Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

5 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • van veel dingen, denwelcken hy daerom seer lief hadde. Ende dede groote neersticheyt dat hi syn geloof verlaten soude
 • geloof
 • De hertog van Saksen wilde een Jood tot het christendom bekeren. De Jood ging naar Rome en wilde zich bekeren, omdat de christenen een goede God hadden. Want als dat niet zo was, dan zou Hij alle…

mop uit 1554
 • geloof
 • Een Jood was eens op bezoek bij een Christen en viel toen in het toilet. De Christen ging de vrienden van de Jood vragen of ze hem eruit wilden helpen. Dat konden ze echter niet doen, omdat het sabbat…

personal narrative uit 2006
 • het geloof, was voor mij waar, maar er was heel weinig interactie, met de dominee, dat was gewoon een man van ver weg...en
 • een wereld die staat te lijden en wij moeten daar naar buiten toe. Al heb je maar zo'n klein beetje geloof. Dat kun je al
 • geloof
 • Bekeringsverhaal van een vrouw.

sage uit 1660
 • hare Voor-ouderen van het Christen Geloof waren afgevallen: dat haer tot een penitentie ware op-geleydt/ datse eenige jaren
 • De eerste heidenen zouden uit Egypte zijn gekomen. Hun voorouders hadden het christelijke geloof verlaten. Zij moesten
 • geloof
 • De eerste heidenen zouden uit Egypte zijn gekomen. Hun voorouders hadden het christelijke geloof verlaten. Zij moesten voor straf enige jaren door de wereld zwerven. Zij zouden hoeren, boeven,…

sage uit 1897
 • , Een der voorwaarden van dezen vrede was, dat Radboud het Christelijk geloof zou aannemen en zich laten doopen 1). Hoe
 • het geloof in den eenigen waarachtigen God en diens Zoon Jezus Christus verkondigd wordt.” “Toch is het gevaarlijk, het
 • geloof
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn