Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • geld
 • liefde
 • Een jongen maakte het uit met zijn verloofde. Omdat ze met hem samenwoonde, zei hij dat ze vertrokken moest zijn bij zijn terugkeer van een lange reis. Bij thuiskomst vond hij de hoorn van de haak en…

sprookje uit 1999
 • mij hebben wij een kaartje nodig. Trek jij maar even een kaartje. Ah, wat is dat?" Bas Meder: "Een zak geld." RB: "Een zak
 • geld. Laat deze zak geld eens aan hun zien. Een zak geld. Ha. Kunnen we daar iets mee?" Jongen: "Ja. Dan betaal je door de
 • vampier te lokken, die ook bij haar wordt opgesloten. De vampier heeft echter geld bij zich om hen vrij te kopen. Ze
 • geld
 • liefde
 • Een heks gebruikt haar toverfluit om een gewoon mens te worden. Ze verlaat haar bos, omdat het te klein wordt. Met een vliegtuig vliegt ze de wolken in, waar ze uitstapt om naar het kasteel van de…

mop uit 1999
 • jaaropbrengst van de collecte en de opdracht, voor dat geld een mooie maar vooral echte relikwie te bemachtigen. Monter en vol goede
 • De pastoor stuurt zijn kapelaan erop uit om een relikwie te vinden. Te Rome vergooit de kapelaan al zijn geld aan een
 • geld
 • liefde
 • De pastoor stuurt zijn kapelaan erop uit om een relikwie te vinden. Te Rome vergooit de kapelaan al zijn geld aan een prostituée, maar zij geeft hem een relikwie mee. Een pluk schaamhaar moet…

sprookje uit 1970
 • gewaggeld en as hij thuis kwam: "Wel, Arthur," zei zijn vader, "hoe heeft het gegaan?" "Och, vader, ik heb veel geld verloren
 • kleeden om te gaan spelen, en as hij gereed was, gaf zijn vader hem geld en zei: "Zie dat ge niet benauwd en zijt van opzetten
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij
 • geld
 • liefde
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…

mop uit 1994
 • . "Da's helemaal niet nodig," zegt die vriend, "we leven van de liefde." Een dag later komt de vrouw weer om huishoudgeld
 • vragen. En weer zegt die vriend: "Da's helemaal niet nodig: we leven van de liefde." Op de derde dag komt die vriend thuis
 • Een pasgetrouwde jongen verzekert zijn bruid telkens als zij om huishoudgeld komt vragen, dat ze leven van de liefde
 • geld
 • liefde
 • Een pasgetrouwde jongen verzekert zijn bruid telkens als zij om huishoudgeld komt vragen, dat ze leven van de liefde. Op een avond zit zij naakt op de kachel en verklaart dat ze zijn avondeten zit op…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • rapen. Maar over Rembrandt gaat ook een verhaal waaruit blijkt dat er voor de schilder belangrijker dingen waren dan geld
 • het beest wordt weggehaald. Rembrandt weigert dit uit liefde voor zijn aapje en blijft dus met het doek zitten.
 • geld
 • liefde
 • Uit gebrek aan een doek zet Rembrandt zijn overleden aap op het schilderij van een familie. Hij weigert de afbeelding van de aap weg te halen en blijft met het doek zitten.

mop uit 1659
 • geld
 • liefde
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

sprookje uit 1901
 • hij: "Koop, koop, peren, koop!" maar hij vroeg zooveel geld voor zijn peren, dat niemand er van kocht. De prinses dan was
 • geld
 • liefde
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

sage uit 1971
 • geld
 • liefde
 • Een echtpaar was 50 jaar getrouwd. De man zei tegen zijn vrouw dat ze hem wel meer dan 2000 gulden waard was. Zij zei precies hetzelfde. Toen ze die avond zonder pruik en zonder gebit tegenover elkaar…

raadsel uit 2004
 • Waarom houden mannen van liefde op het eerste gezicht? Dat bespaart tijd en geld met flirten, bloemen, etentjes etc.
 • Waarom houden mannen van liefde op het eerste gezicht? Dat bespaart tijd en geld met flirten, bloemen, etentjes etc.
 • geld
 • liefde
 • Waarom houden mannen van liefde op het eerste gezicht? Dat bespaart tijd en geld met flirten, bloemen, etentjes etc.

