Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

60 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • fikse kerel en verdainde nuver centen. Hai gaf 't geld ale Zoaterdoagen aan Grait en zee dat ze mos 't opbaargen veur olle
 • dag. Dou kwam der 'n kerel bie heur, en zee, dat hai òl Dag was. Nou, zee Grait, hier is 't geld. Dou Jaan 's oavens ien
 • aantal rovers die hun geld achterlaten.
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van
 • geld
 • rovers
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

sprookje uit 1999
 • zijn broertje; die gaf hem nooit geld of kleding. Maar op een gegeven moment ging die broer... die zei tegen zijn kinderen
 • dan kom 'ie in een soort grot van rovers. Het is een soort Ali Baba-figuur. En dus hij weet hoe die naar binnen en naar
 • fortuin en komt met een formule de grot van rovers binnen. Hij rooft daar rijkdommen. Vervolgens gaat de rijke broer ook, maar
 • hij is de formule vergeten om de grot weer te verlaten. De rovers vinden hem en onthoofden hem. De arme gaat zijn broer
 • geld
 • rovers
 • Van twee broers is er één rijk en één arm. De rijke broer zorgt niet goed voor de arme broer. De arme gaat op zoek naar fortuin en komt met een formule de grot van rovers binnen. Hij rooft daar…

mop uit 1966
 • ?" sei Jan. Dat like Griet skoan ta. Jan naem de doar mei yn 'e beam. Hwat minsken binne dat dy't se sjoen ha? Rovers, en dy
 • bigjinne se to jildtellen. "Ik mat pisje", seit Griet, en hja docht it. "Daar valt hemels water", seit ien fan 'e rovers. "De
 • snel in een boom. Precies onder die boom gingen de rovers hun geld staan tellen. Grietje moest pissen en een van de rovers
 • deur liet vallen, renden de rovers van schrik weg. Jan en Grietje kwamen de boom uit en gingen met het achtergelaten geld
 • geld
 • rovers
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

mop uit 1888
 • !" "Ewel," zeide de burgemeester, "gij moet mij overtuigen, dat gij het geld gewonnen hebt door uwe slimmigheid, ofwel ik klaag
 • gevangen nemen; ten tweede van mijne vrouw het hemd verkrijgen, dat zij aan heeft, en ten derde den pastoor al zijn geld
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme
 • meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich uit de voeten met een grote hoeveelheid
 • geld
 • rovers
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • geld
 • rovers
 • Argeloze toeristen die hun buitenlandse vakantie op eigen gelegenheid doorbrengen, krijgen van een aardige jongen een gratis rondleiding door de stad. Ze krijgen zelfs een gratis drankje van hem…

sage uit 1970
 • Plankewames. En men had niet mis geraden. Het geroofde werd opgespoord en eindelijk vielen de rovers door de mand. De jongen, een
 • verdenking volgt huiszoeking, het geld wordt gevonden en de rovers vallen door de mand. Als de vrouw wordt verbrand op de
 • geld
 • rovers
 • Bij de Rijsberg stond zo'n 50 jaar geleden een huis, Plankewames genaamd, waar eens een meisje uit het Diemse tijdens een regenbui om onderdak vroeg en enige dagen later vermoord om haar loon wordt…

mop uit 1970
 • ". Endelijk toe kòmme de rovers aanballejatere, dit en dat; "hei de koffie gaar; hei 't ète klaor?" "Wes now mao bedaad; wes now
 • geld. Stèèk de tesse vol geld. En dan zak ow nog wat geve. Hier hei een zekske. Daor zit gesneje stroo ien. En ei now zeg
 • komt, waar een oude vrouw hem wijst op een wondersabel, dat er hangt, en dat hij alle rovers de kop laat afslaan. De
 • vindt dat niet erg, want hij heeft geld genoeg voor zijn leven.
 • geld
 • rovers
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1970
 • geld
 • rovers
 • Op de verbindingsweg tussen Beek en 's Herenberg is het niet pluis ("zuiver"). Een man werd eend daar aangehouden en afgemaakt, maar bleek maar 15 centen te hebben. De roverzoon zegt tegen zijn vader:…

sprookje uit 2000
 • groepje rovers. Hij werd meegevoerd naar een rovershol, en aan de sultan werd een losgeld gevraagd. Een flink losgeld, want
 • willen we wel eens zien!" Eén van de rovers ging naar de markt en kocht wol. En met een grote kring stonden ze om hem heen te
 • vroeger een tapijt leren weven. Als de zoon door rovers wordt ontvoerd, verveelt hij zich en mag hij een kleed weven. Op de
 • geld
 • rovers
 • Een zoon van de sultan moet handwerk leren. De groenteboer in Lombok is ook de zoon van een sultan. Zijn vader moest vroeger een tapijt leren weven. Als de zoon door rovers wordt ontvoerd, verveelt…

