Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • het geld dat zijn stiefmoeder aan hem heeft gegeven. Na de derde keer vermoordt de stiefmoeder Janmaanje. De jongen wordt
 • gezin gaat zonder Janmaanje eten. Tijdens het eten roept een stem uit de schoorsteen dat de vader en de zuster van Janmaanje
 • geld
 • schoorsteen
 • Janmaanje moet mosterd halen voor zijn stiefmoeder, maar hij laat blijft steeds met andere kinderen spelen en verliest het geld dat zijn stiefmoeder aan hem heeft gegeven. Na de derde keer vermoordt…

sprookje uit 1970
 • HET SPOOK DAT UIT DE SCHOORSTEEN VIEL Lang, lang geleden stond er op de Kleinmarkt in Antwerpen een huis. Het had vier
 • optillen." Dat deed de geest en toen zag zijn metgezel een groot gat, waarin drie ijzeren potten stonden. "Zie je dat geld
 • Het spook dat uit de schoorsteen viel
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen
 • de soldaat naar drie potten met geld. De geest van het spook zal niet eerder rusten dan wanneer één pot aan de armen is
 • geld
 • schoorsteen
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1901
 • dat wel eens zien en Jan moest dus voor de keizer verschijnen die hem een grote som geld beloofde als hij dat kunststuk
 • zou volbrengen. "Goed," zei Jan, "maar op één voorwaarde, en wel dat u mij het geld van tevoren geeft." Dat vond de keizer
 • som geld. Als de arend naast hem op de toren komt zitten klimt hij de jongen op zijn rug, en vliegen ze terug.
 • geld
 • schoorsteen
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

sprookje uit 1889
 • die zatte barmhertigheid, en vroeg maar zonder ophouden om het geld van het gelag. Het scheen echter, dat de vriendjes aan
 • , en kent de groenvink geenen anderen zang dan: "Ik wil 't geld van men bier Ik wil 't geld van men bier
 • herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink vraagt om geld maar ieder zegt dat de
 • geld
 • schoorsteen
 • Lang geleden had de kwakkel nog een lange staart, en waren de ekster en de kraai wit. Op een dag gaan ze naar de herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink…

sprookje uit 1880
 • geld
 • schoorsteen
 • Een heks probeert een man zijn huis uit te lokken. Zij neemt hem mee in een zak, maar het mannetje is haar steeds weer te slim af. Uiteindelijk lukt het haar toch om hem in de zak mee te krijgen, maar…

sprookje uit 1967
 • Een meisje wilde graag haar grootmoeders geld hebben om te trouwen. Ze besloot haar te vermoorden. De oude vrouw zei
 • geld
 • schoorsteen
 • Een meisje wilde graag haar grootmoeders geld hebben om te trouwen. Ze besloot haar te vermoorden. De oude vrouw zei dat als ze dat zou doen, de vogeltjes op het schoorsteenkleed het zouden uitzingen.…

sage uit 1967
 • geld
 • schoorsteen
 • Een man en een vrouw waren zeer arm. Ze hadden een keer een big gekocht, dat ze zouden vetmesten voor de winter. Maar de man stierf voor de winter, en de vrouw verkocht de big om de begrafenis te…

mop uit 1969
 • geld
 • schoorsteen
 • Een echtpaar hadden een nogal domme meid. De man slachtte eens een varken en zei dat dat voor de koude winter was. Toen het echtpaar een paar dagen van huis was, kwam er een arme schooier aan de deur.…

sprookje uit 1973
 • . Het geweten van de boer en boerin gaat opspelen als ze enige tijd in het gat liggen, waarna ze in de schoorsteen worden
 • geld
 • schoorsteen
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom. De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan…

sprookje uit 1901
 • eindelijk ook den Keizer. Deze wilde dat wel eens zien en Jan moest dus voor den Keizer komen, die hem een groote som geld
 • beloofde, als hij dat kunststuk volbracht. "Goed," zei Jan, "maar op één voorwaarde, dat U mij het geld van tevoren geeft." Dat
 • , beweert Jantje dat hij van de toren kan springen zonder zich te bezeren. De keizer geeft hem hiervoor een grote som geld
 • geld
 • schoorsteen
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sage uit 1974
 • Gebouw van vrijmetselaars met dubbele muren en zonder schoorsteen. Vrijmetselaar heeft nooit gebrek aan geld, want de
 • geld
 • schoorsteen
 • Gebouw van vrijmetselaars met dubbele muren en zonder schoorsteen. Vrijmetselaar heeft nooit gebrek aan geld, want de lege beurs die hij 's avonds aan de deur hangt is 's morgens weer vol.

sage uit 1925
 • door den schoorsteen op. Tot groot en wonder geluk van den gegrepene, zat in de kamer boven het herberglokaal een oude man
 • den rozenkrans te bidden. Daar kon de duivel niet aan voorbij met zijn prooi en moest hij den man in den schoorsteen laten
 • , door de schoorsteen. Gelukkig zit er herberg boven het lokaal iemand de rozenkrans te bidden en daar kon de duivel niet
 • schoorsteen bevrijdt. Zowel de vloeker als de vervloekte hebben nooit meer een kaart aangeraakt.
 • geld
 • schoorsteen
 • Een kaartspeler vervloekt zijn medespeler. Omdat dat gemeend is, komt de duivel direct en neemt de verwenste speler mee, door de schoorsteen. Gelukkig zit er herberg boven het lokaal iemand de…

sprookje uit 2007
 • . En dan zit Jan onder de schoorsteen te bidden..."Geef ons heden ons dagelijks brood.." en dat lukt in 't begin nog wel
 • ...zit 'r een of andere buurman op 't dak...die gooit dan aardappelen door de schoorsteen naar beneden en dan zegt...Evert
 • Heer, waarop er een zak aardappelen uit de schoorsteen valt, die de buurman er door heen gooit. Na verloop van tijd zijn de
 • buren zijn luiheid zat, en na gebed bij de schoorsteen roept er een man door de schoorsteen: "Stel, jij moet werken!" Waarop
 • geld
 • schoorsteen
 • Jan (of Luie Evert of Stel) is een vrome luiaard, die niet van werken houdt, maar steeds vroom bidt. Hij bidt tot de Heer, waarop er een zak aardappelen uit de schoorsteen valt, die de buurman er door…

mop uit 1901
 • werd opengedaan. Onderwijl gluurde de soldaat naar binnen en zag, dat de wijn in den schoorsteen, de eieren en de sla in de
 • pratend, zette men zich bij den schoorsteen te warmen. Na veel verteld te hebben, zei de soldaat: "Ja, en we leeren tooveren
 • heeft intussen gezien dat de wijn in de schoorsteen, het eten in de kast en de burgemeester onder een ton zijn gezet. De
 • in de schoorsteen staat. De boer wil ook leren toveren, maar de soldaat zegt dat dat alleen kan als de duivel in huis is
 • geld
 • schoorsteen
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

sprookje uit 1901
 • geweer droeg zóó ver. Zoo kwam hij op de schoorsteen van zijn vaders huis. Daar zag hij vader mistroostig zitten en moeder
 • weerom. Hij had voor zijn kunststuk veel geld van de keizer gekregen, zoodat hij schatrijk was.
 • zonder zich te bezeren. De keizer laat hem voor veel geld zijn kunststuk uitvoeren. Op de toren omhelst hij de arend die met
 • hem wegvliegt naar huis, met het geld dat hij van de keizer heeft gekregen.
 • geld
 • schoorsteen
 • Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij…

sprookje uit 1902
 • uitgezet. Nou waren er twee jonge kerels, die mochten haar nog al. Zij besloten den woekeraar op eerlijke manier geld afhandig
 • te maken. Ze verkleedden zich als spoken. Eén klom in de schoorsteen met een kachelpijp voor zijn mond, de tweede liep
 • . Ze verkleden zich als spoken, maken hem bang met geluiden, en laten een zak in de schoorsteen zakken die hij met geld
 • Een woekeraar die een arme weduwe veel heeft laten betalen, krijgt met twee mannen te maken die hem geld afhandig maken
 • geld
 • schoorsteen
 • Een woekeraar die een arme weduwe veel heeft laten betalen, krijgt met twee mannen te maken die hem geld afhandig maken. Ze verkleden zich als spoken, maken hem bang met geluiden, en laten een zak in…

sage uit 1970
 • geld
 • schoorsteen
 • De inwoners van een rijk gebied bewaren hun zilveren en gouden munten en staven op lange planken in de kelders. Die kelders staan halfvol met water zodat bij een brand de rijkdom in het water valt in…

sprookje uit 1878
 • geld
 • schoorsteen
 • Een klein mannetje wordt keer op keer verleid een heks in zijn papieren huisje binnen te laten. De heks stopt het mannetje dan in een zak om hem mee naar huis te nemen en te doden. Onderweg stopt ze…

sprookje uit 1901
 • den Keizer. Deze wilde dat wel eens zien en Jan moest dus voor den keizer komen, die hem een groote som geld beloofde als
 • hij dat kunststuk volbracht. "Goed," zei Jan, "maar op één voorwaarde: dat u mij het geld van te voren geeft." Dat vond de
 • , beweert Jantje dat hij van de toren kan springen zonder zich te bezeren. De keizer geeft hem hiervoor een grote som geld
 • geld
 • schoorsteen
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sprookje uit 1800
 • mitspeul'n wol. "Jaowel," zee hai, "maor 'k heb nait veul geld ien buus." "Da's niks," zeed'n ze, "zooveul geld zel'n we 'nkanner
 • -er drei nacht'n woakse en den nog leefse, zelt mien dochter hem'n of honnerd dukoat'n geld." "Bestig," zee vent, en dou
 • spookt, speelt hij met kaarten mee, wint een stoter (geld) en reist verder naar een hoge burcht, waar hemde dochter wordt
 • . In de derde nacht brengt het tijdens het pannekoeken bakken uit de schoorsteen vallende spook hem naar de kelder, waar 3
 • geld
 • schoorsteen
 • Van een boer met 3 zonen wordt elke nacht een schaap gestolen toit de middelste waakt en de zwarte kerel met een vaatje brandewijn dronken voert en de kop afsnijdt. Dan trekt hij de wereld in om te…

mop uit 1969
 • meid dat het spek boven de schoorsteen voor de koude winter was bedoeld. De volgende dag kwam er een schooier aan de deur
 • geld
 • schoorsteen
 • Een dominee noemde zijn meid altijd 'meid-zonder-verstand'. Op een keer gingen hij en zijn vrouw uit. Hij zei tegen de meid dat het spek boven de schoorsteen voor de koude winter was bedoeld. De…

sage uit 1966
 • karkboek. Toen ze doarmit bezig was, kwam er ien binnen. Ie vroeg, of ie zien geld wel eevn teln mug. Sie vund dat wel goed, al
 • keek ze netuurlijk vrumd op, want sie kende de onbekende niet. De man giet bie de taofel zitn en telt et geld. De hiele
 • vroeg of hij even zijn geld mocht tellen. Zij vond dat goed, al keek ze natuurlijk vreemd op, want ze kende de onbekende
 • niet. De man gaat aan tafel zitten en telt het geld. De hele tafel ligt vol met muntstukken, de meid heeft nog nooit zoveel
 • geld
 • schoorsteen
 • Zekere zondag was er eens feest; ’s morgens ging het volk naar de kerk en daar vandaan naar het bierfeest. Dat was zo de gewoonte. Vanzelfsprekend wil iedereen graag naar het feest, maar dat ging…

sprookje uit 1804
 • ik heb geen geld, dat is niets wij zullen malkaar zooveel geld niet ofwinnen nu zij speelden met elkander en toen won die
 • blijft dan zult gij mijn dochter hebben of 100 ducaten geld toen zeide hij goed en toen het avond werde ging hij in de kamer
 • een heer die hem belooft geld of zijn dochter te geven als hij drie nachten in een enge kamer verblijft. De eerste nacht
 • schoorsteen komt vallen. Er verschijnt weer een tafel met heren die hem naar een kamer brengen en drie kisten met schatten uit een
 • geld
 • schoorsteen
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sprookje uit 1971
 • ,... wat wou je hem dan vragen, Als je heus dat visje sprak?" "... 't Allereerst, dunkt mij, een huisje Met een schoorsteen en
 • gesteld, Onderweg wou ik wat kopen, 't Was zo mooi, maar... 'k had geen geld. Ga het visje nu nog vragen, Om wat geld, een
 • geld
 • schoorsteen
 • Dwergenechtpaar dat onder een stenen pot woont, leest dat een tovervisje wensen vervult als het nederig wordt gevraagd. De vrouw stuurt haar man steeds voor nieuwe wensen naar het tovervisje, en is…
1210.jpg