Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • jenever mei ha, sa en sa'. Dat wie ek foar de âld man, want hy mocht wol in buorreltsje, sei er. No, se kamen thús. Och, och
 • geld
 • jenever
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

mop uit 1888
 • !" "Ewel," zeide de burgemeester, "gij moet mij overtuigen, dat gij het geld gewonnen hebt door uwe slimmigheid, ofwel ik klaag
 • gevangen nemen; ten tweede van mijne vrouw het hemd verkrijgen, dat zij aan heeft, en ten derde den pastoor al zijn geld
 • geld. Thuis leeft hij met zijn moeder in weelde; zijn vader en broers zijn inmiddels overleden. De burgemeester wantrouwt
 • de rijkdom van de jongen, maar deze beweert het geld louter aan zijn slimheid te danken te hebben. De burgemeester wil
 • geld
 • jenever
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

sprookje uit 1889
 • die zatte barmhertigheid, en vroeg maar zonder ophouden om het geld van het gelag. Het scheen echter, dat de vriendjes aan
 • , en kent de groenvink geenen anderen zang dan: "Ik wil 't geld van men bier Ik wil 't geld van men bier
 • herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink vraagt om geld maar ieder zegt dat de
 • geld
 • jenever
 • Lang geleden had de kwakkel nog een lange staart, en waren de ekster en de kraai wit. Op een dag gaan ze naar de herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink…

mop uit 1881
 • ." "'n Kwak geld!" zee de Driebuuk. "Ken der niet 'n perdonnetje-n-of? Veur tweehonderd en vief-e-seuvetig?" "Besomt niet
 • de Driebuuk moakte zen eiges kloar om af te masseere. "Hédoar Driebuuk!" riep et wief, "ek mo' me geld hebbe." "'k Zel 't
 • in kan luizen. Hij zegt geen geld bij zich te hebben. Twee koeien neemt hij alvast mee. De derde laat hij achter als borg
 • geld
 • jenever
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

mop uit 1911
 • testament gemaakt had en aan zijn huishoudster een legaatje van ƒ500 gemaakt had. Die heb geld, docht ie: dat moet ik hebben
 • bereid." "Ja," zei de engel, "maar eerst moet je al je aardsche goederen, je geld enzoo, afgeven, want dat heb je dus niet
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld
 • geld
 • jenever
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 2007
 • geld en sieraoden vandeur gungen. Ien heur hol lagen bargen geld, golden ringen en halskettenties. Mar de woeste reuzen
 • jenever op te drinken. Ze kregen ruzie umdat ze alletwij het leste restie draank veur zuchzölf wollen. Toen rinkelde de
 • geld
 • jenever
 • Twee woeste kerels, Ellert en Brammert, leefden als rovers op de heide. Ze hadden zelf een hol gegraven. Vader en zoon spanden zwarte draden over het heideveld, waaraan een schapenbel was vastgemaakt,…

sage uit 2007
 • , waarna ze er met alle geld en sieraden vandoor gingen. In hun hol lagen bergen geld, gouden ringen en halskettinkjes. Maar de
 • worden. Op zekere dag, het was prachtig zonnig weer, lagen Ellert en Brammert voor het hol een vat gestolen jenever op te
 • geld
 • jenever
 • Twee woeste kerels, Ellert en Brammert, leefden als rovers op de heide. Ze hadden zelf een hol gegraven. Vader en zoon spanden zwarte draden over het heideveld, waaraan een schapenbel was vastgemaakt,…

sage uit 1934
 • regelmaat van vieren verandert, zoodra er geroepen wordt "bier en jenever", ten blijke dat honderd banden tot het binden van
 • dag afgedorscht, dus ook evenzeer 12 maal bier en jenever aangeboden. Met half schafttijd wordt van de hofstede de warme
 • geld
 • jenever
 • Over zaaddorsen en zaad-fooien. Rond de helft van de 19de eeuw dreigde het verbouwen van koolzaad en het gebruik van raapolie door het toenemend gebruik van petroleum te verdwijnen. Daarom heeft men…

mop uit 2011
 • Over de list hoe men aan een halve liter jenever kwam via een wisseltruc.
 • geld
 • jenever
 • Over de list hoe men aan een halve liter jenever kwam via een wisseltruc.

sprookje uit 1960
 • ow dat niet zegge, mor ik hèt een paar kuwkes vekoch, en dat geld daor mok 't de hele winter met doen. Dat moj mien toch
 • niet afnemme". "Niks van dat; dat geld is van mien". En dén rover de tussenuut; en dén man dén steet taor te kieke en is de
 • voelt of God zijn gebed al verhoord heeft, kijkt dan bij de boer na en neemt hem zijn geld af. Door het bos dwalend hoort de
 • aan de jenever en wordt ladderzat door de rovers aangetroffen, zegt hen erin te hebben zien gaan. Ze houden hem gevangen
 • geld
 • jenever
 • Een boer verkoopt op de markt zijn koeien en komt 's avonds laat op weg naar huis in het bos bij een kruisbeeld, waar een man op zijn knieën zit te bidden en hem vraagt hem te helpen door mee te…
Verteller A.J. (Bart) van Bindsbergen.

sage uit 1967
 • wieke de deur was, is de aannemer gekomen en heeft het geld beurt, maar deur de aannemer werd gezegd: “Ja, maar nou moet ik
 • jenever”. “O,”nou zeiden ze later, “dat is een Onstwedder tikkel”. Zesendertighonderd maatjes jenever.
 • Een tikkel jenever is in Onstwedde 3600 maatjes.
 • geld
 • jenever
 • Een tikkel jenever is in Onstwedde 3600 maatjes.
VODA_001_04.mp3