Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

58 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger
 • . Net op dat moment trekt de koopman de vinger weg en het wapen blijft in de boom vastzitten. Voordat de rover het in de
 • geld
 • koopman
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn…

Trefwoorden: boom, geld, koopman, list, rover, vinger


mop uit 1966
 • rover foar him mei in great mes yn 'e hân. Dy sei: "Je geld of je leven." De koopman sei: "Dû kinst myn jild krije." Hy
 • Der wie in koopman, dat wie in gewanten keardel. Dy hie nei Ljouwert ta west mei fé. Hy hie dêr fé forkocht en nu hied
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en
 • dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die zegt: "Je geld of je leven." De koopman
 • geld
 • koopman
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die…

mop uit 1966
 • doet zich voor als een doofstomme koopman. Als hij bij het slot komt, koopt de moeder een pakje kopspelden uit zijn
 • geld
 • koopman
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 2000
 • . Razendsnel haalde de houthakker het geld uit de zakken van de koopman. En het lijk dat gooide hij zo - hoeps - in de struiken. Ja
 • ...? Dat is raar! Zeker een koopman." "Hé, een houthakker. Dat komt goed uit. Die kan ik mooi even de weg vragen... Goedemiddag
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan
 • het lijk van de koopman wordt op het kerkhof begraven. De geest van de houthakker waart nog steeds rond met zijn bijl, in
 • geld
 • koopman
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan liefdadigheid doet, is hij in de stad erg geliefd. Als hij sterft, wordt hij op het…

sprookje uit 1894
 • had aangelegd om zoveel geld voor de koe te krijgen en hoe de koopman er wel uitzag, want ze kon maar niet begrijpen, hoe
 • het beest maar terug, maar doe je best het te verkopen, want we hebben geld nodig voor de pacht. "Och," zuchtte ze, "kon
 • . Het geld is van de koster die het geld stiekem, zonder medeweten van zijn vrouw, heeft gespaard. De koster doet zijn
 • de domme man is tevreden omdat de koe voor veel geld is verkocht.
 • geld
 • koopman
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe krijgen en niet over de prijs onderhandelen met mensen die teveel praten. Praters zijn…

sage uit 1889
 • wild, en een goed gedeelte der Dendervallei nog met bosch bedekt. Een rijk koopman van Leuven, vergezeld van zijn twee
 • verschrikte de koopman toen hij in zijn geldkistje, dat een gewichtige som in zilver inhield, niets meer dan keisteenen vond. Hij
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem
 • koopman merkt dat zijn geldkistje leeggeroofd is. Als hij thuiskomt wacht hem niets dan ongeluk: zijn woning is afgebrand en
 • geld
 • koopman
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

mop uit 1994
 • Een dikke vrouw met grote borsten gaat op de markt afdingen op de prijs van een bh. De koopman reageert: "Laat maar
 • geld
 • koopman
 • Een dikke vrouw met grote borsten gaat op de markt afdingen op de prijs van een bh. De koopman reageert: "Laat maar hangen."

sprookje uit 1890
 • naar den koopman zijne kamer, kapte hem met eene bijl den kop af en maakte zich meester van al zijn geld. 's Anderdaags, in
 • gij mij een plezier wilt doen, zal ik u uit den nood helpen. Zie, hier is eene beurze geld voor u, en het hangt van u
 • in zijn macht te doen komen. Ze mogen voortaan slechts drie dingen zeggen: "ja, ja", "wij alle drie" en "voor 't geld
 • ". De broers gaan naar de herberg en worden als gek beschouwd. Als er een rijk koopman op bezoek komt, wordt hij door de
 • geld
 • koopman
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1968
 • altyd sinten om hannen. Hy wie koopman. Fan hûs út wied er krekt sa earm as wy. En hy hat letter in kear oan 'e merk stien
 • Als iemand eenmaal een wisseldaalder heeft, komt hij er niet meer vanaf. Een koopman uit een arme familie had veel
 • geld. Hij was een vrijmetselaar.
 • geld
 • koopman
 • Als iemand eenmaal een wisseldaalder heeft, komt hij er niet meer vanaf. Een koopman uit een arme familie had veel geld. Hij was een vrijmetselaar.

sage uit 1967
 • sieten der achterstofoar oan. Doe ha wy de koopman komme litten. Wy seinen: "Hwat gauwer fuort, hwat better." De koopman sei
 • geld
 • koopman
 • Op een keer waren bij mensen alle hennen betoverd. Hun koppen zaten achterstevoren op hun nek. Toen hebben ze ze snel verkocht.

