Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

16 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • geld
 • timmerman
 • Een opperman krijgt twee rijksdaalders voor het plaatsen van de meiboom op een nieuw huis. Hij wil deze voor zijn vrouw verbergen, maar weet geen plek waar hij ze zal bewaren. Uiteindelijk knoopt hij…

mop uit 1999
 • school, hè? Dan vroeg de meester an de jongens: 'Wat wil je later worden?' Toen zegt de ene: 'Timmerman'. De ander zegt
 • meester van: 'Oh?' Hij zegt: 'Nou, m'n zuster heb zo'n plukkie [wijst tussen duim en wijsvinger] en die verdient er geld mee
 • verdient ze al geld mee als water.
 • geld
 • timmerman
 • De meester op school vraagt de jongens wat ze willen worden. Er worden allerlei beroepen genoemd, maar Moos verklaart dat hij van top tot teen onder het haar zou willen zitten. Immers, zijn zuster…

sprookje uit 1966
 • fan forskate greate boeren sied. Hy kocht safolle oant er neat mear bergje koe. Mar de timmerman dy 't dy skuorre boud hie
 • geld
 • timmerman
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sprookje uit 1970
 • in het water als op het land kon varen en hij beloofde veel, veel geld aan de man, die zo'n schip zou maken. In dat land
 • woonde een timmerman en die bouwde zo'n schip. Daarna voer hij ermee, kris kras door land en water, om naar de koning te gaan
 • Een koning voert oorlog en wil graag een schip dat zowel over water als over land kan varen. Hij belooft veel geld aan
 • de man die zo'n schip bouwt. Een timmerman bouwt het schip en vaart ermee naar de koning. Onderweg neemt hij allerlei
 • geld
 • timmerman
 • Een koning voert oorlog en wil graag een schip dat zowel over water als over land kan varen. Hij belooft veel geld aan de man die zo'n schip bouwt. Een timmerman bouwt het schip en vaart ermee naar de…

mop uit 1994
 • Een timmerman zaagt met een cirkelzaag zijn hele rechterhand eraf. Hij wordt meteen geholpen door een EHBO-er
 • ." "Zet u hem er maar weer aan," zegt de man. De dokter zet de hand er weer aan, en 's avonds doet de hand van de timmerman
 • Een timmerman zaagt zijn hand eraf, maar schrikt van de kosten voor de plastisch chirurg. Hij laat zijn hand er
 • geld
 • timmerman
 • Een timmerman zaagt zijn hand eraf, maar schrikt van de kosten voor de plastisch chirurg. Hij laat zijn hand er goedkoop weer aanzetten in het buitenland. De man gaat aan de andere arts zijn hand…

sage uit 1967
 • wie fuort. De oare deis seagen de minsken yn 't doarp raer op, dat dêr in nije skuorre stie. De boer gong nei de timmerman
 • zou hij genoeg geld hebben om een nieuwe schuur te laten bouwen. Toen de man dat niet wilde, stelde de duivel voor dat hij
 • het dak. De duivel en de werklieden waren weg. De boer liet de timmerman de uilenborden maken, maar tot drie keer toe
 • geld
 • timmerman
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1968
 • Vrijmetselaars bezitten wisseldaalders. Wisseldaalders kunnen nooit opraken. Vrijmetselaars die geld nodig hebben
 • geld
 • timmerman
 • Vrijmetselaars bezitten wisseldaalders. Wisseldaalders kunnen nooit opraken. Vrijmetselaars die geld nodig hebben, worden drie keer geholpen. Als vrijmetselaars elkaar ergens ontmoeten, komen ze…

mop uit 1659
 • geld
 • timmerman
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

mop uit 1651
 • had, soude hondert guldens tot een vereeringe hebben. Een timmerman, die se gevonden had, bragt se aen den dagh. De
 • waeren, en dat de timmerman daer 100 guldens afgenomen hadde en alsoo sighselven betaelt had. Den anderen dee met getuygen
 • Een koopman verliest een beurs met 800 gulden. In de kerk laat hij afkondigen dat als er iemand een beurs met geld
 • gevonden heeft, hij 100 gulden beloning zal krijgen. Een timmerman heeft de beurs gevonden en levert die bij de koopman af
 • geld
 • timmerman
 • Een koopman verliest een beurs met 800 gulden. In de kerk laat hij afkondigen dat als er iemand een beurs met geld gevonden heeft, hij 100 gulden beloning zal krijgen. Een timmerman heeft de beurs…

