Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

94 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • , mei gâns jild by him. Dêr waard er oanfallen troch in rover en dy easke syn jild. De keapman wie in dikke sterke keardel
 • , hy koe wol ien tille, mar sûnder wapen doarst er him net fersette, want de rover stie mei in grut mes yn 'e hân foar him
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger
 • af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn vinger op een boom en de rover slaat toe
 • geld
 • rover
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn…

Trefwoorden: boom, geld, koopman, list, rover, vinger


mop uit 1998
 • week incasseert de nieuwe ophaler meer dan $ 50.000. Hij wordt echter inhalig en besluit om het geld te houden en op een
 • veilige plaats te verbergen. De maffia realiseert zich al snel dat het geld te laat is en stuurt enkele maffiosi achter de
 • De maffia laat afgeperst geld ophalen door een dove. Deze verstopt het geld, maar wordt door de criminelen gevat. Met
 • het geld heeft verstopt. De tolk vertaalt dit niet maar zegt: hij weet nog steeds niet waar jullie het over hebben, en hij
 • geld
 • rover
 • De maffia laat afgeperst geld ophalen door een dove. Deze verstopt het geld, maar wordt door de criminelen gevat. Met behulp van een doventolk moet hij opbiechten. Eerst weigert hij, maar onder…

mop uit 1966
 • geld
 • rover
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

sprookje uit 1966
 • een boom. De rovers tellen onder de boom gestolen geld. Na een tijdje kan de boer zijn plas niet langer ophouden en plast
 • rovers denken dat de hemel naar beneden valt. Ze vluchten en laten het geld liggen. De boer neemt het geld mee naar huis, het
 • geld
 • rover
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

sage uit 1966
 • Egbert Witteveen, een neef van Sterke Hearke, is ook erg sterk. Hij komt terug van een karwei met geld op zak. Voorbij
 • geld
 • rover
 • Egbert Witteveen, een neef van Sterke Hearke, is ook erg sterk. Hij komt terug van een karwei met geld op zak. Voorbij Ljouwert richting Hurdegaryp komen twee mannen hem tegemoet, die willen hem…

sage uit 1966
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een
 • de rover de paarden terug. Hij wordt ook eens betrapt bij een poging schapen uit een stal te stelen. Hij kan ontvluchten
 • geld
 • rover
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sage uit 1966
 • ze de deur in. De boer en zijn gezin zitten dan intussen met al hun geld en kostbaarheden in het hooi, waar de knecht hen
 • geld
 • rover
 • Een boerin hoort als ze buiten op de WC zit dat er rovers om de boerderij heen lopen. Ze gaat voorzichtig naar binnen en de familie verzamelt al het schiettuig dat in huis is. Als de rovers de vrouw…

mop uit 1966
 • rover foar him mei in great mes yn 'e hân. Dy sei: "Je geld of je leven." De koopman sei: "Dû kinst myn jild krije." Hy
 • forantwurding dwaen tsjinoer de boer." Dat wie de rover bêst. De koopman lei de pink op in stobbe en sei: "Slach him der yn ien kap
 • dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die zegt: "Je geld of je leven." De koopman
 • zegt dat de rover zijn geld kan krijgen en smijt het voor hem op de grond. Dan vraagt hij aan de ander of deze zijn pink af
 • geld
 • rover
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die…

