Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

95 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • geld
 • herberg
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

mop uit 1971
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te
 • drank uit de vaten heeft getapt voor een klant en zij dus ook geld heeft ontvangen. Hij zegt dat hij het vat hoort lekken en
 • geld
 • herberg
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te bemachtigen voor een borrel tijdens de tocht met de bijenwagen de dag erna, verzint…

sprookje uit 1977
 • weekloon voor het draaiende houden van de boerderij. De twee oudsten stelen echter altijd geld van Snoad. Op een dag graaft
 • Snoad, samen met een arbeider van de boerderij, een grote pot met geld op. Ze nemen ieder de helft. De oude boer ligt op
 • geld
 • herberg
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

mop uit 1966
 • geld
 • herberg
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

sprookje uit 1966
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • rovers denken dat de hemel naar beneden valt. Ze vluchten en laten het geld liggen. De boer neemt het geld mee naar huis, het
 • geld
 • herberg
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

sage uit 1966
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook
 • graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de drankleverancier niet konden betalen. De
 • geld
 • herberg
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

mop uit 1966
 • Jan van Zalen, de bekende liedjeszanger, zit eens in de herberg te drinken. Als hij al een behoorlijke slok op heeft
 • geld
 • herberg
 • Jan van Zalen, de bekende liedjeszanger, zit eens in de herberg te drinken. Als hij al een behoorlijke slok op heeft, zegt hij: 'Ik vrees...ik vrees...'. Als iemand hem vraagt wat hij precies vreest,…

sprookje uit 1970
 • paarden en goed van reisgeld voorzien. Dat geld was echter spoedig uitgegeven, maar de prins reisde toch verder, tot hij bij
 • kreeg hij van tijd tot tijd geld terug, dit was nodig om eten te kopen en zijn logies te betalen. Tenslotte kon hij zijn
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen
 • betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een herberg. De waard is een menseneter en sluit de
 • geld
 • herberg
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een…

sprookje uit 1892
 • ze reden bliksemsnel tot ze aan een groot huis kwamen: dat was het rovershol en Piet's ouders hielden er een herberg
 • . Veel reizigers, die er overnachtten, werden er van kant gemaakt als de rovers meenden dat ze genoeg geld bij zich hadden
 • geld
 • herberg
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sprookje uit 1970
 • herberg om met zijn kaarten gaan te spelen, en zoo won hij altijd zijn kameraden hun geld af; en het was hetzelfde tegen wien
 • gewaggeld en as hij thuis kwam: "Wel, Arthur," zei zijn vader, "hoe heeft het gegaan?" "Och, vader, ik heb veel geld verloren
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij
 • geld
 • herberg
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…

mop uit 1888
 • den dief eens kon ontdekken!... Komaan, voor Trientje's oogen komen zonder geld of hutsepotteken, daartoe heb ik geen moed
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan
 • naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een naburig kasteel de ring van de
 • geld
 • herberg
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

mop uit 1888
 • burgemeesters zien te krijgen, en eindelijk den pastoor der parochie al zijn geld ontnemen, en den man zelven op den toren der kerk
 • aanstonds medegaan. Doch de engel zei: "Een oogenblikje, eerwaerde herder! Onze Lieve Heer heeft bevolen, dat gij al uw geld
 • van de burgemeestar. En ten derde moet de jongen proberen het geld van de parochie te stelen en de pastoor op te sluiten
 • alsof hij een engel is die de pastoor komt halen om naar de hemel te gaan. Hij vraagt eerst al het geld van de pastoor. Dan
 • geld
 • herberg
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sprookje uit 1889
 • die zatte barmhertigheid, en vroeg maar zonder ophouden om het geld van het gelag. Het scheen echter, dat de vriendjes aan
 • , en kent de groenvink geenen anderen zang dan: "Ik wil 't geld van men bier Ik wil 't geld van men bier
 • herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink vraagt om geld maar ieder zegt dat de
 • geld
 • herberg
 • Lang geleden had de kwakkel nog een lange staart, en waren de ekster en de kraai wit. Op een dag gaan ze naar de herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink…

