Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • verbergen, maar weet geen plek waar hij ze zal bewaren. Uiteindelijk knoopt hij ze in de slip van zijn nachthemd. 's Ochtends
 • geld
 • verbergen
 • Een opperman krijgt twee rijksdaalders voor het plaatsen van de meiboom op een nieuw huis. Hij wil deze voor zijn vrouw verbergen, maar weet geen plek waar hij ze zal bewaren. Uiteindelijk knoopt hij…

sage uit 1966
 • ze de deur in. De boer en zijn gezin zitten dan intussen met al hun geld en kostbaarheden in het hooi, waar de knecht hen
 • geld
 • verbergen
 • Een boerin hoort als ze buiten op de WC zit dat er rovers om de boerderij heen lopen. Ze gaat voorzichtig naar binnen en de familie verzamelt al het schiettuig dat in huis is. Als de rovers de vrouw…

sage uit 1889
 • . Deze had zijn geld geborgen in eenen berg, gelijk de menschen het in den ouden tijd plachten te doen; doch een zekere
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een
 • geld
 • verbergen
 • Een man is zo sterk dat hij de bijnaam 'de Duivel' krijgt. Hij heeft zijn geld in een berg verstopt. Dit wordt door een andere man, een zekere Geeraard, geroofd. 'De Duivel' krijgt de man te pakken en…

sage uit 1889
 • overlaadde, nam hij den stok en den bedelzak, om bij middel van aalmoesen het noodige geld tot het bouwen zijner kapel te
 • verborg het geld in een hol van den berg. Hij had bijna genoeg, toen zijn schat hem buiten zijne weet ontroofd werd. Het goud
 • zijn huisgenoten zijn ziek. De man gaat bedelen om het geld voor de kapel bij elkaar te krijgen. Het gespaarde geld
 • zijn broer om aan geld te komen. Als hij namelijk een slot bezit mag hij met een zeker meisje trouwen. Maar de vrouw van
 • geld
 • verbergen
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1967
 • de geesten wat hun onvervulde wens is. De geesten wijzen op een plek in de vloer en dragen op de twee kisten met geld die
 • geld
 • verbergen
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1967
 • Op een oude plaats zat allemaal geld in holle, houten balken verborgen. Als de ratten rondrenden, hoorde je het geld
 • rinkelen. Toen de plaats later afgebroken werd, hebben ze al het geld gevonden. Het was een spookplaats.
 • geld
 • verbergen
 • Op een oude plaats zat allemaal geld in holle, houten balken verborgen. Als de ratten rondrenden, hoorde je het geld rinkelen. Toen de plaats later afgebroken werd, hebben ze al het geld gevonden. Het…

sprookje uit 1968
 • man die geen angst kent doet direct mee met kegelen, maar geeft aan graag voor geld te willen spelen. Een van de
 • kegelspelers vertelt hem over een grote geldschat die in het huis verborgen ligt. Een deel van het geld gaat naar de kerk; een
 • geld
 • verbergen
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst te leren kennen. De man overnacht met zijn zoontje in een groot huis met zeven…

sage uit 1968
 • Een man is in het donker met een grote zak geld op zijn rug op weg naar huis. Als hij mensen hoort naderen, is hij bang
 • dat ze het op zijn geld gemunt hebben. Snel verbergt de man zich onder een omgekeerd bootje. Twee mannen gaan bovenop het
 • geld
 • verbergen
 • Een man is in het donker met een grote zak geld op zijn rug op weg naar huis. Als hij mensen hoort naderen, is hij bang dat ze het op zijn geld gemunt hebben. Snel verbergt de man zich onder een…

mop uit 1974
 • knopen. Pas de volgende ochtend krijgt hij in de gaten dat hij het geld per ongeluk in het hemd van zijn vrouw geknoopt heeft.
 • geld
 • verbergen
 • Een man moet zijn weekloon van twee rijksdaalders altijd afstaan aan zijn vrouw voor het huishouden. Als hij eens vier rijksdaalders krijgt uitbetaalt, verzwijgt hij deze meevaller voor zijn…

sage uit 1970
 • Een veekoopman die onderweg is met een hoop geld op zak vermoedt dat twee mannen die hem tegemoet komen hem willen
 • geld
 • verbergen
 • Een veekoopman die onderweg is met een hoop geld op zak vermoedt dat twee mannen die hem tegemoet komen hem willen beroven en verbergt zich onder een omgekeerde boot in de berm. De twee mannen nemen…

sage uit 1968
 • Een stel mannen ziet een tweetal zingende vrouwen aankomen in een bootje. De vrouwen verbergen hun bootje tussen het
 • heleboel geld, als ze het bootje terugbrengen. De mannen gaan akkoord. De vrouwen hebben woord gehouden: de mannen hebben hun
 • geld
 • verbergen
 • Een stel mannen ziet een tweetal zingende vrouwen aankomen in een bootje. De vrouwen verbergen hun bootje tussen het riet en lopen - al zingende - verder. De mannen verstoppen daarop stiekem het…

sage uit 1969
 • geld
 • verbergen
 • Daar waar een verborgen schat in de grond zit, schijnt 's avonds een lichtje. Op die manier kan men die schat vinden.

