Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

125 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Begraven schat Een vrouw was zo gelukkig om op de vlooienmarkt een nertsjas te kopen bij een van de stalletjes, voor
 • Begraven schat
 • geld
 • schat
 • Een vrouw koopt een tweedehands jas, waarvan de zakken vol blijken te zitten met gestolen juwelen.

sage uit 1978
 • Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee
 • de schat eens ontdekt zal worden en dat Eernewoude dan rijk zal zijn.
 • geld
 • schat
 • Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee. Later is hij vermoedelijk gestolen door de smid van Eernewoude of door diens…

sage uit 1978
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar
 • geld
 • schat
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar misgunnen. De smid vermoordt haar, maar voor ze sterft zegt ze nog dat zijn geest…

sprookje uit 1977
 • weekloon voor het draaiende houden van de boerderij. De twee oudsten stelen echter altijd geld van Snoad. Op een dag graaft
 • Snoad, samen met een arbeider van de boerderij, een grote pot met geld op. Ze nemen ieder de helft. De oude boer ligt op
 • geld
 • schat
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sage uit 1955
 • Bij de Skilige Piip zit een kist met geld onder de grond. Op die plaats branden 's nachts lichtjes. De kist kan pas
 • geld
 • schat
 • Bij de Skilige Piip zit een kist met geld onder de grond. Op die plaats branden 's nachts lichtjes. De kist kan pas worden opgegraven als er een wit kalf, liefst met drie poten, overheen gelopen is.…

sprookje uit 1999
 • zijn broertje; die gaf hem nooit geld of kleding. Maar op een gegeven moment ging die broer... die zei tegen zijn kinderen
 • geld
 • schat
 • Van twee broers is er één rijk en één arm. De rijke broer zorgt niet goed voor de arme broer. De arme gaat op zoek naar fortuin en komt met een formule de grot van rovers binnen. Hij rooft daar…

mop uit 1999
 • dag bijgeschoold in allerlei regeltjes van de overheid over geld, over financiën en over ouderen - en ik sloot de dag af
 • met drie verhaaltjes over geld. Eentje over een brute moord om een zak met geld, iemand die bij toeval geld vond, was een
 • Een arme stroper vindt in het bos een zak met geld. Hij ensceneert een onwaarschijnlijke situatie. Zijn vrouw vertelt
 • het door, maar omdat haar verhaal zo onwaarschijnlijk is, gelooft niemand dat de man echt geld heeft gevonden. Hierdoor
 • geld
 • schat
 • Een arme stroper vindt in het bos een zak met geld. Hij ensceneert een onwaarschijnlijke situatie. Zijn vrouw vertelt het door, maar omdat haar verhaal zo onwaarschijnlijk is, gelooft niemand dat de…

sage uit 1966
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat
 • geld
 • schat
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sage uit 1966
 • zoon waren, en dat zij op deze plaats gewoond hadden. Zij waren plotseling overleden en hadden hier nog heel veel geld
 • liggen. Dat geld zat in een geheim kastje in een van de horizontale balken tussen de gebintstijlen van de schuur. Zolang dat
 • geld
 • schat
 • Bij een boerderij die dwars op de weg stond, was het niet pluis. Er dwaalden elke nacht twee geesten, aan wie de boer een grote hekel had. Zijn buurman was zelf geen spreker en adviseerde hem er een…

raadsel uit 1997
 • geld
 • schat
 • Hoe is de Grand Canyon ontstaan? Er is aan een buslading Nederlanders verteld dat daar een cent begraven lag.

sprookje uit 1970
 • HET GEVONDEN GELD Dicht bij Kampen, in een klein dorpje, woonden een man en een vrouw met een boel kinderen, die hun
 • en zijn vosseval te kijken, vond hij op de weg een grote zak met geld. In plaats van naar de zalmfuik en naar de vosseval
 • Het gevonden geld
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan
 • iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt een list. Hij neemt zijn vrouw mee in het
 • geld
 • schat
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

mop uit 1889
 • De gevonden schat Zeker boertje vond eene beurs vol goudstukken. Zijne vrouw, een der grootste praatwijven van het dorp
 • rechter gedaagd, om rekenschap te geven over het gevonden geld. Toen de vrouw ondervraagd werd, vertelde zij, met eenen vloed
 • De gevonden schat
 • geld
 • schat
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang dat de politie er zich mee gaat bemoeien en verzint een list. Hij vangt een snoek…

sage uit 1889
 • . Deze had zijn geld geborgen in eenen berg, gelijk de menschen het in den ouden tijd plachten te doen; doch een zekere
 • Geeraard had zulks opgemerkt en was een deel van den schat gaan rooven. Toen de Duivel den diefstal ontdekte, besloot hij op
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een
 • geld
 • schat
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een andere man, een zekere Geeraard, geroofd. 'De Duivel' krijgt de man te pakken en…

