Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

66 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • vuur weigert. Dan vraagt ze het water of die het vuur wil doven. Het water wil niet. Dan vraagt ze de koe of hij het water
 • op wil drinken. De koe wil ook al niet. Dan vraagt ze het touw om de koe vast te binden. Het touw weigert. Dan vraagt ze
 • geld
 • koe
 • Een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het varken wil niet naar huis lopen, want hij wil gedragen worden. Ze vraagt de hond of hij het varken wil bijten zodat het vanzelf…

Trefwoorden: geld, hond, huis, kat, ketting, koe, muis, stok, touw, varken, vrouw, vuur, water


sage uit 1998
 • dat gebruikte-nie... als ze een zieke koe hadden, dan gingen ze 'm aderlaten. En dan had 'ie een vlijm, dat was een klein
 • scherp messie, dat zette 'ie op de slagaâr in die koe z'n hals, en dan nam 'ie 't leethout, en dan gaf 'ie een klap. En dan
 • geld
 • koe
 • Verteller heeft wel eens een wrat laten belezen door een oud vrouwtje. Het kostte niets, maar het hielp ook niet. De wrattentinctuur van een jood op de markt werkte wel, want dat was zoutzuur. Er was…

personal narrative uit 1998
 • Boerenleenbank, en leende geld om te kunnen beginnen. En met die lening ging ik in zee. Toen was 't 1937, en toen kreeg ik een
 • geld
 • koe
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

sprookje uit 1966
 • har, dat se stellen hienen. Dat jild bigongen se út to tellen ûnder 'e beam. Knoltsje koe alles sjen. Mar nei in skoftsje
 • moest er tige noadich hwat wetter kwyt, hy koe 't net langer ynhâlde. Dat hy bigoun to pisjen. De rovers dêr ûnder woarden
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • . Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad. Onderweg hoort hij rovers aankomen en klimt in
 • geld
 • koe
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

sprookje uit 1888
 • Hoe 't manneken zijne koe verkocht Een manneken leefde met zijnen vader heel en gansch alleen, en hun geld was zoo ver
 • : "Allo, toe, toe! Zwijgen is toestemmen! Ik zal ik auw mijn' koe maar laten en dan straks om mijn geld komen." En het
 • Hoe 't manneken zijne koe verkocht
 • . De Heer reageert echter niet. De jongen laat de koe achter en besluit later voor het geld terug te komen. Als de vader
 • Een arme man vraagt zijn zoon hun koe te verkopen, maar niet aan iemand die te veel praat. Verschillende mensen spreken
 • geld
 • koe
 • Een arme man vraagt zijn zoon hun koe te verkopen, maar niet aan iemand die te veel praat. Verschillende mensen spreken de jongen aan, maar de jongen verkoopt de koe niet. Dan komt hij langs een kruis…

sprookje uit 1888
 • Duimke Op zekeren dag vond `Duimke mijn zoontje' een beurze mee geld en kwam er blij mee naar huis. Zijn moeder had hem
 • nen anderen gracht, waar dat er een koe stond, en hij zei weer: "Koeike, koeike, as ge mij wilt overzetten, dan krijgde
 • . Hij probeert hetzelfde met een koe. De koe pakt het mnanntje en slokt hem op. De koe wordt geslacht en het mannetje komt
 • geld
 • koe
 • Een klein mannetje moet meel, eieren en melk halen opdat zijn moeder pannekoeken kan bakken. Het kleine mannetje gaat naar de molenaar. Hij krijgt een hele zak meel gratis mee, mits hij hem kan…

sprookje uit 1970
 • KOMT DE NOOD AAN DE MAN Er was een arm boertje, dat maar één koe had en een heel domme vrouw. Elke dag voor hij wegging
 • zijn vrouw: "Vandaag moet je de koe rond het huis laten weiden, er staat nogal wat gras en dat zal haar goed doen." "Best
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • stukken vlees neer. En in plaats van het geld te bewaren voor moeilijke tijden, geeft ze het weg aan een bedelaar. De boer is
 • geld
 • koe
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1894
 • kijk, daar viel een zak met geld voor zijn voeten op de grond. "Ziezo," zei hij, "ik wist wel dat je mijn koe zou kopen
 • had aangelegd om zoveel geld voor de koe te krijgen en hoe de koopman er wel uitzag, want ze kon maar niet begrijpen, hoe
 • Van de boer die zijn koe aan St. Antonius verkocht
 • de domme man is tevreden omdat de koe voor veel geld is verkocht.
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe
 • geld
 • koe
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe krijgen en niet over de prijs onderhandelen met mensen die teveel praten. Praters zijn…

