Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • him yn 'e smeltkroes en dan krij ik in klompe goud, dêr't ik in protte jild foar barre kin. De feint giet by nacht nei 't
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft
 • , en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en besluit het te smelten zodat hij rijk wordt
 • geld
 • goud
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sage uit 1923
 • altoos had veracht, Aan d'arm van Krelis in de schuur, En, — ongeloofbare pracht! Een kap met goud, met zuiver goudl "Och
 • nacht Toch kraaide reeds de haan, Eer zij met juk en vat bevracht, Weêr steêwaards was gegaan. "Een kap met goud — die is
 • geld
 • goud
 • Elsje, een melkmeisje, wil 'n gouden kap net als Grietje en lengt de melk aan met water om meer te verdienen. Als ze echter haar gouden kap in het waterputje bekijkt, valt hij in het water en…

sage uit 1970
 • een keer nam ze stiekum geld bij dat van haar man weg en daarmee ging ze naar de armen en de zieken om het uit te delen
 • 't al donker. Zij was er op uitgetrokken met een grote mantel aan en een buidel met goud onder die mantel verborgen. Toen
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen
 • . Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te verhinderen het geld uit te delen. De
 • geld
 • goud
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen. Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te…

sage uit 1969
 • Der wenne alris in faem yn 'e Like. Dy tsjinne by in rike mynhear. Doe stiel dy faem dêr goud en sulver en jild by dy
 • Een vrouw in Like dient bij een rijke heer en steelt van hem goud, zilver en geld. Ze komt voor de rechtbank en krijgt
 • geld
 • goud
 • Een vrouw in Like dient bij een rijke heer en steelt van hem goud, zilver en geld. Ze komt voor de rechtbank en krijgt levenslang. Ze wordt opgesloten in een grot in Like en vraagt op ze wel wat werk…

sage uit 1967
 • de tekens, daj onder de groep was. As zo’n lui gen geld mer hadde, ginge ze wa metsele ien ’t kamertje. En dan broch de
 • duvel geld. De rieke vrijmetselaars hoefde nie te werke. Ze hadde geld zat. Alle groepe kwame elk joar ’n keer bij mekoare
 • geld
 • goud
 • Vroeger waren er twee groepen vrijmetselaars. In de rijke groep hoefde je niks te doen, in de arme groep moest je werken. De werkers hadden een werkkamer zonder ramen en ze kregen een driedelig…

mop uit 1651
 • Twee soldaten komen elkaar tegen, de ene rijk de ander arm. De rijke zegt tegen de arme dat hij geen genoegen moet
 • geld en gaat er vandoor.
 • geld
 • goud
 • Twee soldaten komen elkaar tegen, de ene rijk de ander arm. De rijke zegt tegen de arme dat hij geen genoegen moet nemen met zijn soldij, maar moet pakken wat hij tegenkomt. Dit doet de ander, en als…

mop uit 1651
 • geld meer hebben, dat niemand dan geld heeft. Daarop zegt de hoer dat de handel voorheen goed was, maar dat er geen brood
 • geld
 • goud
 • Een hoer wil op de markt iets op krediet kopen, maar de handelaarster weigert, zeggende dat als zelfs zij hoeren geen geld meer hebben, dat niemand dan geld heeft. Daarop zegt de hoer dat de handel…

sprookje uit 2007
 • over de regenboog. En die haalden dan dat geld op. En elke keer was 'r weer nieuw dus waren ze op den duur rijk. JS: De pot
 • met goud die aan het uiteinde van de regenboog staat!? DY: Ja.
 • Aan het eind van de regenboog staat een pot met goud. De regenboogmannetjes glijden van de regenboog en halen daar geld
 • geld
 • goud
 • Aan het eind van de regenboog staat een pot met goud. De regenboogmannetjes glijden van de regenboog en halen daar geld op.