mop uit 1966
 • nog wat moster", seit in oare rover. Jan seit: "Ik kin de doar net langer fêst hâlde." En hy lit de doar falle. Nou wurde
 • snel in een boom. Precies onder die boom gingen de rovers hun geld staan tellen. Grietje moest pissen en een van de rovers
 • zei: "Er valt hemels water." Jan moest poepen. "Er valt ook nog wat mosterd", zei een andere rover. Toen Jan ook nog de
 • geld
 • rover
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sprookje uit 1970
 • honden blaften en beten naar hem en hij moest maken dat hij wegkwam. De volgende dag zei hij: "Pas nu goed op ons geld, want
 • boerin haalde al het geld dat er in huis was en gaf het aan de bedelaar en die ging er haastig mee weg. Het boertje kwam 's
 • stukken vlees neer. En in plaats van het geld te bewaren voor moeilijke tijden, geeft ze het weg aan een bedelaar. De boer is
 • . Ze vluchten en laten veel geld achter. De boer en zijn vrouw zijn nu rijk.
 • geld
 • rover
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • rover was, want als hij geld moest meten, kon hij het onmogelijk zelf verdiend hebben, en hij liet hem oppakken en voor de
 • haar de huid af om ergens in een dorp het vel aan een schoenmaker te verkopen, zodat hij voorlopig wat geld op zak zou
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het
 • geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw verkoopt de pot aan een ijzerhandelaar. De
 • geld
 • rover
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1892
 • bang, maar ze bleef toch met het scherpe vleesmes in de hand bij het luik staan. Toen de eerste rover zijn hoofd door het
 • klok: "Ja". Hierop volgde de tweede rover en die verging het als de eerste en zo ging het tot zesmaal toe. Maar de laatste
 • horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste rover naar boven. Een van de
 • dienstmeisjes hakt snel zijn kop eraf. De volgende rover vraagt aan de eerste rover of hij er al is. Het meisje antwoordt met een
 • geld
 • rover
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sage uit 1968
 • him fortroude. Hy wie ek in rover. Op in kear doe siet er yn 'e herberch. 't Wie yn Garyp. Doe kom der nòch in man yn 'e
 • Een rover - genaamd Biesterveld, tevens een beruchte moordenaar - heeft het op een tas met geld van een andere
 • kroegganger voorzien. Als de rover attent aanbiedt de tas te dragen, zet de kastelein de achtervolging in op de twee mannen. Hij
 • geld
 • rover
 • Een rover - genaamd Biesterveld, tevens een beruchte moordenaar - heeft het op een tas met geld van een andere kroegganger voorzien. Als de rover attent aanbiedt de tas te dragen, zet de kastelein de…

sage uit 1968
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • geld
 • rover
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1968
 • , verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te worden. Hij hoorde dat de twee pratende
 • geld afhandig te maken. Pas na een hele tijd stonden de arbeiders op en liepen een stukje verder. Zo snel mogelijk liep de
 • geld
 • rover
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1967
 • geld
 • rover
 • Speklaan heette vroeger Steeklaan. Een scharenslijper werd eens overvallen door twee rovers. Een van de twee heeft hij toen doodgestoken. Daarom heet het Steeklaan.

sage uit 1967
 • Een man zegende eens het geld waar twee mannen hem van beroofden. Dat had effect, want de mannen kochten er een oud
 • schip van en kwamen goed terecht. Later hebben ze het geld teruggebracht.
 • geld
 • rover
 • Een man zegende eens het geld waar twee mannen hem van beroofden. Dat had effect, want de mannen kochten er een oud schip van en kwamen goed terecht. Later hebben ze het geld teruggebracht.

mop uit 1966
 • rovers die onder de boom hun geld tellen. De moeder moet plasseen, waarna de rovers zeggen dat er hemels water valt. De
 • rovers worden bang als de zoon de deur laat vallen en gaan er vandoor. Moeder en zoon nemen het geld mee naar huis.
 • geld
 • rover
 • Moeder en zoon spreken af dat zij zijn voet zal aantikken als hij te veel eet. Al snel tikt de hond hem aan, waarna hij stopt met eten. 's Nachts eet hij zich rond aan rijstebrij. Hij brengt zijn…

sage uit 2000
 • gesleep van voeten, in de richting van de trap. De rovers! Hij tastte onder zijn hoofdkussen: het geld lag er nog! Hij moest
 • zich maar slapend houden en als ze naar zijn geld grepen, zo snel mogelijk uit bed springen en in vilegende vaart naar
 • bewoners rovers zijn. Hij slaapt met het geld onder zijn kussen. 's Ochtends komt de vrouw binnen met een mes, maar zij snijdt
 • geld
 • rover
 • De gemeentesecretaris gaat de jaarlijkse pacht ophalen. Hij eindigt laat bij een hoeve waarvan hij denkt dat de bewoners rovers zijn. Hij slaapt met het geld onder zijn kussen. 's Ochtends komt de…

