Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • Jan wie arbeider by de boer. Syn wiif hiet Tryn, dy gong faek mei him nei de plaets ta om de boerinne to helpen. Op in
 • joun wienen se dêr ek wer togearre. Doe soenen de boer en boerinne to jounpraten. Jan en Tryn bleauwen yn 'e pleats achter
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te
 • uit de hengsels te nemen en op de rug mee te dragen. Als ze in het bos plotseling rovers zien, vluchten ze met deur en al
 • boer
 • bos
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te passen' (op het huis te letten). Het domme stel heeft geen zin om de hele avond op…

mop uit 1899
 • . Daar zag hij roovers die een kist geld begroeven. Toen ze vertrokken waren, deed hij de generaal in de kist en nam het geld
 • en diens kleeren mee. De roovers waren boos toen ze het nakende lijk 's avonds vonden. Ze gingen naar een boer die een
 • boer
 • bos
 • Man die overspel pleegt met schoenmakersvrouw gaat onder de tafel zitten als de schoenmaker terugkomt. Die slaat hem dood omdat er een gat in de tafel zit en hij het hoofd voor een kei aanziet. Zijn…

mop uit 1969
 • Der wie in rike boer en der wie in earme boer. De rike boer hie altyd de gek mei de earme boer, omdat dy mar ien koe
 • hie. Dy koe gong dea. Doe gong dy earme boer nei de rike boer ta om jild to lienen, hwant hy woe graech wer in koe keapje
 • boer. Deze weigerde. De arme boer ging toen naar de markt om de huid van de koe te verkopen. In het bos verstopte hij zich
 • liet de boer toen de huid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. De boer nam hun geld
 • boer
 • bos
 • Er waren eens een rijke boer en een arme boer. De koe van de arme boer ging dood, en vroeg een geldlening aan de andere boer. Deze weigerde. De arme boer ging toen naar de markt om de huid van de koe…