sprookje uit 1970
 • met de deur tussen hen in. Nadat ze die morgen gegeten hadden, moest hun enige zoon Hannes de koe gaan hoeden op de
 • grasberm aan de rand van de hei. Toen hij daar heen en weer liep met de koe, struikelde het dier plotseling, trapte in een kuil
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het
 • geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw verkoopt de pot aan een ijzerhandelaar. De
 • geld
 • koe
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

mop uit 1881
 • ," zee 't wief, "en doarveur he' 'k iene koe tot borg ekri'ege-n-en die zel die ok niet en hebbe-n-astie 't geld niet en
 • ." "'n Kwak geld!" zee de Driebuuk. "Ken der niet 'n perdonnetje-n-of? Veur tweehonderd en vief-e-seuvetig?" "Besomt niet
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper
 • in kan luizen. Hij zegt geen geld bij zich te hebben. Twee koeien neemt hij alvast mee. De derde laat hij achter als borg
 • geld
 • koe
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

mop uit 1970
 • moeder, ze kopen allemaol wat van mien". "Lao we is zien; hoevöl hei geteld?" "Jao ziet", zeite, "dat geld dat hek aan de
 • 't körfke. Toe zeit ze: "Jan, now mao gi'j de poetjes voere; de melk die steet ien de melktuit. En atte koe is begint
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen
 • , slacht de koe, vilt hem en gaat als moeder thuis met het vel nar de markt. In het bos vangt hij een kraai, doet die in het
 • geld
 • koe
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1967
 • , dy't ûnder in koe siet to melken en frege him of er hwat ha mocht. Mar it wie in deune boer en hy wegere. Mar de man koe
 • bûksprekke en liet de koe sizze: "Toe, jow him hwat molke, hwant syn wiif is siik." Doe woarde de boer sa kjel en hy wie sa
 • . Toen zei de koe opeens tegen de boer dat hij de man melk moest geven. Van schrik gehoorzaamde de boer. De man kon
 • geld
 • koe
 • Een man wilde eens wat melk hebben voor zijn zieke vrouw. Hij vroeg een melkende boer om wat melk, maar deze weigerde. Toen zei de koe opeens tegen de boer dat hij de man melk moest geven. Van schrik…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • . Hy tocht him hwat binaud omt er it jild by him hie, dat er foar de koe bard hie. Oan 'e kant fan 'e wei lei in omkearde
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • , verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te worden. Hij hoorde dat de twee pratende
 • geld
 • koe
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1968
 • . Wy wienen us yn in skuorre, doe lei dêr in koe yn in leech fek yn 'e skuorre. De arbeider fan 'e boer sei: "Jimme hoeve
 • jim net oan dy koe to steuren." Mar dy koe wie fan 'e duvel. De boer wie frijmitseler. As er forlet hie fan jild holp de
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze
 • zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar. Die koe was de duivel die de boer af en
 • geld
 • koe
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar.…

sage uit 1968
 • geld. Hij was een vrijmetselaar.
 • geld
 • koe
 • Als iemand eenmaal een wisseldaalder heeft, komt hij er niet meer vanaf. Een koopman uit een arme familie had veel geld. Hij was een vrijmetselaar.

sage uit 1967
 • Een man gaf een ander eens een drankje mee voor diens zieke koe. De koe is er beter van geworden.
 • geld
 • koe
 • Een man gaf een ander eens een drankje mee voor diens zieke koe. De koe is er beter van geworden.

Trefwoorden: betalen, beter, drank, drankje, geld, genezen, koe, man, ziek


sprookje uit 1966
 • Greate Oege en lytse Oege. Lytse Oege hie mar ien koe. Greate Oege hie in hiel soad. It wienen bruorren en ek tagelyk
 • narre lytse Oege faek, omt dy sa earm wie en hy sa ryk. Op in kear stoar lytse Oege syn koe. Doe strûpte hy him en hy gong
 • Grootoog lacht Kleinoog vaak uit om zijn armoe. Op een dag sterft de enige koe van Kleinoog. Kleinoog gaat op weg naar de markt
 • om de afgestroopte huid van de gestorven koe te verkopen. Onderweg stuit hij op een rovershol: een roversbende zit aan
 • geld
 • koe
 • Twee broers, Grootoog en Kleinoog, maken elkaar het leven niet gemakkelijk. In eerste instantie is het vooral de wrede, pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een…

