Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • fikse kerel en verdainde nuver centen. Hai gaf 't geld ale Zoaterdoagen aan Grait en zee dat ze mos 't opbaargen veur olle
 • dag. Dou kwam der 'n kerel bie heur, en zee, dat hai òl Dag was. Nou, zee Grait, hier is 't geld. Dou Jaan 's oavens ien
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van
 • aantal rovers die hun geld achterlaten.
 • geld
 • spek
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

sage uit 1951
 • dûbeltsje spek. Beppe doarst it net to krijen, hwant hy koe har wol yn 'e kelder opslute. Dêrom bea se him in dûbeltsje oan, mar
 • dat woed er net ha. Hy hâldde mar oan, hy woe spek ha. Der siet in forskuorrende houn oan 't ketting, dat wie Mops. Beppe
 • dubbeltje spek. De vrouw is bang dat ze in de kelder zal worden opgesloten, en probeert de man met een dubbeltje af te schepen
 • . De man blijft spek eisen. De vrouw waarschuwt de man voor de hond, maar deze is niet bang omdat de hond aan de ketting
 • geld
 • spek
 • Een vrouw is alleen thuis; iedereen is verder op het land aan het werk. Er komt een hannekemaaier vragen om een dubbeltje spek. De vrouw is bang dat ze in de kelder zal worden opgesloten, en probeert…

sage uit 2000
 • gesleep van voeten, in de richting van de trap. De rovers! Hij tastte onder zijn hoofdkussen: het geld lag er nog! Hij moest
 • zich maar slapend houden en als ze naar zijn geld grepen, zo snel mogelijk uit bed springen en in vilegende vaart naar
 • bewoners rovers zijn. Hij slaapt met het geld onder zijn kussen. 's Ochtends komt de vrouw binnen met een mes, maar zij snijdt
 • gevallen en gestorven. Zijn lijk lag in de kamer en is toen maar in de kast gestopt. De vrouw kwam met een mes goed spek
 • geld
 • spek
 • De gemeentesecretaris gaat de jaarlijkse pacht ophalen. Hij eindigt laat bij een hoeve waarvan hij denkt dat de bewoners rovers zijn. Hij slaapt met het geld onder zijn kussen. 's Ochtends komt de…

mop uit 1977
 • mei him wurde." "Goed," seit de skuonmakker, "dan mat ik ha it jild foar twa pear skuon en dêr twa siden spek op ta
 • ." "Goed", sei 't minske. De skuonmakker gong mei en kriget dan earst it jild en it spek. Dat spek bringe se him op 'e wein
 • : geld voor twee paar schoenen en ook twee stukken spek. De boerin stemt toe en geeft de schoenmaker zijn beloning al vooruit
 • . De schoenmaker zegt tegen de boer 'jij bent genezen, want ik heb geld voor twee paar schoenen en twee stukken spek
 • geld
 • spek
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op…

mop uit 1973
 • Om-Auke en syn maet wienen togearre by de boer to meanen. Mar dat wie in deune boer, sy krigen dêr gjin spek. Doe
 • seinen se tsjin elkoar: wy moesten oars al spek ha. Om-Auke sei tsjin syn maet: "Dû mast aenst hinnegean en mei de seine
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de
 • varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke dat zijn maat zo graag spek wilde, dat hij
 • geld
 • spek
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke…

mop uit 1976
 • nei myn smaak knap eagelje'. 'Ik rekkenje, jo sille wol spek yn 'e hûs ha', tocht de man. De boerinne gong nei it spekhok
 • en feegde omraak yn it spek. Sa rekke it spul dan klear en de boerinne hie noch noait sok lekker sop hân. De keapman
 • . In het gesprek komt de koopman er achter welke ingrediënten de boerin lekker vindt, en peterselie, wortelen en spek
 • geld
 • spek
 • Een koopman kan van een gierige boerin nog geen beetje water krijgen tegen de dorst. Dan vertelt hij over zijn soepsteen, waarmee heerlijke soep gemaakt kan worden. In ruil voor een maaltijd, mag de…