sage uit 1968
 • . Dy stapte troch. Doe kamen dy beide mannen ûnder 't boatsje wei. Sy kamen him op side. Doe seinen se: "Jouw geld of jouw
 • Twee rovers houden zich schuil onder een omgekeerde boot teneinde de dominee te overvallen. Als de dominee zijn geld
 • ontnomen wordt, zegt die 'zegen met het geld'. De rovers beginnen handel te drijven met het geroofde kapitaal en doen goede
 • geld
 • rovers
 • Twee rovers houden zich schuil onder een omgekeerde boot teneinde de dominee te overvallen. Als de dominee zijn geld ontnomen wordt, zegt die 'zegen met het geld'. De rovers beginnen handel te drijven…

mop uit 1968
 • schurken die belust zijn op geld weten het huis toch binnen te dringen. Als het oudste jongetje dreigt 'Broer' op hen af te
 • geld
 • rovers
 • Een boerenechtpaar dat een avondje uit gaat waarschuwt de kinderen de deur niet open te doen voor vreemden. Twee schurken die belust zijn op geld weten het huis toch binnen te dringen. Als het oudste…

sage uit 1968
 • geld
 • rovers
 • Een rijke man wordt op zijn tocht naar huis plotseling begeleid door een dikke zwarte hond. De hond is zijn beschermer: het dier verhindert twee schurken de rijkaard te beroven.

sage uit 1968
 • Sterke Hearke moest us in kear in pongfol jild nei de stêd ta bringe. Doe kommen der ûnderweis twa rovers út 'e wâl
 • . Sa roannen se nei Ljouwert ta. De beide rovers wienen bont en blau west en koenen op 't lêst net in stap mear dwaen.
 • Sterke Hearke - onderweg met een grote buidel geld - wordt benaderd door een stelletje schurken dat attent aanbiedt de
 • zware last te dragen. Hearke laat de rovers de zak dragen, maar zorgt ervoor dat de mannen bont en blauw op de plaats van
 • geld
 • rovers
 • Sterke Hearke - onderweg met een grote buidel geld - wordt benaderd door een stelletje schurken dat attent aanbiedt de zware last te dragen. Hearke laat de rovers de zak dragen, maar zorgt ervoor dat…

sage uit 1966
 • lêst fan rovers. Dat doe't dizze man in pear minsken oankommen hearde, tochte er, ik mat mar fanside krûpe. Doe seach er
 • Een man had op een avond een hoop zilvergeld bij zich, toen hij twee rovers aan zag komen. Snel verstopte hij zich
 • onder een omgekeerde boot. Juist op die boot gingen de twee rovers zitten wachten op de man die ze wilden beroven. Pas toen
 • geld
 • rovers
 • Een man had op een avond een hoop zilvergeld bij zich, toen hij twee rovers aan zag komen. Snel verstopte hij zich onder een omgekeerde boot. Juist op die boot gingen de twee rovers zitten wachten op…

sprookje uit 1967
 • rovershoale. Sy seagen troch 't glês en dêr sieten allegear rovers yn 'e hûs. Dy wienen drok oan 't jildtellen. Doe gong de ezel
 • rovers stouden fan kleare binaudens hals oer de kop ta de doar út. Doe gongen de fjouwer maten ta de doar yn. Sa kommen se yn
 • kan tillen. Met zijn vieren trekken ze verder en al gauw komen ze bij een rovershol aan, waar de rovers al geld tellend
 • het raam staan. De rovers slaan doodsbenauwd op de vlucht en de dieren doen zich tegoed aan het voor de rovers
 • geld
 • rovers
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sprookje uit 1966
 • is noch yn 'e nacht. De rovers ha de tafel fol jild, dêr't se mei oan 't úttellen binne. Lytse Oege slacht it fel om him
 • hinne, mei de hoarnen op 'e kop en sa stapt er ta de hoale yn wylst er rare lûden makket. De rovers wurde stjerrend-binaud
 • een tafel een grote hoeveelheid geld te tellen. Kleinoog aarzelt geen moment en springt met de koeienhuid over zich heen
 • het hol binnen. De rovers verstijven van angst en laten hun buit ogenblikkelijk in de steek. Kleinoog gaat met een enorme
 • geld
 • rovers
 • Twee broers, Grootoog en Kleinoog, maken elkaar het leven niet gemakkelijk. In eerste instantie is het vooral de wrede, pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een…

sage uit 1967
 • sizzen: "De tijd is der wel, maar de man is der niet." De mannen hienen 't op syn jild bigrepen. 't Wienen rovers. Sy wisten
 • dat het rovers zijn die het op zijn geld voorzien hebben. Als de rovers na een tijdje weer weggaan, neemt de schoenmaker
 • geld
 • rovers
 • Een schoenmaker met een flinke duit op zak verstopt zich uit angst beroofd te worden onder een brug. Even later strijken er prompt twee mannen neer op de brug die zeggen 'de tijd is er wel, maar de…

