Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • hem maar naar 't kamertje van Jan de knecht." Sa bidarre Jan yn syn eigen keammerke. Mefrou sei tsjin 'e faem: "Mei dizze
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • het kamertje van de knecht toe. De moeder en de dochter gaan ervan uit dat de doofstomme ook niets begrijpt en plagen hem
 • geld
 • knecht
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1889
 • overlaadde, nam hij den stok en den bedelzak, om bij middel van aalmoesen het noodige geld tot het bouwen zijner kapel te
 • verborg het geld in een hol van den berg. Hij had bijna genoeg, toen zijn schat hem buiten zijne weet ontroofd werd. Het goud
 • zijn huisgenoten zijn ziek. De man gaat bedelen om het geld voor de kapel bij elkaar te krijgen. Het gespaarde geld
 • zijn broer om aan geld te komen. Als hij namelijk een slot bezit mag hij met een zeker meisje trouwen. Maar de vrouw van
 • geld
 • knecht
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1966
 • dat paard had gekocht. Deze zei van een man die op zijn knecht leek, alleen dan met een bochel. De boer kocht zijn eigen
 • geld
 • knecht
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

mop uit 1968
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met
 • houdt het geld. Hij verwijdert zijn bult en spoedt zich terug naar de boer met de mededeling dat een van de koeien verdwenen
 • geld
 • knecht
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

sage uit 1969
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij
 • geld
 • knecht
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

sage uit 1974
 • je pong met geld, die de slager je heeft toegeteld? En wil je ons die niet geven, dan kost het je je leven." Doe't de
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens
 • naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en zijn knecht.
 • geld
 • knecht
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • geld
 • knecht
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1901
 • om een roggebroodje. De andere dag stuurde de heer een knecht nee zijn hois, dat ie deer en deer op voorname gracht most
 • geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles vertellen, leent hem een handkar om te
 • geld
 • knecht
 • Door ziekte en daarna geen werk kunnen vinden vervalt een gezin tot armoede. Op een avond eist hij van een rijke heer geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles…

sprookje uit 1903
 • die vreemde landen. Om kort te gaan: zullie gongen in een sloep en roeiden naar de stad. Ze lope maar ders zoo, want geld
 • vreemd land in een gevelsteen gebeiteld konden wezen. "Dan zel ik meneer roepe," zei de lakei of knecht - nou dat doet er ook
 • geld
 • knecht
 • Kapitein koopt de hele handel op van een jonge joodse venter. Jaren later strandt zijn schip bij een vreemd land, waar ze aan land gaan. In de stad ontdekt hij op een voornaam huis een gevelsteen met…

mop uit 1915
 • Een pastoor had een huishoudster, een knecht, Jan geheeten, en een hond. Nu hoorde hij dat ergens in een klooster de
 • de hond verkoopt en het geld opmaakt. De knecht moet na enige tijd informeren hoe ver de hond is. Hij vertelt dat de hond
 • Pastoor heeft gehoord van een klooster waar een hond kan leren spreken. Hij stuurt zijn knecht er met de hond heen, die
 • geld
 • knecht
 • Pastoor heeft gehoord van een klooster waar een hond kan leren spreken. Hij stuurt zijn knecht er met de hond heen, die de hond verkoopt en het geld opmaakt. De knecht moet na enige tijd informeren…

mop uit 1969
 • hij zijn mond zou houden. Tegen de boer zei de knecht dat hij het lijk van zijn moeder op de markt voor een hoop geld had
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn
 • geld
 • knecht
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn moeder op zijn plek slapen, en de boer vermoordde haar. Met het lichaam van zijn…

sage uit 1963
 • die naar z'n baas om geld, maar toen die binnekwam zee de baas: "Ik wil ie wel betale, maar 't kabinet zit op slot en ik
 • op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven, maar hij was de sleutel van de kluis kwijt
 • geld
 • knecht
 • Hannes Oegee (bijgenaamd Hannes de Lummel) kon toveren. Hij was in dienst bij schaapherder Jan van Buuren. Toen Hannes op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven,…