Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

35 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • de poelier. Zo kunnen ze hun rekening bij de kastelein afbetalen, en spullen kopen voor het echtpaar. In het voorjaar
 • geld
 • kastelein
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

sage uit 1966
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook
 • graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de drankleverancier niet konden betalen. De
 • geld
 • kastelein
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

sprookje uit 1970
 • . Ezeltje strekje". Toe zeite kastelein: "Was tat tan? Proes tén geld?" "Ja". Toe zatte ze dén ezel in de stal. Zi'j gaon binne
 • Jan op en drink koffie. "Zo", zeite, "now gao we mao wier". Hi'j had nog geld ien de tes, mao de kastelein wol ga gin geld
 • een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in een café, waar hij de ezel laat
 • proesten om te betalen en de kastelein 's nachts de ezel omruilt voor een gewone. De jongen komt met de waardeloze ezel thuis
 • geld
 • kastelein
 • Een boer met drie zonen brengt de oudste naar een boer voor werk, maar deze betaalt geen loon, maar geeft na een jaar een cadeautje, nl. een ezel, die geld proest (braakt). Onderweg stopt de jongen in…

sage uit 1968
 • Een rover - genaamd Biesterveld, tevens een beruchte moordenaar - heeft het op een tas met geld van een andere
 • kroegganger voorzien. Als de rover attent aanbiedt de tas te dragen, zet de kastelein de achtervolging in op de twee mannen. Hij
 • geld
 • kastelein
 • Een rover - genaamd Biesterveld, tevens een beruchte moordenaar - heeft het op een tas met geld van een andere kroegganger voorzien. Als de rover attent aanbiedt de tas te dragen, zet de kastelein de…

sage uit 1968
 • tevoren bij een kastelein een gulden gewisseld. Want als hij de hele gulden aan zijn vrouw zou geven, zou hij hem kwijt zijn
 • geld
 • kastelein
 • Een jongeman was er eens bij toen vier mensen bij Hinke Kaert, de kaartlegster, waren. Een van die vier had even tevoren bij een kastelein een gulden gewisseld. Want als hij de hele gulden aan zijn…

mop uit 1970
 • geld. Stèèk de tesse vol geld. En dan zak ow nog wat geve. Hier hei een zekske. Daor zit gesneje stroo ien. En ei now zeg
 • . Mao toe kömpte aan 't end van 't bos. Toe kömpte aan een café, aan een harbarg. Ja. En toe denkte: "Ik hét toch geld
 • vindt dat niet erg, want hij heeft geld genoeg voor zijn leven.
 • geld
 • kastelein
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1968
 • geld
 • kastelein
 • Ymke de Jong legde eens een rijksdaalder op de tafel. Hij trok met krijt een streep op de vloer. Hij zei dat degene die over de streep heen kon dansen en de rijksdaalder te pakken kon krijgen, deze…

mop uit 1966
 • Een kastelein vroeg aan een schoenmaken met een bochel of hij zijn drankjes wel kon betalen. De schoenmaker gooide een
 • gulden op de grond, ging er naast liggen en zei: "Geld bij de bult."
 • geld
 • kastelein
 • Een kastelein vroeg aan een schoenmaken met een bochel of hij zijn drankjes wel kon betalen. De schoenmaker gooide een gulden op de grond, ging er naast liggen en zei: "Geld bij de bult."

sage uit 1966
 • Toon trije kearen achter elkoar del. Doe gong Toon wer op syn plak sitten. "Een rondje van mij, kastelein", hiet er. "Nog
 • geld
 • kastelein
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten, en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een…

mop uit 1967
 • In de strenge winter van 1890 is het erg druk in een herberg. Als de sterke drank opraakt, stuurt de kastelein zijn
 • geld
 • kastelein
 • In de strenge winter van 1890 is het erg druk in een herberg. Als de sterke drank opraakt, stuurt de kastelein zijn zoon met de slee naar Drachten toe om daar brandewijn te halen. Die wijn zit in een…