sage uit 1967
 • wein der oan. Mar it eigenaerdige wie, de man wie oars altyd allinne, mar nou siet er tusken twa yn. De rovers seagen dat
 • Een man die wel heel nadrukkelijk geld vervoert, wordt gewaarschuwd voor een overval. De voerman trekt zich er niks van
 • aan en gaat gewoon op pad. Twee bandieten wachten hem op in een schuilplaats onder de brug om hem van zijn geld én zijn
 • geld
 • rovers
 • Een man die wel heel nadrukkelijk geld vervoert, wordt gewaarschuwd voor een overval. De voerman trekt zich er niks van aan en gaat gewoon op pad. Twee bandieten wachten hem op in een schuilplaats…

sage uit 1967
 • Sterke Hearke wordt belaagd door twee mannen die het op zijn geld voorzien hebben. Hearke zet het buideltje met geld op
 • de grond en zegt dat de mannen het geld op mogen rapen. Als een man zich bukt om zich de buit toe te eigenen, geeft
 • geld
 • rovers
 • Sterke Hearke wordt belaagd door twee mannen die het op zijn geld voorzien hebben. Hearke zet het buideltje met geld op de grond en zegt dat de mannen het geld op mogen rapen. Als een man zich bukt om…

sage uit 1968
 • Een man is in het donker met een grote zak geld op zijn rug op weg naar huis. Als hij mensen hoort naderen, is hij bang
 • dat ze het op zijn geld gemunt hebben. Snel verbergt de man zich onder een omgekeerd bootje. Twee mannen gaan bovenop het
 • geld
 • rovers
 • Een man is in het donker met een grote zak geld op zijn rug op weg naar huis. Als hij mensen hoort naderen, is hij bang dat ze het op zijn geld gemunt hebben. Snel verbergt de man zich onder een…

sage uit 1974
 • Een notaris vindt Sterke Hearke bereid 's nachts een enorme hoeveelheid geld te vervoeren. Als Hearke even op de
 • geldzak gaat zitten om uit te rusten, springen er direct drie mannen - rovers - tevoorschijn uit de bosjes. De mannen hebben
 • geld
 • rovers
 • Een notaris vindt Sterke Hearke bereid 's nachts een enorme hoeveelheid geld te vervoeren. Als Hearke even op de geldzak gaat zitten om uit te rusten, springen er direct drie mannen - rovers -…

sage uit 1974
 • Een schipper is laat op de avond met een boel geld op zak op pad. Als hij twee mannen ziet naderen, vermoedt hij dat
 • zij het op zijn geld voorzien hebben. De schipper verstopt zich onder een omgekeerde boot om aan zijn 'belagers' te
 • geld
 • rovers
 • Een schipper is laat op de avond met een boel geld op zak op pad. Als hij twee mannen ziet naderen, vermoedt hij dat zij het op zijn geld voorzien hebben. De schipper verstopt zich onder een…

sage uit 1974
 • rovers kommen tichterby en gongen op 'e boom fan 'e skou sitten. Doe sei ien fan dy mannen: "Soed er hast komme?" En hy sei
 • noch folle mear. Doe wist de man dy't der ûnder lei, dat it twa rovers wienen en dat se him bistelle woenen. Mar nei in
 • het inderdaad om rovers gaat die het op zijn geld voorzien hebben. Als de twee mannen tenslotte afdruipen, komt de man
 • geld
 • rovers
 • Een man ziet twee andere mannen naderen en vermoedt dat ze hem willen beroven. Snel verstopt hij zich onder een boot in de berm. De twee mannen nemen uitgerekend plaats bovenop de boot en uit de…

sage uit 1970
 • Een veekoopman die onderweg is met een hoop geld op zak vermoedt dat twee mannen die hem tegemoet komen hem willen
 • geld
 • rovers
 • Een veekoopman die onderweg is met een hoop geld op zak vermoedt dat twee mannen die hem tegemoet komen hem willen beroven en verbergt zich onder een omgekeerde boot in de berm. De twee mannen nemen…

mop uit 1969
 • skouder. Sa roannen se yn 't donker de bosk yn. Doe 't se dêr wienen seagen se rovers oankommen. "Gau yn 'e beam," sei Jan
 • , "oars meitsje se ûs miskien dea."Doe klommen se yn 'e beam togaerre. Tryn hie de heale doar meinom. De rovers gongen krekt
 • boom, maar de rovers gaan precies onder die boom hun geld tellen. Tryn moet nodig plassen en later poepen. De rovers denken
 • Tryn per ongeluk de bovendeur meeneemt. Ze komen in een bos en daar horen ze rovers aankomen. Ze verstoppen zich in een
 • geld
 • rovers
 • Jan kan heel veel eten, maar Tryn zegt hem dat hij zijn fatsoen moet houden aan tafel; zij zal hem wel tegen zijn voet schoppen als hij zijn lepel neer moet leggen. Als ze nog maar net aan het eten…