Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • gelijken
 • man
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1949
 • Een man op weg naar huis wordt opgeschrikt door een plaagbeest dat op een schaap lijkt. Hij kan het beest maar
 • gelijken
 • man
 • Een man op weg naar huis wordt opgeschrikt door een plaagbeest dat op een schaap lijkt. Hij kan het beest maar nauwelijks van zich afschudden.

sage uit 1967
 • Oan 'e Tienewei lei in bokje (in skipke), dêr wenne in âld man yn. Hy hie by de Feddema's west to praten. It bokje lei
 • mar in lyts eintsje fan it hûs fan 'e Feddema's ôf. Alde Douwe Feddema gong in pear stappen mei de man mei. Doe stie dêr
 • Twee mannen hebben zitten praten en de ene man begeleidt de ander naar zijn woonbootje. Op het dek van het bootje rent
 • gelijken
 • man
 • Twee mannen hebben zitten praten en de ene man begeleidt de ander naar zijn woonbootje. Op het dek van het bootje rent een dier heen en weer. Het lijkt op een grote, zwarte hond, maar dat is het niet.…

sage uit 1966
 • Twee vrouwen zien een man naderen die wel wat weg heeft van een overleden familielid. Als hij vlakbij de vrouwen is, is
 • gelijken
 • man
 • Twee vrouwen zien een man naderen die wel wat weg heeft van een overleden familielid. Als hij vlakbij de vrouwen is, is hij plotseling verdwenen. Het is een spookverschijning.

sage uit 1967
 • Een man wordt opgeschrikt door een vreemd dier dat eruitziet als een koe. Het beest springt bovenop hem en de man moet
 • het mee naar huis slepen. De man zweet over zijn hele lichaam omdat het beest verschrikkelijk zwaar is. Het is een
 • gelijken
 • man
 • Een man wordt opgeschrikt door een vreemd dier dat eruitziet als een koe. Het beest springt bovenop hem en de man moet het mee naar huis slepen. De man zweet over zijn hele lichaam omdat het beest…

sage uit 1970
 • Myn man syn broer Eise de Boer hat us in pleachbeest troffen. Der wie ien, dy hie fyt oan 'e hân, oan 'e tûme. Doe wie
 • Eise mei dyselde nei de Harkema ta west, dêr wenne in man dy koe dat genêze. Werom gongen se by 't Blauhûs lâns. Doe hie
 • Een man wordt 's nachts plotseling opgeschrikt door een plaagbeest. Het dier lijkt op een dikke zwarte hond. Hij heeft
 • gelijken
 • man
 • Een man wordt 's nachts plotseling opgeschrikt door een plaagbeest. Het dier lijkt op een dikke zwarte hond. Hij heeft de grootste moeite het dier van zich af te schudden.

sage uit 1968
 • Hjir yn 'e Loane wenne in man, dy hie in bult ierde losmakke. Dat gebeurde by 't hjerst. Dêr kom de jarre yn, dy't by
 • 't maitiid oer 't lân brocht woarde. De man wenne tsjin 'e Fjouwer Roede oan. De jouns hie er de bult hwat sljochte. 't
 • Een man ziet 's nachts bij lichtmaan een beest, lijkend op een zwart veulen, op een hoop aarde liggen. Het dier is
 • - als de man zijn ogen even afwendt - plotseling verdwenen. Bij daglicht zijn er geen sporen te zien. Ook de buurman heeft
 • gelijken
 • man
 • Een man ziet 's nachts bij lichtmaan een beest, lijkend op een zwart veulen, op een hoop aarde liggen. Het dier is - als de man zijn ogen even afwendt - plotseling verdwenen. Bij daglicht zijn er geen…

sage uit 1968
 • Ik haw ris heard dat de wearwolf der soms útsjocht as in fôlle. Der wie in man, dy hie faek lêst fan sa'n fôlle. Dy kom
 • Een weerwolf zou er soms uitzien als een veulen. Een man wordt vaak gekweld door een dergelijke weerwolf.
 • gelijken
 • man
 • Een weerwolf zou er soms uitzien als een veulen. Een man wordt vaak gekweld door een dergelijke weerwolf.

sage uit 1968
 • Yn Oerterp wenne in man, dy sei: "As ik bern krij, dan wurde dat om my apen." Hy krige twa bern. Dy seagen der krektsa
 • Een man roept uit 'als ik ooit kinderen krijg, worden het wat mij betreft apen'. Zijn twee kinderen lijken precies op
 • gelijken
 • man
 • Een man roept uit 'als ik ooit kinderen krijg, worden het wat mij betreft apen'. Zijn twee kinderen lijken precies op apen.

sage uit 1978
 • Een man ziet plotseling een witte gestalte over de weg zweven. Het spook lijkt op een mens.
 • gelijken
 • man
 • Een man ziet plotseling een witte gestalte over de weg zweven. Het spook lijkt op een mens.

sage uit 1979
 • Een man ziet iets in de lucht zweven dat lijkt op een grote sigaar. Het is een voorgezicht van de latere zappelin.
 • gelijken
 • man
 • Een man ziet iets in de lucht zweven dat lijkt op een grote sigaar. Het is een voorgezicht van de latere zappelin.

sage uit 1979
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een plaagbeest dat op een zwarte hond lijkt. Het dier begeleidt hem naar huis
 • . Als de man op bed ligt, schudt het hele huis.
 • gelijken
 • man
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een plaagbeest dat op een zwarte hond lijkt. Het dier begeleidt hem naar huis. Als de man op bed ligt, schudt het hele huis.

sprookje uit 1201
 • brulocht te sinen spele dit sach .i. vroet man ende seide dit spel mach wel vergaen te leide hoert na mi wel lieue ghebure
 • ne ontgaet haer man die leeft dus segghic v van desen dief al es v nv die brulocht lief 165 die kinder selen haren
 • Een dief treedt in het huwelijk en al zijn vrienden komen mee feestvieren. Een wijze man ziet dit feest aan en
 • gelijken
 • man
 • Een dief treedt in het huwelijk en al zijn vrienden komen mee feestvieren. Een wijze man ziet dit feest aan en waarschuwt voor de gevolgen. Hij maakt een vergelijking met de zon, die ook wilde…