Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • veld en terwijl hij zijn arm liet zakken en zijn hand liet neer komen op een stuk wat op zijn broek genaaid was, zei hij
 • geld
 • veld
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

raadsel uit 1998
 • wanneer iemand zomaar een mop over Schaap vertelde. Onder een dodelijk stilzwijgen moest hij het veld ruimen, waarna iemand
 • verlossing, die iedereen natuurlijk al lang kende: "Schaap heeft het veld kaalgevreten." Men bedenke wel dat de humor hiervan
 • Waarom het voetbal zondag niet doorgaat? Voetballer Schaap heeft het veld kaalgevreten.
 • geld
 • veld
 • Waarom het voetbal zondag niet doorgaat? Voetballer Schaap heeft het veld kaalgevreten.

sage uit 1970
 • 147. At te vroeger örges een vuurke brien, 't zij ien 't bos of ien 't veld, dan zeie de minse: "Daor zit geld. Dat het
 • de duvel daor begrave, daor zit de duvel bi'j". Mao de minse zun gek op geld en zi'j waogen 't um daor is te grave. Met
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen
 • erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar toen de kist bijna boven de grond was
 • geld
 • veld
 • Als vroeger in bos of veld een vuurtje brandde, werd gezegd, dat de duivel er geld begraven had. Een paar man gingen erheen en vonden er een kist met geld. Ze hadden afgesproken niets te zeggen, maar…

sage uit 1967
 • Twee oude vrouwen werden eens van hun geld beroofd en vermoord. Sindsdien spookt het op de bewuste plek.
 • geld
 • veld
 • Twee oude vrouwen werden eens van hun geld beroofd en vermoord. Sindsdien spookt het op de bewuste plek.

sage uit 1966
 • geld
 • veld
 • Een dode vrouw kwam elke keer terug in haar huis en ging dan bij de zijkant van de kast staan. Op die zijkant stond nog een schuld. Toen haar man de schuld snel betaalde, bleef ze weg.

mop uit 1970
 • niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen de zee droog was, de vissen en de vogels
 • . Uiteindelijk moeten de boer en zijn vrouw voor de rechtbank verschijnen. De bewering van zijn vrouw dat de boer het geld gevonden
 • geld
 • veld
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen…

sage uit 1972
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te
 • geld
 • veld
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te maaien. Ze zeiden dat ze het land hadden gemaaid, en kregen hun loon.

sage uit 1910
 • de daar liggende tuinen, hetgeen thans nog het Monsepaadje heet; vandaar door de Lange straat en dan het veld door. Langs
 • tusschen twaalf en een daar soms gedruisch te horen alsof er geschud werd met een buidel geld. Het perceel is omgeschapen in
 • buidel geld.
 • geld
 • veld
 • Tussen 12 en 1 klinkt op de Zwijnsberg, waar een schat begraven zou liggen, te Venlo gedruis als het schudden van een buidel geld.

sage uit 1990
 • zielen van de onheilig gestorven doden terug naar de aarde. Zij zwierven over het veld en kwamen langs de huizen en vroegen
 • om voedsel, kleding en geld, zodat zij met deze gaven hun goden gunstig konden stemmen en daardoor hun lijden verzachten
 • geld
 • veld
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sprookje uit 1896
 • ook niet. Hij zorgde echter wel, althans oogenschijnlijk, kalm te blijven. Des daags daaraan zond hij Hans naar het veld
 • bakker. Den volgenden dag ging het evenzoo. Hans stond op het veld te werken, maar werd niet bij het middagmaal geroepen. Nu
 • geld
 • veld
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • Benzinepomphouders zouden geld van klanten afhandig maken. Het bankpasje van de klant komt te liggen in een magnetisch
 • veld en de pincode wordt afgekeken door de pomphouder. Zonder pasje is nu mogelijk - alleen intoetsen van de pincode is
 • Benzinepomphouders zouden hun klanten geld afhandig maken als de klant afrekent met zijn bankpasje. Het bankpasje komt
 • te liggen in een magnetisch veld en de pincode wordt door de pompbediende afgekeken. Zonder pasje is nu mogelijk - alleen
 • geld
 • veld
 • Benzinepomphouders zouden hun klanten geld afhandig maken als de klant afrekent met zijn bankpasje. Het bankpasje komt te liggen in een magnetisch veld en de pincode wordt door de pompbediende…

sage uit 1933
 • geld
 • veld
 • Marten, de zoon van een arme boer, is met zijn kudde schapen op de heide als een vreemdeling hem de weg vraagt. Marten biedt de vreemdeling aan de weg te wijzen, en zet zijn hoed op zijn herdersschop…

exempel uit 1479
 • drie ridders doodslaat bij binnenkomen, zodat ze wel het geld krijgen, maar dat de vrouw geen seks met de ridders hoeft te
 • geld
 • veld
 • Exempel van de zesde meester. Drie ridders worden betoverd door een mooie, zingende vrouw. Ze spreken afzonderlijk van elkaar af dat ze voor honderd gulden met de vrouw naar bed gaan. De vrouw regelt…

sage uit 1898
 • goed merkbaar, aangezien 's morgens al het werk gedaan was, zonder dat iemand uit het huis was opgestaan. Als men het veld
 • bewerkt wilde zien, was het voldoende 's avonds op een ploeg in het veld enkele versnaperingen te leggen, en 's morgens was
 • Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld)
 • geld
 • veld
 • Allerlei dingen worden in huis gedaan, zonder dat men ziet door wie. Het waren de Halvermannekes. Maar je moest niet op ze schelden of ze een poets bakken, want ze konden zich gruwelijk wreken.

sage uit 1910
 • , door het veld gedwaald bij nacht en ontijd. En zij, die toevallig bij hem uitliepen, hadden bij klare maneschijn gezien
 • lèg ich hum. Het hele dorp was er vol van en niemand durfde in de avond meer door het veld gaan, zo bang was iedereen voor
 • geld
 • veld
 • In Meerssen spookte een grenspalenverzetter en Tijs de smid gaat op een avond uit de kroeg komend de confrontatie aan en zegt hem te leggen waar hij hem gehaald heeft; daarmee is het spook verlost.…

sage uit 1918
 • Brammert en Ellert Tusschen Schoonloo en Zweel bevindt zich een groot veld, daar staan geen huizen op, en wegen loopen
 • Brammert, doch één van de beiden altijd. 's Daags spanden zij touwen in het veld, en ze bonden er ongewijde klokken aan
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd
 • , dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden misgunden elkaar de sleutel. Een meisje dat in
 • geld
 • veld
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

mop uit 2000
 • geld
 • veld
 • Er worden Ajax-produkten aangeboden voor de teleurgestelde fan.
286.jpg