sprookje uit 2000
 • Meryem; Er zijn een koe en een kip. Ze hebben nog geen zakgeld gekregen. Ze hebben geen geld. Ze gaan even van school
 • de koe een idee. Hij zegt: "Ik wil op een boerderij werken." Hij geeft melk en krijgt daar geld voor, maar de kip heeft
 • Een koe en een kip zijn vrienden en zien iets moois in de speelgoedwinkel. Ze hebben echter niet genoeg geld bij zich
 • . De koe heeft een idee. Hij gaat zijn melk verkopen om aan geld te komen. De kip heeft geen geld en verkoopt zichzelf per
 • geld
 • koe
 • Een koe en een kip zijn vrienden en zien iets moois in de speelgoedwinkel. Ze hebben echter niet genoeg geld bij zich. De koe heeft een idee. Hij gaat zijn melk verkopen om aan geld te komen. De kip…

sprookje uit 1967
 • thúskomme mocht, dan soed er syn bêste koe forkeapje en de opbringst oan 'e earme minsken jaen. Doe't er wer stean gong wie 't
 • en in koe. Mar jo matte se beide tagelyk keapje. Ik mat foar de geit achthûndert goune barre en foar de koe sechstich
 • als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de opbrengst aan de armen zal geven. Als hij
 • zijn maag. Als er een paar dagen later een koopman langskomt, zegt de boer dat hij een geit en een koe te koop heeft, maar
 • geld
 • koe
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

mop uit 1968
 • wurde moest. Imke koe ôfgryslike hurd rinne. Op in moarn, doe moest er it fé wer ophelje. Hy gong der ier en bitiid ôf, doe
 • 'buchel' wer fuort. Doe sei er tsjin 'e boer: "Der is in koe fuort, der mist ien by wei. Kinne se him jo ek ûntstellen ha
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe)
 • iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij verkoopt een koe van de boer op de veemarkt en
 • houdt het geld. Hij verwijdert zijn bult en spoedt zich terug naar de boer met de mededeling dat een van de koeien verdwenen
 • geld
 • koe
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

mop uit 1659
 • had, de welcke door het gheheele Landt liep, ende quam op een Landt daer de Boer sat en melckte: Dese Boer een Koe of twee
 • ghemolcken hebbende, ging nae een ander Koe, die hy oock melcken wilde, maer hy konde de selve niet wel vanghen: Ondertusschen
 • geld
 • koe
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en…

mop uit 1659
 • : Ick hebbe, seyde hy, onnatuerlicke moet-wil bedreven met een Koe: De Paus seyde, dat is een groote gruwel, maer men kan
 • ghehadt, ick hadde de Koe wel mogen trouwen.
 • koe gedaan heeft. Hij heeft wel genoeg geld om het af te kopen en had hij meer gehad, dan had hij ook wel met die koe
 • deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De tweede biecht op dat hij het met een
 • geld
 • koe
 • Twee vrienden gaan biechten bij de paus. De eerste bekent dat hij het weleens met een begijn gedaan heeft en wil dat deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De…

mop uit 1969
 • fyts. Dan sjocht er fjouwer man, dy binne mei in koe oan 't tillen. Sy steane alle fjouwer foar in hekke. De doomny springt
 • fan 'e fyts en giet by dy mannen stean. Hy seit: "Hwat wolle jimme eins mei dy koe?" De mannen seinen: "Dy mat yn 't lân
 • Op een zondagmorgen zegt de dominee in zijn preek dat mensen met veel geld wat aan de arme arbeiders moet geven. Zijn
 • . Daarna komt hij vier man tegen die een koe aan het tillen zijn en voor een hek staan. In plaats van het hek te openen tillen
 • geld
 • koe
 • Op een zondagmorgen zegt de dominee in zijn preek dat mensen met veel geld wat aan de arme arbeiders moet geven. Zijn vrouw hoort dit ook.Zelf heeft de dominee een varken geslacht in in de pastorie in…

mop uit 1969
 • dat wie lytse Klaes. Greate Klaes hie gâns in keppel fé, mar lytse Klaes hie mar ien koe. Greate Klaes hie altyd de gek
 • mei lytse Klaes, omdat dy sa earm wie. Op in dei doe stoar lytse Klaes syn koe. Doe gong er hinne en hy slachte him en hy
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • geld
 • koe
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

mop uit 1969
 • zijn vader met een koe naar een stier ging, moest hij altijd f10,- geven, en als hij met een merrie naar een paard ging
 • f100,-. Dit zou dan veel duurder worden. Ook daar was de vrouw het helemaal mee eens. (De vrouw wilde geld van de boer
 • geld
 • koe
 • Een meid raakte zwanger van de boer, en kwam met haar dikke buik terug bij haar moeder. Die ging naar de boer om het met hem te verrekenen. Maar de boer was niet thuis, en ze sprak met diens zoon. Ze…