Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

84 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is
 • . Later wordt het huis vertimmerd; het is dus een visioen geweest.
 • geluid
 • huis
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is. Later wordt het huis vertimmerd; het is dus een visioen geweest.

sage uit 1966
 • niets zien. Later komt er tegenover hun huis een nieuw gebouw te staan.
 • geluid
 • huis
 • Twee mensen wonen aan de Hege Wei en horen timmergeluid. Zij denken dat er buiten iemand staat te timmeren, maar kunnen niets zien. Later komt er tegenover hun huis een nieuw gebouw te staan.

sage uit 1967
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.
 • geluid
 • huis
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

sage uit 1966
 • geluid
 • huis
 • Een schoenmaker hoort 's nachts altijd timmergeluiden bij de openbare school. Later zijn daar twee nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1966
 • Op een nacht hoort een man getimmer in zijn huis, zonder dat hij iets ziet. Hij kon maar niet begrijpen wat het was
 • . Later werd het huis vertimmerd.
 • geluid
 • huis
 • Op een nacht hoort een man getimmer in zijn huis, zonder dat hij iets ziet. Hij kon maar niet begrijpen wat het was. Later werd het huis vertimmerd.

sage uit 1966
 • Een gezin woont in een vrijstaand huis. Als de zoon eens midden in de nacht thuis komt, hoort hij timmergeluiden. Hij
 • zegt tegen zijn vader dat er een nieuw huis gebouwd zal worden. Een jaar later staat het huis er inderdaad.
 • geluid
 • huis
 • Een gezin woont in een vrijstaand huis. Als de zoon eens midden in de nacht thuis komt, hoort hij timmergeluiden. Hij zegt tegen zijn vader dat er een nieuw huis gebouwd zal worden. Een jaar later…

sage uit 1966
 • geluid
 • huis
 • De verteller vertelt dat op plekken waar mensen timmergeluiden horen, later vaak huizen gebouwd worden.

sage uit 1966
 • geluid
 • huis
 • Op een plek waar vroeger wel eens timmergeluid werd gehoord, zijn later huizen komen te staan.

sage uit 1968
 • Een jongen hoorde eens het geluid van timmeren. Een paar maanden later is op die plek een kamer getimmerd.
 • geluid
 • huis
 • Een jongen hoorde eens het geluid van timmeren. Een paar maanden later is op die plek een kamer getimmerd.

sage uit 1968
 • Een gezin hoort eens het geluid van timmeren en het gooien van planken en stenen. Maar er was niets te zien. Later is
 • de achterkant van het huis vertimmerd, en waren precies dezelfde geluiden te horen.
 • geluid
 • huis
 • Een gezin hoort eens het geluid van timmeren en het gooien van planken en stenen. Maar er was niets te zien. Later is de achterkant van het huis vertimmerd, en waren precies dezelfde geluiden te…

sage uit 1968
 • die plek een nieuw huis gebouwd.
 • geluid
 • huis
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluid. Maar er was niets te zien. Later is het huis vertimmerd.
 • geluid
 • huis
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluid. Maar er was niets te zien. Later is het huis vertimmerd.

sage uit 1967
 • geluid
 • huis
 • Een groepje jongens hoort op een keer getimmer, en sommigen zien lichten. In werkelijkheid was er niets. Maar later zijn er op die plek nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1968
 • Mensen hoorden eens in de gang iets tegen de muur klappen. Niet veel later stierf de man. Toen de kist het huis uit
 • werd gedragen, klapte de kist tegen de muur. Dit gaf precies hetzelfde geluid als dat ze eerder gehoord hadden.
 • geluid
 • huis
 • Mensen hoorden eens in de gang iets tegen de muur klappen. Niet veel later stierf de man. Toen de kist het huis uit werd gedragen, klapte de kist tegen de muur. Dit gaf precies hetzelfde geluid als…

sage uit 1968
 • geluid
 • huis
 • Mensen zagen op een bepaalde plek vaak heel veel lichten en zij hoorden er vaak geklop. Later zijn er daar nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1968
 • Een paar jongens hoorden eens gesmijt met planken, maar er was niets te zien. Later is er op die plek een nieuw huis
 • geluid
 • huis
 • Een paar jongens hoorden eens gesmijt met planken, maar er was niets te zien. Later is er op die plek een nieuw huis gekomen.

sage uit 1967
 • Een vrouw hoorde drie nachten achter elkaar getimmer aan de achterkant van het huis. Tien weken later werd er een
 • geluid
 • huis
 • Een vrouw hoorde drie nachten achter elkaar getimmer aan de achterkant van het huis. Tien weken later werd er een nieuwe achterkant getimmerd.

sage uit 1967
 • geluid
 • huis
 • Een vrouw hoorde eens iemand op het raam kloppen, maar er was niemand te zien. Veertien dagen later werd er op precies dezelfde tijd weer geklopt. Toen was het de buurjongen, zijn vader was niet goed…

sage uit 1967
 • Een vrouw hoorde op een nacht het geluid van timmeren. Later is er op die plek een huis gebouwd.
 • geluid
 • huis
 • Een vrouw hoorde op een nacht het geluid van timmeren. Later is er op die plek een huis gebouwd.

sage uit 1967
 • Een man hoorde 's nachts in zijn huis vaak vreemde geluiden, maar zag niets. Later zijn er in dat huis heilsoldaten
 • geluid
 • huis
 • Een man hoorde 's nachts in zijn huis vaak vreemde geluiden, maar zag niets. Later zijn er in dat huis heilsoldaten gekomen, en die maakten vaak tot 's avonds laat grote drukte.

sage uit 1967
 • geluid
 • huis
 • Een vrouw hoorde heel vaak getimmer op plekken waar later nieuwe huizen gebouwd werden.

sage uit 1967
 • nieuw huis gebouwd zou worden. Dat is uitgekomen.
 • geluid
 • huis
 • Een vrouw hoorde eens hoe er met planken en balken werd gesmeten, en ze voorspelde dat er op die plek binnenkort een nieuw huis gebouwd zou worden. Dat is uitgekomen.

sage uit 1966
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n
 • twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist niet in het kleine huisje kon, moesten
 • geluid
 • huis
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist…

sage uit 1966
 • geluid
 • huis
 • Een man hoorde vaak al gebraak in het braakhok, voordat er iemand bezig was.

sage uit 1966
 • geluid
 • huis
 • In een buurt waar helemaal geen huizen stonden, werd op een nacht timmergeluid gehoord. Niet veel later werden er nieuwe huizen gebouwd.