Trefwoorden: avond, geld, grond, licht, schat, verbergen, vinden


sprookje uit 1973
 • geld
 • verbergen
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom. De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan…

sage uit 1923
 • een ijzeren kistje uit. Kort daarop hoorde onze vriend gerammel van geld, dan werd het kistje weer op zijn oude plaats
 • geld
 • verbergen
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts zitten waken in de pronkkamer, ziet het spook komen, houdt zich slapende en…

sage uit 1923
 • Vlasman. Eens verkocht hij een flinken lap grond en trok naar Goes om het geld in ontvangst te nemen. 't Was een rare tijd
 • onweerstaanbare kracht getrokken, daar doolt ze klagend en "lamenteerend" om. Eerst als de schat gevonden is, als het geld weer door
 • geld
 • verbergen
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de paardenstal, waar geen paard te houden is, graaft een latere bewoner een schat op.

sage uit 1971
 • Twee mannen verstopten zich met hun geld eens onder een omgekeerde boot, omdat ze twee rovers aan zagen komen. De
 • geld
 • verbergen
 • Twee mannen verstopten zich met hun geld eens onder een omgekeerde boot, omdat ze twee rovers aan zagen komen. De rovers gingen juist op die boot zitten wachten op de twee. Pas nadat de rovers na lang…

sage uit 1979
 • nachts in het hooi overnachten, slaat de ene poep de andere poep dood en gaat er vandoor met diens geld. De moordenaar
 • geld
 • verbergen
 • Twee Duitse hannekemaaiers - ook 'poepen' geheten - hebben hun werk bij de boer afgerond en ontvangen loon. Als ze 's nachts in het hooi overnachten, slaat de ene poep de andere poep dood en gaat er…

sage uit 1969
 • In Trimunt moet een verborgen schat wezen onder de vlier van een van de huizen in de vorm van een heleboel geld.
 • geld
 • verbergen
 • In Trimunt moet een verborgen schat wezen onder de vlier van een van de huizen in de vorm van een heleboel geld.

Trefwoorden: geld, huis, schat, verbergen, vlier


sage uit 1969
 • geld
 • verbergen
 • Bij de Skilige Piip zit een schat in de grond. Vroeger heeft daar in de buurt een slot gestaan. De heer van dat slot spookte er later rond.

mop uit 1651
 • Seecker marcktenter was met al sijn goetje na Franckfort op de mis en maeckte daer 100 ducaten baer geld van en voer
 • kar en paard ingereden zijn om al hun goed te verbergen.
 • geld
 • verbergen
 • Een echtpaar werd in het bos van alles beroofd en allebei een andere kant op gejaagd. Na drie uur dwalen vond de man zijn vrouw weer. Hij wilde zich van kant maken omdat hij dacht alles verloren te…

mop uit 1651
 • geld
 • verbergen
 • Een vrouw verborg haar minnaar onder een grote ketel toen haar man onverwachts thuis kwam. Deze wilde de ketel meenemen omdat hij hem verkocht had voor 30 gulden. De vrouw verzon toen de uitvlucht,…

mop uit 1978
 • een boom in. De rovers beginnen geld te tellen uitgerekend onder de boom waar het stel zich verborgen houdt. Het stel in
 • zich snel uit de voeten met achterlating van het geld. Het domme stel laat zich uit de boom zakken en gaat er met het geld
 • geld
 • verbergen
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te passen' (op het huis te letten). Het domme stel heeft geen zin om de hele avond op…

sage uit 1979
 • Piter Poes was een ongetrouwde duivelbanner. Toen Piter stierf, werd een hoop geld boven in het uilenbord gevonden.
 • geld
 • verbergen
 • Piter Poes was een ongetrouwde duivelbanner. Toen Piter stierf, werd een hoop geld boven in het uilenbord gevonden.

mop uit 1979
 • Als twee soldaten van Napoleon geld willen roven, verbergt een oude vrouw het geld in het soepvat.
 • geld
 • verbergen
 • Als twee soldaten van Napoleon geld willen roven, verbergt een oude vrouw het geld in het soepvat.

sage uit 1923
 • bedrukt en droefgeestig. Al poogde zj haar zieleleed te verbergen, Hameker ontging het niet, en in de blikken zijner dochter
 • geld, ook hem met zijn hamer het hoofd te verpletteren. Een kind vermoord, een onschuldig wicht! En hij dacht aan z’n eigen
 • geld
 • verbergen
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon