Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • en plaats op: Afgelopen vrijdag, in de keuken. In de keuken? Ja, in de keuken. (Applaus) Nu het meisje. Zij heeft er
 • , wint het tweetal geld. De vraag luidt wanneer en waar ze de laatste keer de liefde hebben bedreven. De jongen zet zich over
 • ze vrijdag sodomie hebben bedreven. Het publiek is geschokt, en het stel wint het geld niet.
 • geld
 • plaats
 • In een televisieprogramma wordt een weddenschap afgelegd: als een stel afzonderlijk van elkaar hetzelfde antwoord geeft, wint het tweetal geld. De vraag luidt wanneer en waar ze de laatste keer de…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • een taxistandplaats, maar eerst gaat hij naar een andere chauffeur en vertelt dat hij geen geld bij zich heeft maar dat
 • geld
 • plaats
 • Een man wil zich wreken op een taxichauffeur. Eerst stapt hij bij twee van zijn collega's in de taxi en belooft de rit te betalen met extreme seks. Beide keren wordt de man de taxi uitgestuurd. Dan…

sage uit 1970
 • plaats, waar thans de mesthoop ligt; hier stampt zij drie malen met den voet op den grond en verdwijnt daarop plotseling
 • . Onmiddellijk begeeft de knecht zich naar de plaats, waar de witte juffer gestampt had en begint te graven, met dat gelukkig gevolg
 • een ijzeren kist met grote schatten op. Het geld zou volgens de verteller naar de graaf zijn gegaan.
 • geld
 • plaats
 • Witte juffer stampt driemaal met de voet op de grond als teken aan de knecht die bij haar in de gunst staat. Hij graaft een ijzeren kist met grote schatten op. Het geld zou volgens de verteller naar…

sage uit 1967
 • geld
 • plaats
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1968
 • probeert de man volledig in zijn macht te krijgen door met geld te smijten. De duivel biedt hem nog meer geld als hij een
 • de ziel van de vloeker - een nieuwe plaats te vervaardigen. De plaats moet echter klaar zijn voor de haan kraait. De man
 • geld
 • plaats
 • Een vloeker die vaak de naam van de duivel gebruikt in zijn verwensingen, wordt vaak bezocht door de duivel. De duivel probeert de man volledig in zijn macht te krijgen door met geld te smijten. De…

sage uit 1968
 • Het ontbreekt een boer aan geld voor een nieuwe boerenplaats. De duivel biedt hem aan een plaats te bouwen, als de man
 • een duivelscontract ondertekent. De plaats moet klaar zijn voordat de haan kraait, aldus de duivel. Is dit niet het geval
 • geld
 • plaats
 • Het ontbreekt een boer aan geld voor een nieuwe boerenplaats. De duivel biedt hem aan een plaats te bouwen, als de man een duivelscontract ondertekent. De plaats moet klaar zijn voordat de haan…

sage uit 1979
 • Volgens een email van Marten Postma, d.d. 22 mei 2006, moet de verteller zich in de plaats vergist hebben. M. Postma
 • nachts in het hooi overnachten, slaat de ene poep de andere poep dood en gaat er vandoor met diens geld. De moordenaar
 • geld
 • plaats
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook 'poepen' geheten - hebben hun werk bij de boer afgerond en ontvangen loon. Als ze 's nachts in het hooi overnachten, slaat de ene poep de andere poep dood en gaat er…

sage uit 1968
 • Een arme boer loopt piekerend over zijn erf omdat zijn boerderij op instorten staat en het geld voor een nieuwe
 • zijn nieuwe plaats gekregen, omdat die al gereed was op de uilenborden na. De uilenborden zijn er later nooit in blijven
 • geld
 • plaats
 • Een arme boer loopt piekerend over zijn erf omdat zijn boerderij op instorten staat en het geld voor een nieuwe boerenplaats hem ontbreekt. De boer wordt benaderd door een persoon - de duivel - die…

mop uit 1974
 • de zoon hoever het is, zegt dat zijn vader bijna op zijn plaats is, bergt de zoon het geld weer op. Hij zegt dat zijn
 • Pastoor bidt bij overlijden voor een boer op voorwaarde dat zijn zoon geld gaat tellen. Als de pastoor op de vraag van
 • geld
 • plaats
 • Pastoor bidt bij overlijden voor een boer op voorwaarde dat zijn zoon geld gaat tellen. Als de pastoor op de vraag van de zoon hoever het is, zegt dat zijn vader bijna op zijn plaats is, bergt de zoon…

sage uit 1979
 • Een arme boer wil graag een nieuwe boerenplaats bouwen, maar het geld ontbreekt hem. De duivel stelt voor een nieuwe
 • stenen uilenborden willen in de plaats blijven zitten. De plaats draagt voortaan de naam 'De stenen uilenborden'. Zo ontkwam
 • geld
 • plaats
 • Een arme boer wil graag een nieuwe boerenplaats bouwen, maar het geld ontbreekt hem. De duivel stelt voor een nieuwe boerderij te bouwen in ruil voor de ziel van de boer na diens dood. De duivel…

sage uit 1965
 • je op een duidelijke plaats wat eten of geld neerleggen. 's Morgens was dan de ganse akker gemaaid. Nu zijn de kabouters
 • Kabouters helpen de mensen voor geld of eten De kabouters hielpen de mensen vroeger ook bij 't maaien, maar dan moest
 • Kabouters helpen de mensen voor geld of eten
 • Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld)
 • Kabouters hielpen de mensen met maaien voor geld of eten, maar nu zijn ze naar Afrika vertrokken
 • geld
 • plaats
 • Kabouters hielpen de mensen met maaien voor geld of eten, maar nu zijn ze naar Afrika vertrokken

sage uit 1923
 • mompelend: “Godeslas, dat heb je nu eens zuinig beredderd, man.” Eenigen tijd daarna verlieten de kruisvaarders de plaats, om
 • geld
 • plaats
 • Schatrijke vrekkige molenaar weigert een passende bijdrage te leveren voor de kruisvaarders. Nadat hij hen heeft bespot spookt het in de molen. Hij zegt dat hij niet bang is om te kijken, ook al…

sage uit 1892
 • hebben, dan plaatsten zij het geld op de stand of karn. Om bij dat werk warm water te hebben, stookte de eene Kabouter het
 • dood!?' Verschrikt zagen de huisgenooten naar de plaats van waar de stem kwam, maar de Kabouter was weg.
 • Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld) & SINSAG 0065 Zwerge
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat
 • geld
 • plaats
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1990
 • plaats naast de woorden uit de Bijbel die vertellen van de liefde van God. In onze stad gaf de kerk geld om in een
 • om voedsel, kleding en geld, zodat zij met deze gaven hun goden gunstig konden stemmen en daardoor hun lijden verzachten
 • geld
 • plaats
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 1900
 • of geest, wat moet jelui hier doen?" "Wij hebben al lang op je gewacht," was het antwoord: "Hier op deze plaats ligt geld
 • In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en toch brandde er 's avonds licht en
 • hebben gewacht, want er ligt geld begraven waardoor ze niet wegkunnen. Het is onbekend of de schat is gevonden.
 • geld
 • plaats
 • Het spookt in een leegstaande boerderij; er brandt 's avonds licht en er klinken geluiden. Uiteindelijk durft iemand te gaan kijken, en hij ziet vier kaartspelers. Het antwoord op zijn vraag of ze…

sage uit 1901
 • dan geld tellen. Precies één uur verdween alles zooals het gekomen was. Den volgenden morgen vertelde hij zijn bevinding
 • kreeg permissie het voor eigen rekening te doen. Hij brak den vloer op en groef op de plaats waar hij de mannen had zien
 • Knechten blijven niet het in een molen rond middernacht spookt. Het spoken stopt omdat een knecht een schat geld vindt
 • als hij graaft op de plek waar hij om middernacht vier mannen uit de grond ziet komen die geld gaan tellen.
 • geld
 • plaats
 • Knechten blijven niet het in een molen rond middernacht spookt. Het spoken stopt omdat een knecht een schat geld vindt als hij graaft op de plek waar hij om middernacht vier mannen uit de grond ziet…

sprookje uit 1901
 • keelgat gejaagd had. De oude man besloot zich arm te houden en stopte al zijn geld in den balk in de woonkamer, en maakte op
 • de plaats waar het deksel was een kram. Toen hij zijn eindje voelde naderen, spiegelde hij zijn zoon het schrille van de
 • geld in een balk en maakt op de plaats van het deksel een kram. Op zijn sterfbed laat hij zijn zoon beloven zich op te
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn
 • geld
 • plaats
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn geld in een balk en maakt op de plaats van het deksel een kram. Op zijn sterfbed…

mop uit 1899
 • . Daar zag hij roovers die een kist geld begroeven. Toen ze vertrokken waren, deed hij de generaal in de kist en nam het geld
 • varken geslacht had. Ze haalden het varken weg en hingen de generaal in de plaats. Een der kinderen vroeg om de staart van
 • geld
 • plaats
 • Man die overspel pleegt met schoenmakersvrouw gaat onder de tafel zitten als de schoenmaker terugkomt. Die slaat hem dood omdat er een gat in de tafel zit en hij het hoofd voor een kei aanziet. Zijn…

sage uit 1902
 • . Na zijn dood kon niemand het op zijn plaats uithouden, omdat het er spookte. Een moedige, onverschillige kerel huurde de
 • plaats, maar is er per slot van rekening toch afgegaan, omdat hij iederen morgen in de vroegte, als het nog donker was en hij
 • geld
 • plaats
 • Voorbeeld dat aan een spook geen vragen moeten worden gesteld, want de kans bestaat dat er een antwoord komt, en moet de vrager de opdracht vervullen om niet levenslang aan de opdracht te worden…

sage uit 1881
 • men op de plaats, waar de burcht stond, eene sterke stad en men gaf ze de naam van "Handwerpen" of "Antwerpen".
 • plaats waar de reus had gewoond de stad Antwerpen gebouwd, genoemd naar het "handwerpen" van de reus.
 • geld
 • plaats
 • Aan de Schelde woonde een reus. Iedere keer dat er schepen voorbijkwamen, riep de reus dat de schippers moesten proberen om net zo groot als hij te worden. Als ze niet net zo groot konden worden,…

sage uit 1933
 • dat elke kei een kwart gulden heeft gekost, eer hij goed en wel op zijn plaats lag. 10)
 • geld
 • plaats
 • De aanleg van de keiweg door Rijsbergen op last van keizer Napoleon vormde een enorme klus. Daarom zegt men nu nog weleens dat elke kei van die weg een kwart gulden heeft gekost.

sage uit 1933
 • uitdeelingen van wittebrooden nog plaats. Vandaar dat door de kinderen alles wordt onthouden, wat de overlevering van Rythovius
 • geld
 • plaats
 • Marten, de zoon van een arme boer, is met zijn kudde schapen op de heide als een vreemdeling hem de weg vraagt. Marten biedt de vreemdeling aan de weg te wijzen, en zet zijn hoed op zijn herdersschop…

sage uit 1962
 • Vroeger werden er nogal eens brandbrieven gelegd. Dan moest geld bezorgd worden op een aangegeven plaats.
 • Vroeger werden er nogal eens brandbrieven bezorgd. Dan moest geld neergelegd worden op een aangegeven plaats.
 • geld
 • plaats
 • Vroeger werden er nogal eens brandbrieven bezorgd. Dan moest geld neergelegd worden op een aangegeven plaats.

sage uit 1799
 • Frankrijk had een Valkenier, die hem veel geld koste; des Konings Biegtvader, een Monnik, die geen vriend was van deezen
 • voortduren, en men noemde deze plaats VARKENSWAARD, onder welke benaming zij nog op oude kaarten voortkomt. Naderhand zoude de
 • geld
 • plaats
 • Naamsverklaring.

sage uit 1970
 • 1. Volksetymologie. Vier beken kwamen bij deze plaats samen. (Corn. III, 210) 2. Op een aan den Baron D'Overschie te
 • grachten en fondamenten nog aanwezig zijn, in hetwelk, zoo men zegt, geld zoude gemunt zijn, en wel op zoogenaamde vierlingen
 • geld
 • plaats
 • Naamsverklaring.