sprookje uit 1967
 • een geplande moord op de kastelein van de herberg. Toen hij thuis kwam, zag hij in zijn huis een vreemde man bij zijn
 • geld
 • kastelein
 • Een man was zo arm dat hij alleen aan eten kon komen door te bedelen. Maar hij werd gepakt en moest de cel in. In de gevangenis had hij goed kunnen sparen, en toen hij na drie jaar weer vrij kwam, had…

sage uit 1968
 • grond te toveren. De kastelein heeft 's avonds echter toch een lege beurs omdat het geld van de tovenaar er niet in zit.
 • Een tovenaar die nog een hoge rekening heeft open staan in de kroeg, kan zijn borreltje toch betalen door geld uit de
 • geld
 • kastelein
 • Een tovenaar die nog een hoge rekening heeft open staan in de kroeg, kan zijn borreltje toch betalen door geld uit de grond te toveren. De kastelein heeft 's avonds echter toch een lege beurs omdat…

kwispel uit 2001
 • Opdracht: Een man loopt een bar binnen, legt twee gulden op de bar en zegt tegen de kastelein: "Een pilsje graag". De
 • binnen, legt twee gulden op de bar en zegt tegen de kastelein: "Een pilsje graag". De kastelein schenkt meteen een
 • Opdracht: Een man legt twee gulden op de bar en bestelt een pilsje. De kastelein vraagt of hij Fosters of Kronenbourg
 • wil. De man neemt Kronenbourg. Later komt een andere man de bar binnen en bestelt ook een pilsje. De kastelein schenkt
 • geld
 • kastelein
 • Opdracht: Een man legt twee gulden op de bar en bestelt een pilsje. De kastelein vraagt of hij Fosters of Kronenbourg wil. De man neemt Kronenbourg. Later komt een andere man de bar binnen en bestelt…

mop uit 1969
 • lijken alsof de kastelein zijn vrouw vermoord had. Die bood de boer een hoop geld om dit stil te houden. Aan Grote Klaas
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • geld
 • kastelein
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

mop uit 1973
 • hij zijn geld terug kon krijgen moest hij echter gauw naar boven, waar de veiling begon. De kastelein kwam ook boven en
 • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat
 • geld
 • kastelein
 • Een boer ging eens naar een veiling in een herberg. Hij bestelde wat te drinken en gaf de kastelein een gulden. Voordat hij zijn geld terug kon krijgen moest hij echter gauw naar boven, waar de…

sprookje uit 1973
 • geld
 • kastelein
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom. De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan…

sprookje uit 1974
 • krijgt een ezel die na de spreuk ezeltje strek je, geld afscheidt. Dezelfde kastelein wisselt deze in voor een andere. De
 • spreuk tafeltje dek je vol staat met eten. De kastelein waar hij overnacht ruilt dat voor een ander tafeltje. De tweede broer
 • geld
 • kastelein
 • Drie broers uit een arme familie gaan ergens anders werken. De oudste broer krijgt als loon een tafeltje dat na de spreuk tafeltje dek je vol staat met eten. De kastelein waar hij overnacht ruilt dat…

mop uit 1974
 • se woenen. Doe gongen dy twa nei de kastelein ta en doe sei de iene: "Sille wy der drank foar keapje?" Dat like de oare
 • Twee gekken mogen op proef naar buiten. Ze laten, om geld te besparen, in de twee kanten van een hoed drank gieten
 • geld
 • kastelein
 • Twee gekken mogen op proef naar buiten. Ze laten, om geld te besparen, in de twee kanten van een hoed drank gieten, slopen de banden van een fiets om bij de trappers te kunnen, draaien zadel en stuur…