sage uit 1966
 • koopman: "Hy liket folle op deselde, dy't jo dêr by jo ha. Mar dy is it net, hwant dyselde hie in buchel." De boer kocht syn
 • geld
 • koopman
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sprookje uit 1967
 • 'e mage. In pear dagen letter kom der in koopman. Dy sei: "Is der ek handel?" "Ja," sei de boer, "ik ha in geit to keap
 • goune." De koopman foun dat nuver en raer, mar de koop gong oan. De sneins die de boer it jild dat er foar de koe bard hie
 • zijn maag. Als er een paar dagen later een koopman langskomt, zegt de boer dat hij een geit en een koe te koop heeft, maar
 • dat de koopman ze allebei tegelijk moet kopen. De geit kost achthonderd gulden en de koe kost zestig gulden. Hoewel de
 • geld
 • koopman
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

sage uit 1967
 • Der kom in poep op 'e merk. Dy woe in pipe keapje. Hy socht ien út. De koopman sei: "Hy kostet in stoater." De poep sei
 • Een poep vroeg aan een koopman hoe duur een pijp was. De koopman zei een stoter (12,5 cent). De poep zei toen: "Ik
 • geld
 • koopman
 • Een poep vroeg aan een koopman hoe duur een pijp was. De koopman zei een stoter (12,5 cent). De poep zei toen: "Ik weet van geen stoter noch moter, maar ik wil drie stuivers geven."

mop uit 1966
 • ", frege er de koopman. "In stoater", sei dy. De poep sei: "Ik wyt fan stoater noch moater, mar ik ha der trije stûren foar oer
 • Een mof vroeg een koopman hoe duur de pijp was die hij wilde kopen. De koopman zei: "Een stoter [12,5 cent]." De mof
 • geld
 • koopman
 • Een mof vroeg een koopman hoe duur de pijp was die hij wilde kopen. De koopman zei: "Een stoter [12,5 cent]." De mof zei: "Ik weet van stoter noch moter, maar ik heb er drie stuivers voor over." De…

mop uit 1970
 • Een koopman uit Zwaag Westeinde stapt in Groningen op de trein naar huis toe en zitten tegenover een professor. Deze
 • voelt zich verheven boven het praatje wat mensen uit Zwaag Westeinde zo graag maken. Daarom wil de koopman hem terugpakken
 • geld
 • koopman
 • Een koopman uit Zwaag Westeinde stapt in Groningen op de trein naar huis toe en zitten tegenover een professor. Deze voelt zich verheven boven het praatje wat mensen uit Zwaag Westeinde zo graag…

mop uit 1968
 • sette dêrmei nei de fémerk ta to Ljouwert. 't Wie op in freed. Hy forkocht de kou fan 'e boer oan in koopman, dy't him
 • , en ja, dêr seagen se de koe op 'e merk. Doe sei de boer tsjin 'e koopman: "Kenne jo de man ek wer dy't jo dizze koe
 • houdt het geld. Hij verwijdert zijn bult en spoedt zich terug naar de boer met de mededeling dat een van de koeien verdwenen
 • boer aan de koopman of hij zich de man herinnert die het dier aan hem verkocht heeft. De koopman kijkt Imke scherp aan, en
 • geld
 • koopman
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

sage uit 1968
 • . It floddere allegear. Mar hy wie great koopman.
 • Een veekoopman in krappe tijden wordt benaderd door de duivel. De duivel belooft de koopman veel geld, als die precies
 • doet wat de duivel zegt. De koopman stemt toe. De duivel waarschuwt de koopman dat zijn kleren altijd om zijn lijf zullen
 • geld
 • koopman
 • Een veekoopman in krappe tijden wordt benaderd door de duivel. De duivel belooft de koopman veel geld, als die precies doet wat de duivel zegt. De koopman stemt toe. De duivel waarschuwt de koopman…

sage uit 1970
 • Een veekoopman die onderweg is met een hoop geld op zak vermoedt dat twee mannen die hem tegemoet komen hem willen
 • hun gesprek maakt de koopman op dat de twee mannen voornemens zijn hem te vermoorden en te beroven. Als de mannen
 • geld
 • koopman
 • Een veekoopman die onderweg is met een hoop geld op zak vermoedt dat twee mannen die hem tegemoet komen hem willen beroven en verbergt zich onder een omgekeerde boot in de berm. De twee mannen nemen…

