Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Mijn vader liep in het donker langs een stuk land dat het spookkampje werd genoemd. Het zou er niet deugen. Hij was op
 • riep vader haar naam. De gedaante draaide zich om en ging er van door. Mijn vader ging achter de gedaante aan, maar kon
 • gelijken
 • vader
 • Mijn vader liep in het donker langs een stuk land dat het spookkampje werd genoemd. Het zou er niet deugen. Hij was op weg naar de jood, want twee zeugen waren dood gegaan. De jood braaddde de zeugen…

sage uit 1903
 • De vader van mijn Uitdammer heeft eens, toen hij van Holysloot naar Uitdam ging, gezien dat de lucht vuurrood en hel
 • gelijken
 • vader
 • Man ziet dat de lucht vuurrood en hel wordt verlicht. Het licht wordt een steeds smallere strook die uiteindelijk lijkt op een sabel. Kort daarna breekt een oorlog uit.

mop uit 1651
 • sulcx in de spiegel oock bemerckende, vraegde: 'Is u moeder oyt hier geweest?' 'Neen', seyde d'ander, maer mijn vader wel.'
 • : 'Nee, maar mijn vader wel.'
 • gelijken
 • vader
 • Een prins hoorde dat er een vreemdeling was die erg op hem leek. Hij ontbood hem en toen hij merkte dat ze inderdaad als twee druppels water op elkaar leken vroeg hij hem of zijn moeder ooit daar was…

mop uit 1659
 • baart als een Bok had; Maer hy sey. Vader gy hebt een baart als een Leeuw. De vader weêrom Wel Iongen hebt gy wel Leeuwen
 • gesien? Ia, antwoorde den Schalck, daer loopen er een deel op de Schans Wel Iongen, sey de Vader, dat zyn Bocken. Vader
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat
 • hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.
 • gelijken
 • vader
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.

sprookje uit 1201
 • vader slachten alsoe vele te meer moeten wi ons wachten van dinghen es blide menech man daer hi luttel winnet an
 • verbrand. Ook uit het huwelijk van de dief zullen kinderen komen die op hun vader lijken.
 • gelijken
 • vader
 • Een dief treedt in het huwelijk en al zijn vrienden komen mee feestvieren. Een wijze man ziet dit feest aan en waarschuwt voor de gevolgen. Hij maakt een vergelijking met de zon, die ook wilde…