Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

148 resultaten voor ""

sprookje uit 1977
 • sterven, en hij wil dat de zoon die het meeste geld gespaard heeft dat gebruikt om de boerderij te kopen van de anderen. Snoad
 • gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien. De drie broers krijgen wel ieder een gelijk
 • geld
 • zoon
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

mop uit 1998
 • geld
 • zoon
 • Jantje krijgt het verschil tussen in feite en in principe van zijn vader uitgelegd. Zijn vrouw en dochter willen voor 50.000 gulden best naar bed met de buurman. In principe zouden Jantje en zijn…

mop uit 1998
 • Jantje gaat met z'n moeder (oma) boodschappen doen. Hij mag van haar geen geld van de grond oprapen. Als moeder (oma
 • geld
 • zoon
 • Jantje gaat met z'n moeder (oma) boodschappen doen. Hij mag van haar geen geld van de grond oprapen. Als moeder (oma) na het eten van een banaan uitglijdt over de schil, weigert de jongen haar op te…

mop uit 1998
 • geld
 • zoon
 • Als iemand komt collecteren voor een zwembad zegt vader tegen Jantje dat hij maar water moet geven.

mop uit 1999
 • "Hoe gaat het met je zoon?" "Prima, hij verdient goed, want hij is buikspreker en verkoopt sprekende papagaaien." (Via
 • "Hoe gaat het met je zoon?" "Prima, hij verdient goed, want hij is buikspreker en verkoopt sprekende papagaaien."
 • geld
 • zoon
 • "Hoe gaat het met je zoon?" "Prima, hij verdient goed, want hij is buikspreker en verkoopt sprekende papagaaien."

sprookje uit 1888
 • Hoe 't manneken zijne koe verkocht Een manneken leefde met zijnen vader heel en gansch alleen, en hun geld was zoo ver
 • : "Allo, toe, toe! Zwijgen is toestemmen! Ik zal ik auw mijn' koe maar laten en dan straks om mijn geld komen." En het
 • Een arme man vraagt zijn zoon hun koe te verkopen, maar niet aan iemand die te veel praat. Verschillende mensen spreken
 • . De Heer reageert echter niet. De jongen laat de koe achter en besluit later voor het geld terug te komen. Als de vader
 • geld
 • zoon
 • Een arme man vraagt zijn zoon hun koe te verkopen, maar niet aan iemand die te veel praat. Verschillende mensen spreken de jongen aan, maar de jongen verkoopt de koe niet. Dan komt hij langs een kruis…

sprookje uit 1888
 • op eens een man voor hem staan, die heel in 't zwart gekleed was. Deze — 't was Lucifer — stelde voor hem veel, veel geld
 • de zwarte verdween! Al bezat hij nu veel geld en mocht hij zijn kasteel behouden, toch bleef de man treurig en somber
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • duivel is verbroken. Later krijgen de kasteelheer en zijn vrouw een zoon. Het jongetje gaat gedoopt worden. De vader wil de
 • geld
 • zoon
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

sprookje uit 1888
 • Duimke Op zekeren dag vond `Duimke mijn zoontje' een beurze mee geld en kwam er blij mee naar huis. Zijn moeder had hem
 • geld
 • zoon
 • Een klein mannetje moet meel, eieren en melk halen opdat zijn moeder pannekoeken kan bakken. Het kleine mannetje gaat naar de molenaar. Hij krijgt een hele zak meel gratis mee, mits hij hem kan…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • gezicht verscheen. "Ik zal je pijn doen, omdat je vader ons slechte turf voor goed geld heeft verkocht." De tweede pop was
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • geld
 • zoon
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sprookje uit 1970
 • ze op reis gaan om wat meer van de wereld te zien. De oudste zoon vertrok het eerst, gezeten in een koets met vier
 • paarden en goed van reisgeld voorzien. Dat geld was echter spoedig uitgegeven, maar de prins reisde toch verder, tot hij bij
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen
 • prins op. De tweede zoon is inmiddels ook op reis gegaan. Hem vergaat het hetzelfde. Hij wordt door de waard bij zijn broer
 • geld
 • zoon
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een…

sprookje uit 1970
 • wat geld opzij hadden gelegd. Ze waren echter steeds ontevreden, altijd wensten ze meer en daarover mopperden ze dan tegen
 • geld
 • zoon
 • Een gezin mag van een goede fee drie wensen doen. Als eerste mag het zoontje een wens doen. Hij wenst zeer bescheiden, slechts een mandje met knikkers. De moeder wordt boos en zegt: "ik wou dat het…

sprookje uit 1901
 • dat wel eens zien en Jan moest dus voor de keizer verschijnen die hem een grote som geld beloofde als hij dat kunststuk
 • zou volbrengen. "Goed," zei Jan, "maar op één voorwaarde, en wel dat u mij het geld van tevoren geeft." Dat vond de keizer
 • som geld. Als de arend naast hem op de toren komt zitten klimt hij de jongen op zijn rug, en vliegen ze terug.
 • geld
 • zoon
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

sprookje uit 1888
 • viel een volle zak met geld voor vader zijn voeten neer. Dadelijk liep hij naar binnen, en vertelde, wat aardig geval hem
 • Een moeder heeft een zoon en een dochter. Zij kan het zoontje niet verdragen en trekt het dochtertje voor. De dochter
 • krijgt wel een appel, maar de zoon niet. Op zijn aandringen, mag de jongen uit een kist een appel pakken. Als het jongetje de
 • geld
 • zoon
 • Een moeder heeft een zoon en een dochter. Zij kan het zoontje niet verdragen en trekt het dochtertje voor. De dochter krijgt wel een appel, maar de zoon niet. Op zijn aandringen, mag de jongen uit een…