mop uit 1659
 • Van een Coopman die thien duysent Croonen Winnen konde. Een seker rijck Koopman, hebbende twee schoone Dochters, waer
 • zijnde, begeerde hy de Koopman te spreken, ende seyde, dat de Koopman daer veel aen gelegen was; de Koopman quam by hem, ende
 • Een rijke koopman heeft twee dochters. Een gaat trouwen en hij geeft 20.000 kronen voor het huwelijk. Een andere
 • jongeman hoort dat en zegt tegen de koopman dat hij de andere dochter wel voor slechts 10.000 kronen wil trouwen.
 • geld
 • koopman
 • Een rijke koopman heeft twee dochters. Een gaat trouwen en hij geeft 20.000 kronen voor het huwelijk. Een andere jongeman hoort dat en zegt tegen de koopman dat hij de andere dochter wel voor slechts…

mop uit 1969
 • geld voor. De man zei dat ze het pakje pas een tijd later open mochten maken. Toen ze het eindelijk openmaakten, likten ze
 • van de koopmannen ging op hem zitten om op zijn gezicht te schijten. Toen beet de man de koopman zijn hele zaakje af.
 • geld
 • koopman
 • Een man gaf zijn vrouw de opdracht die dag hun vetgemeste varken voor een mooie stuiver te verkopen. Toen de man 's avonds thuiskwam, liet de vrouw de stuiver zien die ze voor het dier had gekregen.…

mop uit 1973
 • . De oare moarns kom de ezel mei de pastoar der op yn 'e stêd oan. It wie dêr krekt merk. Dêr stie in koopman, dy hie
 • trochhinne, dat alles rekke yn gruzeleminten. De koopman wie razend. Hy naem syn stok en sloech dêr de pastoar mei. Dat kom sa
 • Een schoenmaker was erg arm. In de buurt woonde een pastoor met veel geld. Op een avond ging de schoenmaker op visite
 • bij de pastoor om het geld te stelen. Hij sloeg de pastoor per ongeluk zo hard dat die stierf. Om van het lijk af te zijn
 • geld
 • koopman
 • Een schoenmaker was erg arm. In de buurt woonde een pastoor met veel geld. Op een avond ging de schoenmaker op visite bij de pastoor om het geld te stelen. Hij sloeg de pastoor per ongeluk zo hard dat…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe wie dêr in koopman, dy bea him in kou to keap oan. Dy kou like de boer wol
 • goed", sei de koopman. In pear wiken letter wie de boer wèr op 'e merk. Doe sei de koopman tsjin 'e boer: "Ik wol myn
 • paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te goed zou houden en dus niet zou hoeven
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een
 • geld
 • koopman
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te…

mop uit 1970
 • Yn Drachten wenne in koopman, dy hiet fan Douwe de Haan. Dy hie ris in keppel drinten kocht en mei dy keppel drinten
 • geld
 • koopman
 • Een man met een koppel schapen mag voor niets over een brug op voorwaarde dat geen van de schapen op de brug poept. De oplossing van de man is dat de schapen met elkaars kop in elkaars achterwerk…

mop uit 1973
 • 'k wol hwat op fine." Doe liet er de koopman komme en hy sei tsjin 'e koopman: "Nou kinne jo twa dingen fan my keapje
 • : "Myn allerbêste koe en dat jonge geitsje dat dêr stiet." Doe sei de koopman: "Ik mat earst wite hwatstû der foar fregeste
 • . Een koopman vraagt hij te kiezen tussen zijn beste koe, die 1 gulden kost, en een jong geitje, dat honderd gulden kost. De
 • koopman vindt het vreemd maar koopt beide. In de kerk deponeert de boer zijn gulden en is blij dat hij voldaan heeft. Maar de
 • geld
 • koopman
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt. Uit angst begint hij te bidden en belooft de opbrengst van zijn beste koe in het…

mop uit 1973
 • koopman mei in moaije kou. Dy sei tsjin 'e boer: "Dy kou matte jo keapje. Foar dat en dat bidrach kinne jo him krije, dat is
 • koopman bêst en de kou gong mei. Mar dy boer bitelle noait. Letter hâldde de koopman him oan en sei: "Hwannear sille jo my dy
 • . Boer heeft geen geld bij zich, maar de koopman wil het geld wel te goed houden. Boer betaalt maar niet. Als de koopman hem
 • daarop wijst zegt de boer dat hij dat niet hoeft, want de koopman vond het prima dat hij het geld te goed hield.
 • geld
 • koopman
 • Boer gaat op een vrijdag naar Leeuwarden en gaat naar de veemarkt. Een koopman met een mooie koe biedt hem die aan. Boer heeft geen geld bij zich, maar de koopman wil het geld wel te goed houden.…