sage uit 1889
 • verborg het geld in een hol van den berg. Hij had bijna genoeg, toen zijn schat hem buiten zijne weet ontroofd werd. Het goud
 • overlaadde, nam hij den stok en den bedelzak, om bij middel van aalmoesen het noodige geld tot het bouwen zijner kapel te
 • zijn huisgenoten zijn ziek. De man gaat bedelen om het geld voor de kapel bij elkaar te krijgen. Het gespaarde geld
 • verbergt hij op de plaats waar het wonder geschiedde. Zijn schat wordt hem echter ontroofd door een zekere Geeraard. Deze doodt
 • geld
 • schat
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1970
 • 147. At te vroeger örges een vuurke brien, 't zij ien 't bos of ien 't veld, dan zeie de minse: "Daor zit geld. Dat het
 • de duvel daor begrave, daor zit de duvel bi'j". Mao de minse zun gek op geld en zi'j waogen 't um daor is te grave. Met
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen
 • erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar toen de kist bijna boven de grond was
 • geld
 • schat
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar…

sage uit 1970
 • , dat hij eene ijzeren kist vond, waarin groote schatten waren. Het geld heb ik niet gezien, maar de kist herinner ik mij
 • zeer goed. Men zeide toen, dat de rentmeester van den Graaf het geld gekregen had.
 • een ijzeren kist met grote schatten op. Het geld zou volgens de verteller naar de graaf zijn gegaan.
 • geld
 • schat
 • Witte juffer stampt driemaal met de voet op de grond als teken aan de knecht die bij haar in de gunst staat. Hij graaft een ijzeren kist met grote schatten op. Het geld zou volgens de verteller naar…

sage uit 1970
 • geld
 • schat
 • Een arme man, die als drijver aan een drijfjacht meedoet, zit na afloop van een drift bezweet uit te blazen, als hij een schim in een struik ziet. Hij begrijpt dat het de Witte Juffer is, maakt een…

mop uit 1968
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te
 • vogels in het water, en dat hij ook nog een hoop geld had gevonden. De vrouw kon het inderdaad niet stilhouden, en vertelde
 • geld
 • schat
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag…

mop uit 1968
 • geld
 • schat
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

mop uit 1998
 • een schat zou de hodja verborgen hebben? En vooral: wie zou hem erven? Op een dag verscheen de imam bij het huis van
 • geld
 • schat
 • Nasreddin Hodja maakt voor zijn dood zijn testament op. Hij schenkt na zijn dood zijn armoede aan de rijkste man van het dorp, zodat deze kan ervaren wat het is om arm te zijn en zo vrij als een…

mop uit 2000
 • . In zijn droom zag hij een reusachtige kathedraal staan met los daarvan een toren. En ergens in die toren was een schat
 • stond 'ie onderaan die reusachtige toren, die gefigureerd had in zijn droom. Ogenblikkelijk ging hij op zoek naar de schat
 • Een man in Krakau droomt dat er een schat gevonden kan worden in de Dom van Utrecht. Hij gaat er naar toe maar vindt
 • niets. De aartsbisschop verklaart dromen als bedrog: hij heeft gedroomd dat achter de oven van een man in Krakau een schat
 • geld
 • schat
 • Een man in Krakau droomt dat er een schat gevonden kan worden in de Dom van Utrecht. Hij gaat er naar toe maar vindt niets. De aartsbisschop verklaart dromen als bedrog: hij heeft gedroomd dat achter…

sage uit 1967
 • geld wat in de haardkuil verstopt was, verdeeld werd onder de wezen en weduwen. De dominee reikte haar een witte zakdoek
 • geld
 • schat
 • De gestorven vrouw van een dominee kwam telkens terug en ging bij het vuur van de haardkuil staan. Ze wilde dat het geld wat in de haardkuil verstopt was, verdeeld werd onder de wezen en weduwen. De…

sage uit 1967
 • Een rijke man begroef zijn geld onder de grond. Hij deed aan duivelskunsten, en zorgde ervoor dat niemand die schat uit
 • de grond kon krijgen. Vlak voor zijn dood hoorde een schooier de man zeggen dat het geld alleen opgegraven kon worden als
 • geld
 • schat
 • Een rijke man begroef zijn geld onder de grond. Hij deed aan duivelskunsten, en zorgde ervoor dat niemand die schat uit de grond kon krijgen. Vlak voor zijn dood hoorde een schooier de man zeggen dat…

sage uit 1967
 • een pot met geld onder het paaltje.
 • geld
 • schat
 • Een schoenmaker in Oosterlittens droomde vaak dat hij op een brug in Amsterdam zijn geluk zou vinden. Op een dag ging hij naar die brug. Na een tijd gewacht te hebben, vroeg een Amsterdammer hem wat…

sage uit 1967
 • de geesten wat hun onvervulde wens is. De geesten wijzen op een plek in de vloer en dragen op de twee kisten met geld die
 • daar verborgen liggen, weg te halen. De mannen graven de schat op en de geesten vinden eindelijk hun rust. Toen was het
 • geld
 • schat
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…