sprookje uit 1889
 • Drink 'et uit en schink nog éen De musch hield in der tijd herberg, en de weêwaal, die onder 't hout deê, kwam op
 • (sic) gewoond had. Maar zij kenden zij den baas wel. Noch merel noch weêwaal had geld om te betalen, en iederen keer, dat
 • De wielewaal en de merel gaan naar de herberg, die eigendom van de mus is. Ze laten de mus, die 'de suite' zegt, ook
 • geld
 • herberg
 • De wielewaal en de merel gaan naar de herberg, die eigendom van de mus is. Ze laten de mus, die 'de suite' zegt, ook meedrinken. Zat geworden, breekt de mus een been als hij op de keldertrappen valt.…

sprookje uit 1889
 • gelegen, zal de baas der herberg in uwe kamer treden, om uw geld te stelen. Dan kunt gij de reis onmogelijk voortzetten, en ik
 • hooren. Tegen den avond bereikt ons Djilleke-slim dezelfde herberg, waar zijne vernuftige broeders zich zoo verstandig hadden
 • beproeven. Ze gaan op reis en komen een arm vrouwtje tegen dat om geld bedelt. De twee mannen geven haar niets. 's Nachts steelt
 • goede daad een raad: als de herbergier zijn geld komt stelen moet hij: "hou vast!" roepen. Op deze wijze weet hij de de
 • geld
 • herberg
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1804
 • die student welke daar in dat huis geweest was met zijn vader buiten de stad te wandelen en zij gingen daar in een Herberg
 • mooi Portrait en zag dat het zijn portrait was en ging met zijn vader buiten de Herberg en zeide tegen zijn vader dat het
 • nacht moeten sterven. Ze weten te ontsnappen via de WC. Op een dag komt de student met zijn vader in een herberg en ze
 • geld aan als hij belooft te zeggen dat zijn zoon gestorven is. Een brief wordt door de regering ondertekend en weggestuurd
 • geld
 • herberg
 • Drie studenten gaan op reis en komen in een land waar de vrouwen uit de ramen hangen. Eén student en een vrouw lachen naar elkaar en de vrouw stuurt haar meid om de student naar haar toe te brengen.…

sprookje uit 1909
 • geld
 • herberg
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sprookje uit 1889
 • Zuiden te trekken, waar geene raven zijn, en er daar geld mee te winnen. Zoo gezegd, zoo gedaan! Nadat hij de raaf gevangen
 • eene herberg, om te eten. "Hebt ge een hamertje bij u?" was het eerste, dat men hem vroeg "Waarvoor moet dat dienen?" "Om
 • op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven zijn. Hij gaat op reis en vraagt bij een
 • geld. De zeis ruilt hij voor een haan plus geld in een land waar ze de aren met pijl en boog eraf schieten. De haan ruilt
 • geld
 • herberg
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1970
 • geld. Stèèk de tesse vol geld. En dan zak ow nog wat geve. Hier hei een zekske. Daor zit gesneje stroo ien. En ei now zeg
 • . Mao toe kömpte aan 't end van 't bos. Toe kömpte aan een café, aan een harbarg. Ja. En toe denkte: "Ik hét toch geld
 • vindt dat niet erg, want hij heeft geld genoeg voor zijn leven.
 • geld
 • herberg
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1968
 • . Ze gingen naar de herberg en vroegen de herbergier om een kamer. Ze wisten het zo te regelen dat ze bij de jood op de
 • geld
 • herberg
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sage uit 1968
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden
 • geld
 • herberg
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden vreselijk. Een stukje verderop zijn daarna hun levenloze lichamen gevonden. De duivel…

mop uit 1966
 • gulden op de grond, ging er naast liggen en zei: "Geld bij de bult."
 • geld
 • herberg
 • Een kastelein vroeg aan een schoenmaken met een bochel of hij zijn drankjes wel kon betalen. De schoenmaker gooide een gulden op de grond, ging er naast liggen en zei: "Geld bij de bult."

sage uit 1966
 • geld
 • herberg
 • Antsje en Tryn Snipel legden vroeger kaart. Ook stuurden ze weleens een kaart uit om een fles drank te krijgen.

sage uit 1966
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten
 • geld
 • herberg
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten, en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een…

mop uit 1967
 • In de strenge winter van 1890 is het erg druk in een herberg. Als de sterke drank opraakt, stuurt de kastelein zijn
 • geld
 • herberg
 • In de strenge winter van 1890 is het erg druk in een herberg. Als de sterke drank opraakt, stuurt de kastelein zijn zoon met de slee naar Drachten toe om daar brandewijn te halen. Die wijn zit in een…