sprookje uit 1901
 • Vroeger was er in Amsterdam een timmerman, in die wier ziek, zestien weken lang. Op lest most alles verkocht worre. Toe
 • geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles vertellen, leent hem een handkar om te
 • geld
 • timmerman
 • Door ziekte en daarna geen werk kunnen vinden vervalt een gezin tot armoede. Op een avond eist hij van een rijke heer geld waar hij brood van koopt. De volgende dag laat de rijke heer hem thuis alles…

sage uit 1899
 • timmerman had toebehoord. Er zweefden witte gedaanten rond en men hoorde het rammelen en rinkelen van geld. Iemand uit de buurt
 • VERBORGEN GELD In zo'n ouderwetse dorpswinkel in Durgerdam, waar je niet alleen potten en pannen kon kopen, maar ook
 • 27. Verborgen geld
 • Spokerij in een winkel verdwijnt na het vinden van een kistje met geld dat met de armen wordt gedeeld; in een woonhuis
 • geld
 • timmerman
 • Spokerij in een winkel verdwijnt na het vinden van een kistje met geld dat met de armen wordt gedeeld; in een woonhuis zweven witte gedaanten, een onzichtbare hand dooft de lantaarn van een man die…

sage uit 2007
 • er natuurlijk ook geld opgehaald worden om de eh om 't leger financieel te steunen. En uhm Goyenaart van Eyck was uhm
 • maar niks, dat kostte 'm te veel geld vond ie. Maar ik denk dat ik daar 't grootste geluk heb gehad aan 't feit dat ik
 • geld
 • timmerman
 • Het levensverhaal van Jacob van Eyck. Hij was een beroemde carillonspeler voor onder andere de Domtoren in Utrecht, maar Jacob komt oorspronkelijk uit Heusden. Zijn twee liefdes waren de fluitmuziek…

mop uit 1554
 • hem die male van den sadel ontviele, daer achthondert gulden in waren. Daer is een timmerman comen die de selve vonden
 • hondert gulden schencken als hy die weder gheeft.' Ende op die tijt en was die timmerman niet in der kercken gheweest, ende
 • bevestigt het. De koopman wordt ontboden. Hij telt het geld na - 800 guldens - geeft de timmerman 5 guldens en zegt dat die zijn
 • timmerman de zak met geld behouden mag tot er iemand komt die een zak met 800 guldens verloren is. Iedereen prees het vonnis.
 • geld
 • timmerman
 • Een koopman reisde naar de markt van Frankfort en verloor onderweg een geldzak met achthonderd gulden. Een timmermanvond die zak en nam hem mee naar huis. Toen hij zag wat erin zat, verborg hij de zak…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • hij niet zo veel tijd meer en hierdoor vielen het opmaken van het geld en het doen van schenkingen af. Het Japanse recht
 • een afspraak bij de notaris en de timmerman en twee weken laten stierf de multimiljonair. De notaris liet de zus van de
 • maken om de beschikking over het geld te krijgen.
 • geld
 • timmerman
 • Miljonair die gaat sterven bedenkt een manier om het zijn enige erfgenaam waar hij een hekel aan heeft, moeilijk te maken om de beschikking over het geld te krijgen.

mop uit 1659
 • en gaat terug om het geld te vragen.
 • geld
 • timmerman
 • Een timmermansknecht moet iets afleveren en de mensen willen hem een fooi geven. Hij weigert, maar bedenkt zich later en gaat terug om het geld te vragen.

sprookje uit 2003
 • afschaven." "Afschaven? Maar waar heb je dat dan laten doen?" "Nou, hier in het dorp, bij de timmerman." "Maar deed dat niet
 • de middelste heks direkt het dorp in, op zoek naar de zoon van de timmerman. "Uh, je moet m'n gezicht afschaven." "Uh, je
 • zien. De zus vertelt dat ze haar gezicht heeft laten schaven bij de timmerman. De middelste zus laat dit doen en sterft
 • geld
 • timmerman
 • De oudste van drie heksen wil trouwen met de jonge prins. Zijn betovert hem waardoor hij verliefd wordt zonder haar te hebben gezien. Uiteindelijk toont zij haar pink (met het vel van het…
926.jpg
927.jpg