sage uit 1923
 • geleefd had en gestorven was uit liefde tot de menschen, gaan bevrijden uit de macht der Seldsjoeken, die de pelgrims
 • geld
 • liefde
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1923
 • zij zich in het klooster begeven had, trachtte een ridder, dien zij vroeger had bemind, opnieuw hare liefde te verwerven
 • hoogere belangen. Terwijl misoogst het land teisterde, stonden zijne schuren vol graan. Over geld beschikte hij altijd
 • geld
 • liefde
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1923
 • geld, ook hem met zijn hamer het hoofd te verpletteren. Een kind vermoord, een onschuldig wicht! En hij dacht aan z’n eigen
 • tot God geweest, een getuigenis van liefde en berouw.
 • geld
 • liefde
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1990
 • plaats naast de woorden uit de Bijbel die vertellen van de liefde van God. In onze stad gaf de kerk geld om in een
 • om voedsel, kleding en geld, zodat zij met deze gaven hun goden gunstig konden stemmen en daardoor hun lijden verzachten
 • geld
 • liefde
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 2009
 • waren geen vrienden van mekaar. En die lagen altijd overhoop in verband met geld en, en land. En stukje land is van mij en
 • geld
 • liefde
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

sage uit 2011
 • borduurwerkers maakten wel goed geld van hun werk, maar naast elke opkoper stond een ontvanger van de hertog en die inde meteen maar
 • diezelfde avond nog aan de hertog het geld overhandigde dat hij bij Alina had gebeurd, stond zelfs zijn meester stomverbaasd te
 • geld
 • liefde
 • Een hertog, die gretig belasting heft, haalt een knappe borduurster naar zich toe en wil met haar trouwen. Na enige tijd is hij haar weer beu, maar voordat ze vertrekt, steekt ze de hertog met een…

sprookje uit 1896
 • en bedenk dan wat u te doen staat. De knecht bedankte zijnen heer voor het ontvangen geld en de goede lessen, waarop hij
 • mooi sommetje geld. De reiziger kwam weêr tehuis, maar kende zijn dorp niet meer; alles was daar veel veranderd. Hij ging
 • geld
 • liefde
 • Een jong stel trouwt, maar is erg arm. Een heer biedt de jongen duizend gulden per jaar als hij direct voor hem komt werken. Zonder afscheid te mogen nemen gaat hij mee op reis. Na zestien jaar krijgt…

mop uit 2006
 • geld
 • liefde
 • De afzender geeft een opsomming van wat hij opgevolgd en doorgezonden heeft aan kettingmail: durft niet meer naar de bioscoop uit vrees in een met AIDS besmette injectienaald te gaan zitten. Heeft…

sage uit 1901
 • geheelen avond bij hem, hij had geld, kwam uit Gelderland en ze is later met hem getrouwd. (Beets).
 • geld
 • liefde
 • Op de kermis kan in de zwarte spiegel bij een waarzegster de toekomst worden gezien. Voordat een arm meisje in de spiegel kijkt voorspelt de waarzegster haar dat ze op de kermis een rijke heer zal…

sprookje uit 1980
 • maanden verliep alles naar wens. De jongen ving veel vis en hield er goed geld aan over. Maar op een dag in het najaar, toen
 • meisje. Als de jongen genoeg geld heeft, zullen ze met elkaar trouwen. Na een storm keert het schip van de jongen niet terug
 • geld
 • liefde
 • Een jongen gaat vaak met zijn vader mee naar zee. De vader overlijdt. De jongen gaat alleen op pad. Hij ontmoet een meisje. Als de jongen genoeg geld heeft, zullen ze met elkaar trouwen. Na een storm…

sage uit 1980
 • geld
 • liefde
 • Vader en zoon worden verliefd op dezelfde vrouw. Al snel staan ze elkaar, verteerd door jaloezie, naar het leven. De vader bedenkt een list: hij zegt dat hij van de bruiloft afziet. De zoon heeft…

broodjeaapverhaal uit 2007
 • toe aanzetten om de hele brief uit te lezen en...ik werd er blij van. Ik vind het een mooie manier om geld en liefde te
 • veel succes in het leven en oprechte liefde toe gewenst.Ik doe vol overgave hieraan mee. Mary Alles wat de geest kan
 • geld
 • liefde
 • Via een e-mail wordt door Nederlanders en Britten opgeroepen mee te doen aan een geldspel, waarbij tien euro moet worden ingezet en je naam en adres moet worden gegeven. Wanneer het spel wordt…

sprookje uit 2007
 • dat te vieren! En hij denkt: "dan doe ik mee" en hij hij heeft niet zoveel geld, maar hij hij koopt een heel klein haantje
 • geld
 • liefde
 • Een prins wordt verliefd op een prinses met hele lange haren. Ze gaan met elkaar trouwen en varen dan naar het land van de prins, zodat hij koning kan worden. De opperdienares van de prinses is…

exempel uit 1479
 • drie ridders doodslaat bij binnenkomen, zodat ze wel het geld krijgen, maar dat de vrouw geen seks met de ridders hoeft te
 • geld
 • liefde
 • Exempel van de zesde meester. Drie ridders worden betoverd door een mooie, zingende vrouw. Ze spreken afzonderlijk van elkaar af dat ze voor honderd gulden met de vrouw naar bed gaan. De vrouw regelt…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • dagen een fantastisch bericht krijgen! >> > > > > Je weet maar nooit....... >> > > > > Met liefde is alles mogelijk
 • vrienden en bekenden >> > > > > en na enkele dagen zul je worden verrast! >> > > > > Dat is pure liefde, zelfs als je niet
 • geld
 • liefde
 • Kettingbrief met een lief gedichtje: als je het doorstuurt, brengt het geluk. Ongeluk zal je deel zijn als je het niet doorstuurt.