sage uit 1970
 • de termijn nog niet was verstreken, zodat ze wel rijk waren, maar geen geld hadden. Daarom waren ze ten einde raad
 • SINJEUR CALFF Claes Calff, die in 1676 was geboren als zoon van Cornelis Miggielsz. Calff was, doordat hij zijn geld
 • Een man is heel rijk geworden door boter, kaas, en eieren op de markt te verkopen. Op een dag komen twee Fransen naar
 • de markt met wisselbrieven waarvan de termijn nog niet is versterken. Ze hebben helemaal geen geld en vragen om raad. Ze
 • geld
 • goud
 • Een man is heel rijk geworden door boter, kaas, en eieren op de markt te verkopen. Op een dag komen twee Fransen naar de markt met wisselbrieven waarvan de termijn nog niet is versterken. Ze hebben…

sage uit 1933
 • vensters waren van goud; alle spijkers, al het keukengerei was van zilver. Hun rijkdom was niet te beschrijven, nog minder hun
 • . Visschers, die daar voorbijvoeren, hebben vaak de van goud blinkende daken van Zevenbergen gezien. 3)
 • uitzondering van de Lobbekenstoren. De van goud blinkende daken van Zevenbergen worden nog steeds waargenomen door vissers in de
 • geld
 • goud
 • De bewoners van het rijke Zevenbergen worden iedere nacht door een vliegende meermin gewaarschuwd dat hun stad zal vergaan, maar niemand neemt de voorspelling serieus. Uiteindelijk komt de…

sage uit 1969
 • . Sy kinne krije koper, nikkel, sulver en goud. Mar sy kinne net sjen hwat se útsykje. Dejinge dy't it goud krijt is altyd
 • smoarryk. Scholten fan 'e ierappelmoalfabriken wie ek in frijmetseler. Dy krige goud. Dêr is er sa ryk fan woarn. Mar hy is
 • Vrijmetselaars hebben altijd geld. Zo lang ze elk jaar maar wat verbouwen aan hun eigen huis of dat van een ander
 • , krijgen ze geld. Als ze dat niet doen, zijn ze geen vrijmetselaar meer. Ze komen bij elkaar in een duistere zaal. Op tafel
 • geld
 • goud
 • Vrijmetselaars hebben altijd geld. Zo lang ze elk jaar maar wat verbouwen aan hun eigen huis of dat van een ander, krijgen ze geld. Als ze dat niet doen, zijn ze geen vrijmetselaar meer. Ze komen bij…

mop uit 1659
 • een handeltje en vraagt de boer te eten. Dan blijkt dat de boer helemaal geen goud heeft, maar alleen de waarde wilde
 • geld
 • goud
 • Een boer wil van een goudsmid weten hoeveel een goudklomp waard is, die zo groot is als zijn hoofd. De goudsmid ruikt een handeltje en vraagt de boer te eten. Dan blijkt dat de boer helemaal geen goud…

mop uit 1651
 • Iemand die een woekeraar langs ziet komen merkt op dat de man zo rijk is dat zijn bezittingen geen einde kennen. 'Die
 • geld
 • goud
 • Iemand die een woekeraar langs ziet komen merkt op dat de man zo rijk is dat zijn bezittingen geen einde kennen. 'Die ken ik wel,' zegt een ander, 'dat is de hel.'

sage uit 1881
 • ijzer, neen, maar goud," Zoo zegt zij, "siert mijn woning." En 't huis voor haar gebouwd Scheen een woonhuis voor een koning
 • was zeer schoon, Uit louter goud gedreven, De deurknop scheen een kroon, Met paarlen als omgeven. En breede zilveren
 • geld
 • goud
 • Hoogmoed van de rijke weduwe die niet wil inzien dat tarwe kostbaar is. Zij laat de lading in zee storten, en werpt er een ring bij met de woorden dat de ring net zo min terug zal komen als dat zij…
097_LblBoontjes042_V.JPG

sprookje uit 1970
 • hier een grote beurs met geld vind," zei de jongen. Zijn woorden waren nog niet koud of daar lag een beurs boordevol
 • jongen toonde haar zijn beurs met goudgeld en zij veranderde op slag: hij was opeens de bovenste beste. "Moeder, dat geld is
 • en een stem vraagt hem wat hij wenst. Hij wenst dat hij uit de kelder komt. Dan wenst hij een buidel met geld dat hij aan
 • geld
 • goud
 • Een arme jongen moet van zijn moeder elke dag hout sprokkelen op straffe van een pak slaag. Op een dag heeft hij geen tijd om hout te halen en de jongen moet van wanhoop huilen. Dan neemt een heer de…
2210915966_15b3648f7f_b.jpg