sage uit 1966
 • . Dy sei: "Jo ha dêr ek in swiere fracht, net?" "Ja", sei Hearke. Dy man, dat wie in rover, dy hie it op dy sek mei jild
 • Sterke Hearke liep eens met een zware zak vol rijksdaalders op zijn nek naar de stad. Onderweg kwam hij een rover tegen
 • , die er wat van wilde hebben. Hearke zei dat hij alles wel kon krijgen en legde de zak op zijn nek. De rover bezweek onder
 • geld
 • rover
 • Sterke Hearke liep eens met een zware zak vol rijksdaalders op zijn nek naar de stad. Onderweg kwam hij een rover tegen, die er wat van wilde hebben. Hearke zei dat hij alles wel kon krijgen en legde…

sage uit 1967
 • man by him, dat wie in rover. Dy woe it jild ha en oars soed er Hearke deahouwe. Mar Hearke rêdde mei him. En doe boun er
 • dy rover ek noch it jild op 'e rêch. "Draech dû dit mar foar my nei Ljouwert ta", sei er.
 • Sterke Hearke ging op een keer met een hoop geld op zijn rug naar Leeuwarden toe. Een rover wilde hem het geld afnemen
 • . Maar Sterke Hearke wist de man zo ver te krijgen dat hij het geld voor hem naar Leeuwarden bracht.
 • geld
 • rover
 • Sterke Hearke ging op een keer met een hoop geld op zijn rug naar Leeuwarden toe. Een rover wilde hem het geld afnemen. Maar Sterke Hearke wist de man zo ver te krijgen dat hij het geld voor hem naar…

Trefwoorden: agent, geld, politie, rover, rug, sjouwen, stelen, stil


sage uit 1968
 • . Dy stapte troch. Doe kamen dy beide mannen ûnder 't boatsje wei. Sy kamen him op side. Doe seinen se: "Jouw geld of jouw
 • Twee rovers houden zich schuil onder een omgekeerde boot teneinde de dominee te overvallen. Als de dominee zijn geld
 • ontnomen wordt, zegt die 'zegen met het geld'. De rovers beginnen handel te drijven met het geroofde kapitaal en doen goede
 • geld
 • rover
 • Twee rovers houden zich schuil onder een omgekeerde boot teneinde de dominee te overvallen. Als de dominee zijn geld ontnomen wordt, zegt die 'zegen met het geld'. De rovers beginnen handel te drijven…

sage uit 1968
 • Sterke Hearke - onderweg met een grote buidel geld - wordt benaderd door een stelletje schurken dat attent aanbiedt de
 • geld
 • rover
 • Sterke Hearke - onderweg met een grote buidel geld - wordt benaderd door een stelletje schurken dat attent aanbiedt de zware last te dragen. Hearke laat de rovers de zak dragen, maar zorgt ervoor dat…

sage uit 1966
 • geld
 • rover
 • Een man had op een avond een hoop zilvergeld bij zich, toen hij twee rovers aan zag komen. Snel verstopte hij zich onder een omgekeerde boot. Juist op die boot gingen de twee rovers zitten wachten op…

sprookje uit 1967
 • maar hier! Breng ze maar hier!" Dat wie de hoanne, dy't kraeide. Mar de rover tocht, dat it de duvel wie en hy en syn maten
 • kan tillen. Met zijn vieren trekken ze verder en al gauw komen ze bij een rovershol aan, waar de rovers al geld tellend
 • buiten rent, hoort hij de haan 'Breng ze maar hier! Breng ze maar hier!' kraaien. De rover denkt dat het de duivel is die
 • geld
 • rover
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…