sprookje uit 1964
 • gelicht of daar kwam iemand bij de deur. De vrouw komt bij hem, en die man vroeg om geld. De vrouw nam hem op en zei: “Je
 • je even wat spek uit de kelder halen, mijn man heeft gezegd, die moest ik voor je bewaren”. De man stapte op met zijn
 • geld
 • spek
 • Een man heeft een domme vrouw, door haar domme streken raakt hij steeds in de problemen. Bij de zoveelste domme actie van zijn vrouw, wil hij haar eigenlijk een pak slaag geven. Maar hij besluit om…

mop uit 1896
 • , een best paard gekregen, en nog geld toe, veel meer dan het spek waard was, dat jij hebt weggeschonken. Dus je krijgt geen
 • nu meende de vrouw dat zij maar alle dagen spek moesten gaan eten zooveel zij konden. De boer evenwel zeî: «Dit gaat zoo
 • komt. De vrouw vraagt hem om geld te brengen naar haar overleden echtgenoot. De zoon van de vrouw wil meer weten over de
 • het paard van de jongen wel kan achterhalen. De boer komt thuis met geld en een paard en blijft, nu hij weet dat er nog
 • geld
 • spek
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

mop uit 1969
 • omtinke: der hinget in side spek boven yn 'e skoarstien. Dy is foar de kâlde winter, hear." Doe gong er mei de frou fuort. De
 • spek, dy't hjir yn 'e skoarstien hinget, kinne jo meinimme." Doe helle se in leiderke op, dat sette se tsjin 'e skoarstien
 • meid dat het spek boven de schoorsteen voor de koude winter was bedoeld. De volgende dag kwam er een schooier aan de deur
 • . Die beweerde dat hij de koude Winter was, en de meid wilde hem het spek meegeven. Toen de schooier op een trapje stond om
 • geld
 • spek
 • Een dominee noemde zijn meid altijd 'meid-zonder-verstand'. Op een keer gingen hij en zijn vrouw uit. Hij zei tegen de meid dat het spek boven de schoorsteen voor de koude winter was bedoeld. De…

sage uit 1938
 • de hammen en het spek voortaan "beerengeld" uitgekeerd; Utrecht betaalde nog aan prins Willem V voor zijn "beerskop
 • geld
 • spek
 • Jaarlijks op 21 november kreeg Den Haag een varken van Utrecht toegestuurd. Op een gegeven moment is dit vervangen door een geldsom.

mop uit 1941
 • hienen noch in side spek yn 'e skoarstien hingjen. Jan sei: "Dy moat der mar bliuwe foar de lange slinter." (Hy bidoelde de
 • pak. "Bistû faeks de lange Slinter?" frege Tryn. "Dat bin ik." "Nou, hjir," sei Tryn, en hja helle de side spek út 'e
 • geld tellen. Eerst plast en poept de vrouw naar beneden, dan krijgen de rovers de deur op hun hoofd en vluchten. Van de
 • maakt ze dood. Dan resteert hen nog een stuk spek, maar die is voor de lange slinter, zegt de man - hij bedoelt winter, maar
 • geld
 • spek
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en het echtpaar spreekt af om te matigen. 's Nachts hebben ze echter honger, en de…

mop uit 1301
 • van zijn vroegere collega's langs. 's Nachts stelen ze van hem een stuk spek. De man weet echter tot twee keer toe het
 • geld
 • spek
 • De hoofdpersoon is een gewezen dief, die een boerendochter heeft getrouwd en boer is geworden. Op een dag komen twee van zijn vroegere collega's langs. 's Nachts stelen ze van hem een stuk spek. De…

mop uit 1971
 • se noch ien siede (spek ??). Doe sei Jan: Dy moatt' wy hâlde ta de langer slinter. Dêr bedoelde: Ta de lange winter. Mar
 • maakt ze dood. Dan resteert hen nog een stuk spek, maar die is voor de lange slinter, zegt de man - hij bedoelt winter, maar
 • heeft een spraakgebrek. Als zich op een dag een lange man aandient die Slinter heet, krijgt hij van de vrouw het stuk spek
 • geld
 • spek
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en het echtpaar spreekt af om te matigen. 's Nachts hebben ze echter honger, en de…
96.jpg