mop uit 1994
 • , ik weet niet eens waar. Mijn zoon is verslaafd aan de heroïne... Als ik 's avonds thuis kom en ik trek mijn schoenen uit
 • geld
 • zoon
 • Een man koopt tot tweemaal toe hele dure schoenen twee maten te klein. De verkoper vraagt om uitleg. De man somt de ellende in zijn gezin op - niettemin is hij de gelukkigste man ter wereld als hij 's…

sage uit 1889
 • overlaadde, nam hij den stok en den bedelzak, om bij middel van aalmoesen het noodige geld tot het bouwen zijner kapel te
 • verborg het geld in een hol van den berg. Hij had bijna genoeg, toen zijn schat hem buiten zijne weet ontroofd werd. Het goud
 • zijn huisgenoten zijn ziek. De man gaat bedelen om het geld voor de kapel bij elkaar te krijgen. Het gespaarde geld
 • zijn broer om aan geld te komen. Als hij namelijk een slot bezit mag hij met een zeker meisje trouwen. Maar de vrouw van
 • geld
 • zoon
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sprookje uit 1889
 • Zebedeus van 'nen derden zoon niet eensklaps den inval, om op zijne beurt de kans te beproeven, en naar de hand te dingen van
 • gelegen, zal de baas der herberg in uwe kamer treden, om uw geld te stelen. Dan kunt gij de reis onmogelijk voortzetten, en ik
 • beproeven. Ze gaan op reis en komen een arm vrouwtje tegen dat om geld bedelt. De twee mannen geven haar niets. 's Nachts steelt
 • de herbergier al hun bezittingen en ze keren terug naar huis. Nu gaat de derde zoon, een lui en dom persoon, zijn geluk
 • geld
 • zoon
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

mop uit 1994
 • geld
 • zoon
 • Jantje komt zijn vader tegen in de rose buurt. De vader legt uit: "Voor die vijf tientjes ga ik je moeder niet wakker maken."

sage uit 1971
 • geld
 • zoon
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze…

sprookje uit 1889
 • ?" zei de oudste zoon, en de menschen waren zeer verbaasd, en boden hem dadelijk aan, het wonderbare dier te koopen. Hij
 • zijn kostje gewonnen had. Nu de tweede zoon. Die had den vlegel gekozen. Hij ook begaf zich op reis, en landde, na lang
 • te slaan. De man verkoopt zijn haan voor veel geld. De zoon met de dorsvlegel komt in een streek waar de mensen het graan
 • met spelden uit de aren steken. De mensen kopen de vlegel voor veel geld. De zoon met de sikkel komt in een land waar de
 • geld
 • zoon
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

mop uit 1970
 • moeder, ze kopen allemaol wat van mien". "Lao we is zien; hoevöl hei geteld?" "Jao ziet", zeite, "dat geld dat hek aan de
 • waorzegger". "Een waorzegger?" "Jao, een waorzegger. Daor gaok met nao de mark toe. Daor vedien ik een hoop geld met". "Köj um
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen
 • een kar mee. Onderweg dreigt hij de kist in het water te gooien en krijgt van de man erin geld. Tegen twee buurboeren
 • geld
 • zoon
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

mop uit 2001
 • hier in huis het geld binnen, dus ik ben het kapitaal. Mama zorgt dat hier in huis alles in orde is, zij is dus de regering
 • geld
 • zoon
 • Jantje snapt niet wat economie is, en vader probeert het uit te leggen aan de hand van het gezin. Vader = kapitaal, moeder = regering, dienstmeisje = arbeid en Jantje en Marietje = toekomst. Jantje…

sage uit 1968
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te
 • geld
 • zoon
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar het meisje zei het geld niet te kunnen bewaren, en
 • geld
 • zoon
 • Als iemand luizen krijgt en erg ziek is, dan gaat diegene dood. Een doodzieke vrouw gaf haar elfjarige dochtertje een geldbedrag en vroeg dit te bewaren voor wanneer haar broertje groter was. Maar…

sage uit 1970
 • de Rijsberg aan de vrouw werd voltrokken, waren de onschuldige vader en de achterlijke zoon aan het werk op een Lobithse
 • verdenking volgt huiszoeking, het geld wordt gevonden en de rovers vallen door de mand. Als de vrouw wordt verbrand op de
 • Rijsberg, zegt de achterlijke zoon tegen de onschuldige vader: "Vader, zie moeder eens branden op de Rijsberg."
 • geld
 • zoon
 • Bij de Rijsberg stond zo'n 50 jaar geleden een huis, Plankewames genaamd, waar eens een meisje uit het Diemse tijdens een regenbui om onderdak vroeg en enige dagen later vermoord om haar loon wordt…

mop uit 1970
 • 115. De was is een heerboer gewes dén had ene zoon gehad. En dat was mien toch zon losbol. Dén miek al de centen op
 • toegaon en vraogen um raod. Die minse wette lich raod." Toe zeit e tege de pestoor: "Gi'j wet toch wel dén zoon van mien hoe
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze
 • aangekeken. Hij dient zijn tijd dus uit. Dan sterft de vader, maar de zoon blijkt geen haar verbeterd en jaagt de erfenis erdoor
 • geld
 • zoon
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze adviseert de jongen in militaire dienst te doen. De jongen tekent voor 3 jaar, maar…