Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • der doch yn. Elk in pear buorreltsjes en dan woenen se ek noch graach in prúmke tabak ha. 'No', sei de kastlein, 'hjir ha
 • jim elk ek noch in hantsjefol tabak. Mar even betelje'. 'Wy ha net in healen'. 'Wat dogge jim hjir dan yn 't kafé!' sei er
 • geld
 • tabak
 • Een gedeserteerde soldaat, een hottentot en een man die op een beer lijkt brengen de winter door bij een oud echtpaar, dat in een huisje op de hei woont. De hottentot gaat dood. De andere twee…

raadsel uit 1998
 • geld
 • tabak
 • Waarom het voetbal zondag niet doorgaat? Voetballer Schaap heeft het veld kaalgevreten.

mop uit 1996
 • geld
 • tabak
 • Ik kwam gisteren bij de supermarkt om een pakje shag te kopen, en ik moest 15 gulden betalen. Ik zeg tegen de verkoopster: "Weet je wat jij moet doen? Stop dat pakje shag maar in je achterwerk!" "Dat…

mop uit 1973
 • kop tikke. Toe," sei er, "gean dû dêr fuort even mei nei de winkel ta en helje my in pakje tabak op. Hjir hast ek sinten
 • ." De frou komt by de winkelman en seit: "In pakje tabak foar myn man." "Ha jo 't bontsje?" freget de winkelman. Hja sjocht
 • voor hem te halen en geeft haar de bon en geld mee. Bij de winkel aangekomen blijkt ze de bon kwijt. De winkelier wil haar
 • alleen tabak meegeven als ze hem in natura betaalt. In de keuken kleedt ze zich uit. De winkelier vraagt waarom ze zo zwart
 • geld
 • tabak
 • Een man komt in de oorlog vrolijk thuis omdat hij een tabaksbon op de kop heeft getikt. Hij vraagt zijn vrouw een pakje voor hem te halen en geeft haar de bon en geld mee. Bij de winkel aangekomen…

sprookje uit 1896
 • , maar toen hij er op aandrong dat hem dit geld zou worden uitbetaald, kreeg hij ten antwoord: dat hij moest wachten
 • .» - «Dat zou heel mooi zijn,» zeî Jan, «maar ik heb geen geld op zak.» - Dat beteekent niets,» zeî 't heerschap, «ik betaal
 • . Deze moet hij begraven. Ook vindt hij geld. Hoewel hij nu rijk is, gaat hij toch naar de hofstad om zijn gelijk te halen
 • geld
 • tabak
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

mop uit 1911
 • : "Jongeheer, geef mien ers een half ons tabak." En metien leit ie een rijksdaalder neer. De aap neemt die en gooit die in de gleuf
 • . Toe de winkelier kwam, zeit ie: "Ik heb de jongeheer een rijksdaalder egéve: mag ik nou de tabak hebben?" "Ja, jij kenne
 • geld
 • tabak
 • Voorbeelden van de onnozelheid van Poepen.

sage uit 1934
 • zeker daar wel goed bij is. "Ook lange pijpen en tabak, "Een fooitje geld nog in den zak." Hierop volgt een luid en
 • brandewijn aangeboden, waarna de mannen, als weleer de groote heeren, uit lange Goudsche pijpen al rondwandelend hun tabak rooken
 • geld
 • tabak
 • Over zaaddorsen en zaad-fooien. Rond de helft van de 19de eeuw dreigde het verbouwen van koolzaad en het gebruik van raapolie door het toenemend gebruik van petroleum te verdwijnen. Daarom heeft men…

sage uit 1963
 • die naar z'n baas om geld, maar toen die binnekwam zee de baas: "Ik wil ie wel betale, maar 't kabinet zit op slot en ik
 • op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven, maar hij was de sleutel van de kluis kwijt
 • geld
 • tabak
 • Hannes Oegee (bijgenaamd Hannes de Lummel) kon toveren. Hij was in dienst bij schaapherder Jan van Buuren. Toen Hannes op een dag bij Jan om zijn salaris kwam vragen, wilde Jan het geld wel geven,…

sage uit 1910
 • komt Tijs, de smid van Rothem, in Meerssen. Hij was met rekeningen rond geweest. Hij had veel geld gebeurd en zoals het dan
 • tabak en vuur eruit vliegen. Dat ziet de geest voor het ketsen van een vuurwapen aan. En nu is het zijn tijd. Vliegensvlug
 • geld
 • tabak
 • In Meerssen spookte een grenspalenverzetter en Tijs de smid gaat op een avond uit de kroeg komend de confrontatie aan en zegt hem te leggen waar hij hem gehaald heeft; daarmee is het spook verlost.…