mop uit 1971
 • vrouw van de kastelein in de kast bezig geweest. Een tijdje later hield hij de paardenhuid tegen zijn oor en deed hij of het
 • paard hem vertelde wat er in de kast zat. De kastelein was hier nogal van onder de indruk, en wilde de huid van hem kopen
 • geld
 • kastelein
 • Er waren eens twee boeren, Grote Klaas en Kleine Klaas. Kleine Klaas had maar een paard, en Grote Klaas wel zeven. Toch ergerde het Grote Klaas altijd hoe Kleine Klaas tijdens het werk zijn paard…

sprookje uit 1893
 • het openbaar aanbesteed en gegund aan den minst biedende, - een arme buurman, die voor een beetje geld nu de weezen in
 • , want gij weet het van geld overleggen is op een meierijsch heiboerderijtje geen sprake. Op zekeren dag verscheen er een
 • overnacht hij in een herberg waar de kastelein en zijn vrouw zijn reiszak openen, het geld tellen en de volgende dag aangeven
 • verlossen en het geld terug te bezorgen in ruil voor zijn ziel. De duivel helpt hem dan door het advies om als hij het laatste
 • geld
 • kastelein
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

mop uit 1651
 • Twee studenten die in een herberg eten, hebben geen geld om te betalen. Ze roepen de waard boven, roepen 'volumus' en
 • geld
 • kastelein
 • Twee studenten die in een herberg eten, hebben geen geld om te betalen. Ze roepen de waard boven, roepen 'volumus' en slaan hem met een kandelaar op zijn hoofd. De waard verklaart dat hij…

sprookje uit 1896
 • bezoeken.» Toen de kastelein des anderen morgens vernam hoe 't nu gegaan was en ook die kist vol geld te zien kreeg, hinderde
 • 't hem zeer, dat hij er niets van mocht hebben. Maar Jan zeî: «Het geld kan toch wel in je familie blijven, kastelein. Ik
 • herberg die vol zit, een tweede herberg van de kastelein kan niet gebruikt worden omdat het daar spookt. Als iemand er drie
 • . Deze moet hij begraven. Ook vindt hij geld. Hoewel hij nu rijk is, gaat hij toch naar de hofstad om zijn gelijk te halen
 • geld
 • kastelein
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

mop uit 1896
 • ontdek, dat ik mijn geld tehuis heb laten liggen.» - «Welnu, dan laat je eenvoudig de koeien staan.» - « Ja, maar hoor eens
 • andere staan tot onderpand; dan kom ik je morgen het geld brengen en de andere koe afhalen.» - «O!» zeî ze, «als je 't zoo
 • komt. De vrouw vraagt hem om geld te brengen naar haar overleden echtgenoot. De zoon van de vrouw wil meer weten over de
 • het paard van de jongen wel kan achterhalen. De boer komt thuis met geld en een paard en blijft, nu hij weet dat er nog
 • geld
 • kastelein
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

sage uit 1969
 • Smulders wonde. Daor kwaame ze binne, en daor hadde 't perd ok wir, zinne ze. De kastelein had ok un borreltje gevat, en die
 • tege um. Hij dur naor toe. Zijde aon ut geld gewist wa ge dur mee verdiend ha, vroege ze daor. Mar hij was nia aon ut geld
 • Een man die ging kaarten in de sociëteit. Daar had je het paard ook weer zeiden ze. De kastelein had een borreltje op
 • Den Bosch gaan. De kastelein kon toen geen kaart meer spelen. Hij is daarom naar de jezuïten paters geweest. Zij vroegen
 • geld
 • kastelein
 • Een man die ging kaarten in de sociëteit. Daar had je het paard ook weer zeiden ze. De kastelein had een borreltje op en ging kijken, maar zag geen paard. De andere liepen met hem mee en daar zagen…

sprookje uit 1901
 • ; dan droege ze het geld met een leere riem om het lijf. Nou was er es - we zelle maar zegge - een notaris, die most geld
 • bang." Hij ging dus op reis en kwam 's avonds laat bij de kastelein aan, die vlak bij het bosch woonde. Nu was het winter
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en
 • geld
 • kastelein
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en sneeuw, en komt terecht bij een boerderij waar rovers wonen, die hem binnenhalen…