Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • . Nee, zee de kou. Dou ging 't ol wiefke noar 'n touw en vroug: touw wilt doe de kou bienen? want kou wil 't woater nait
 • bieten en 't swien wil nait noar hoes tou of 't mout droagen worren. Nee, zee 't touw. Dou ging 't ol wiefke noar 'n moeske
 • op wil drinken. De koe wil ook al niet. Dan vraagt ze het touw om de koe vast te binden. Het touw weigert. Dan vraagt ze
 • de muis of hij het touw door wil bijten. De muis wil niet. Dan vraagt ze de kat of hij de muis wil vangen. De kat wil wel
 • geld
 • touw
 • Een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het varken wil niet naar huis lopen, want hij wil gedragen worden. Ze vraagt de hond of hij het varken wil bijten zodat het vanzelf…

Trefwoorden: geld, hond, huis, kat, ketting, koe, muis, stok, touw, varken, vrouw, vuur, water


sage uit 1967
 • een kous aan een touwtje onder een pijp over de vaart. Daar kreeg hij dan geld in.
 • geld
 • touw
 • Een schipper voerde nooit iets uit en leefde er goed van. Hij had zich verkocht aan de duivel. Zo nu en dan hing hij een kous aan een touwtje onder een pijp over de vaart. Daar kreeg hij dan geld in.

mop uit 1973
 • al dat geld, as dat weer opholdt." Doe hâldde 't op. De stoarm joech him del. Mar doe tocht dy poep: "Nou kin 't wol wer
 • voor de storm die opsteekt. Het verdiende geld houden ze in een buideltje met een touwtje er om goed bij zich. Een van hen
 • zwaait zijn buidel aan het touwtje heen en weer en roept: "O lieve heer, je krijgt al het geld als het weer ophoudt" De storm
 • geld
 • touw
 • Twee arbeiders zijn met de hooitijd in Holland geweest. Op weg naar huis varen ze over de Zuiderzee. Ze zijn doodsbang voor de storm die opsteekt. Het verdiende geld houden ze in een buideltje met een…

personal narrative uit 2003
 • twee gaten erin, touw erdoor..." TM: "En dan stampen." CH: "De hele tijd zo. Ja, zoiets heb ik ook begrepen..." RB: "Als je
 • mensenwerk is. Dat red je niet met een plankje aan een touw. Maar ja, daar hadden we dus een hart met een pijl d'r in, en het was
 • geld
 • touw
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker meldt aan het boerengezin dat het mensenwerk is. Ze kunnen aangifte doen van vandalisme. De boer blijkt er tegen verzekerd te…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • politie en bekend. De man moet de schade, 475 euro, betalen. De Heinenoorder maakte met een plank en een touw een cirkel en
 • geld
 • touw
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

sage uit 1969
 • willen ze hem pakken, maar Hearke bindt ze met hun eigen touw aan elkaar vast en levert ze af bij de politie. Het geld komt
 • zwervers tegen die hem vergezellen. Als ze horen dat hij geld naar de bank gaat brengen, bieden ze aan het geld te dragen. Ze
 • geld
 • touw
 • Hearke zit ook bij de stille politie brengt een geldzak van Surhuisterveen naar Leeuwarden toe. Onderweg komt hij twee zwervers tegen die hem vergezellen. Als ze horen dat hij geld naar de bank gaat…

mop uit 1651
 • andere 46 gulden zijn voor touwwerck.' R. 'Ghij segt wel, capiteyn. sooveel touw te seggen. 'k Sag het anders niet vast te
 • bedroeg. Hij beweerde dat de overige 46 gulden voor touwwerk waren. Degene die moest betalen, zei zoveel touw helemaal niet te
 • geld
 • touw
 • Een kapitein bracht voor enige kleine onkosten 116 gulden in rekening, terwijl het werkelijke bedrag maar 70 gulden bedroeg. Hij beweerde dat de overige 46 gulden voor touwwerk waren. Degene die moest…