sage uit 1918
 • burgerhuizen waren van zuiver goud. Gelegen was het op den oever van het Flevus-meer, waarin vele rijke rivieren hun water stortten
 • hij betalen. "Het zij het schoonste, wat ooit menschenoogen aanschouwd hebben. Het zij heerlijker om te bezitten dan goud
 • wijze oosterling, de rijke weduwe bezoekt, en, nadat hij bij haar een rijk gastmaal heeft genoten, zegt: "Eene zaak
 • geld
 • goud
 • Er woonde eens een rijke weduwe in Stavoren. Op een dag vroeg zij haar oudste schipper om het allerschoonste wat de mens ooit heeft aanschouwd voor haar te vinden. Na een lange zoektocht langs vele…
pl13.jpg

sage uit 1918
 • , oeie, men zal denken, dat ik honderd Mark zilvers dien te geven, daar men mij voor rijk houdt. Dit zal niet geschieden
 • getale langs stam en tak hadden gekropen, om zijn leven af te knabbelen. Ga naar buurman's huis. Buurman is rijk genoeg, om
 • geld
 • goud
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1918
 • ... misschien gooien ze mij in mijn hand nog eens goud." "Nee--nee Herbert--ga nooit weer in den kuil. Ze zijn slecht, de witte
 • ," ging de rijke Scholte voort, "als er geen liefde is, kun je met geld ook al niets beginnen. Herbert en Johanna zullen een
 • puur goud. Het is het huwelijksgeschenk van de oudste der witte wieven, nadat ze Herbert als wraak zo heeft laten schrikken
 • geld
 • goud
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1930
 • , kreeg hai heur geld. Doar wol e 'n hail vernoame börg veur baauwen, zo am as ter nòg nooit was. Mor dat het e nait kloar
 • was 't goud. Mor nait zo gaauw as hai 't weer noa zok nemen wol, din was 't weer apmoal ongedaaierte. Zo is e sturven van
 • stal het geld van de slachtoffers en werd zeer rijk. Alles wat hij at veranderde in ongedierte. Later probeerde hij uit de
 • geld. Dr. Smith vermeldt een grafschrift voor Mepske.
 • geld
 • goud
 • Mepske van Faan was een gruwelijke rechter. Hij beschuldigde mensen onterecht en martelde en vermoordde hen. Mepske stal het geld van de slachtoffers en werd zeer rijk. Alles wat hij at veranderde in…
p118.jpg
pic119.jpg

sage uit 1930
 • Westerketaaier; overaal haren ze geld opvörderd, en roofd aal wat ter lös en vaast was. Tùn mos heur mit dikke woagen noa Stad
 • Kozak¬ken al in Zoutkamp waren, werd het geld in vaatjes overgeladen op wagens. Tùn mos ook mit, mor hai nuzzelde zo laank
 • Tijdens een gevecht tussen Kozakken en Fransen, kon Tùn een ton met goud ongezien in de sloot gooien. Later haalde hij
 • die weer op en zijn familie is er nog rijk van.
 • geld
 • goud
 • Tijdens een gevecht tussen Kozakken en Fransen, kon Tùn een ton met goud ongezien in de sloot gooien. Later haalde hij die weer op en zijn familie is er nog rijk van.
p134.jpg

sprookje uit 1835
 • herberg zijn intrek, vroeg om de mooiste kamers en het beste eten, want nu was hij rijk omdat hij zoveel geld had. De kelner
 • zoveel geld krijgen als je maar wilt!” “dat sla ik niet af, oude heks!” zei de soldaat. “Zie je daar die grote boom?” zei de
 • een hond die een kist met koper, zilver of goud bewaakt. De soldaat neemt zoveel geld mee als hij kan. Boven gekomen wil
 • Een soldaat komt een heks tegen die hem vertelt dat er veel geld in een holle boom verstopt zit. Zij zal hem helpen
 • geld
 • goud
 • Een soldaat komt een heks tegen die hem vertelt dat er veel geld in een holle boom verstopt zit. Zij zal hem helpen afdalen in de boom; in ruil daarvoor moet hij voor haar een tondeldoos meenemen.…
Andersen2.jpg

sage uit 1966
 • plaats van twee potten geld.
 • geld
 • goud
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…