sprookje uit 1881
 • , dat het touw deur'esneden wordde en de twee soldaoten 't koegien weer naor de marek brochten om er geld veur te maeken. De
 • soldaoten wassen buten de stad 'egaon — van verdreet. Daor zaggen ze 'n boer ânkoemen, mit 'n koegien ân 't touw. "He'j ook 'n
 • geld
 • touw
 • Drie arme soldaten beroven een boer van zijn koe, doordat een van hen de plaats van de koe inneemt en tegen de verbaasd opkijkende boer zegt, dat hij als straf voor zijn liederlijke leven 10 jaar in…

sprookje uit 1934
 • 'n mooi lucifersdoske, heelegaar van zilver, da tooveren kan. Nimt deez' touw en bind da om oe lijf, dan kuipte in diejen
 • riep tegen de vrouw da ze trekken kon. De vrouw trok 'em aan het touw omhoog. Waar is nou 't lucifersdoske? Zee de vrouw
 • , een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te dalen. Hier zal hij drie kamers vinden. Om
 • geld
 • touw
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje, een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te…

sage uit 2009
 • waren geen vrienden van mekaar. En die lagen altijd overhoop in verband met geld en, en land. En stukje land is van mij en
 • veel geweld, pakt ie het touw vast van de klokken, die daarboven in de toren hingen. En wat gebeurt er? De klokken en de
 • geld
 • touw
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

mop uit 1911
 • , die met een touw naar boven getrokken werd. Toen de schoolmeester naar buiten gong om den dooien te begraven, merkte nie
 • testament gemaakt had en aan zijn huishoudster een legaatje van ƒ500 gemaakt had. Die heb geld, docht ie: dat moet ik hebben
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld
 • geld
 • touw
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1973
 • . Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen, waarop de pot weer naar beneden valt.
 • geld
 • touw
 • Mannen die bezig zijn een schat op te graven houden zich ondanks hun nieuwsgierigheid stil als een koets voorbij rijdt. Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen,…

sage uit 1934
 • lang, en die zijn lichaam stram en stijf gezwoegd had, alleen om het simpel genoegen het geld op te stapelen, zijn hebzucht
 • geld
 • touw
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

mop uit 1651
 • geld
 • touw
 • Harmen was zo gierig dat hij zich niet alleen verhing toen hij te horen kreeg dat een van zijn koeien dood was, toen zijn buurvrouw de strop doorsneed wilde hij daar ook nog een vergoeding voor.

mop uit 1651
 • , nam stracx een touw, maeckte dat aen de ring van 't verwulft vast, en stack de rest van het touw door het gat van de
 • hij het touw los en bragt se soo voort, doe het weer een weynig begon te ebben, aen sijn werf. De steen wiert 's
 • krijgen zodat hij het weer terug kon brengen. Hij voer onder een brug en wachtte op de vloed, waarop hij een touw aan het
 • geld
 • touw
 • Een man ging op pad met honderd gulden om een molensteen te kopen. Toen hij bij de molen aankwam, sliep iedereen maar lag er wel een mooie molensteen in een bootje. De man voer met het bootje weg, en…

sage uit 1918
 • . Wanneer nu een mensch naderde, liep hij immer tegen een touw, de klokken begonnen te klinken en Brammert en Ellert snelden
 • kunnen vinden?" "Bij den koopman!" "Die had veel te veel geld bij zich. Die werd veel te veel door zorgen gekweld." "Daar
 • geld
 • touw
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

personal narrative uit 2001
 • bevindt zich midden in de cirkel een gat: hierin heeft de stok gestaan waarmee met een touw is gewerkt. Volgens de boer zijn
 • staat gewoon een gat in de grond waar de stok gestaan heb. Anders maak je zoiets nooit, zonder touw." TM: "Nee. Nee, ik snap
 • door mensenhand gemaakt is. Midden in de cirkel is het gat nog te zien, waar de stok in heeft gestaan, waaraan het touw
 • geld
 • touw
 • Boer Piek heeft een graancirkel van 100 meter doorsnee in zijn tarweveld. Hij is er inmiddels van overtuigd dat het door mensenhand gemaakt is. Midden in de cirkel is het gat nog te zien, waar de stok…
335.jpg
336.jpg