Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor ""

personal narrative uit 1999
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • gevaar
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

personal narrative uit 2001
 • graancirkel gekocht van boer Jan Hendrik Adams, die het graan afzonderlijk voor hem dorste en opsloeg. Bakker Geert Bos zal er in
 • vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de gezondheid zijn. Uiteindelijk blijkt dat
 • boer
 • gevaar
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de…

personal narrative uit 2001
 • boer
 • gevaar
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • boer
 • gevaar
 • Graancirkels, vliegende schotels, praten met bomen en dolfijnen; het zijn allemaal exponenten van het nieuwe spirituele geloof.

sage uit 1969
 • It Barra-hûs is in boereplaets, net sa hiel fier fan Ljouwert ôf. Op in kear wie de boer útfanhûs. De feint hie dêr al
 • jierren wenne. Dy soe salang op it hûs passe. Hy hie in gewear fan 'e boer mei kûgels, dy mocht er brûke yn gefal fan gefaer
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood
 • boer
 • gevaar
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood, mag hij het geweer met kogels gebruiken. Een marskraamster komt langs en hij geeft…

sage uit 1970
 • het duister en niemand hunner verstoutte zich of durfde de hooge ladder af te klimmen bij gevaar van een ongeluk te
 • Burgemeester oppeneerde zich hier tegen om het groot gevaar, dat hierin gelegen lag. De Secretaris der gemeente stelde voor het
 • boer
 • gevaar
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sprookje uit 1896
 • vervolgd. In de verte zag zij een boer die een wagen beladen met hooi reed. Zij haalde hem in en smeekte, haar onder het hooi
 • .» Zoo gezegd, zoo gedaan; het werk werd met den meesten spoed verricht en de boer reed bedaard verder. Maar weldra werd
 • naar een rovershuis. De meis weet te vluchten door uit een raam te springen. Ze treft een boer met een hooiwagen. Ze
 • verstopt zich onder een hek dat de boer bedekt met hooi. Als de rovers met hun sabels in het hooi steken om te kijken of zich
 • boer
 • gevaar
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

sage uit 1980
 • groot gevaar. Maar Tidde Winnenga bleef halsstarrig. Hij zou niet wijken, zei hij, voordat het water manshoog op zijn land
 • Tijdens de storm is iedereen bezig om de dijk te versterken. Alleen de rijkste boer blijft halsstarrig. Hij komt pas in
 • actie, als het water daadwerkelijk op zijn land staat. De dijk breekt en het land loopt vol. De koppige rijke boer klopt
 • boer
 • gevaar
 • Tijdens de storm is iedereen bezig om de dijk te versterken. Alleen de rijkste boer blijft halsstarrig. Hij komt pas in actie, als het water daadwerkelijk op zijn land staat. De dijk breekt en het…

personal narrative uit 2001
 • . Ik heb altijd dit gevaar in m'n achterhoofd en spot er niet mee!" De boer is ervan overtuigd dat ook de graancirkels in
 • aardse kant ervan: de kosten en het gevaar van besmetting, waardoor volgens hen leukemie kan ontstaan. Een akkerbouwer uit
 • De graancirkel in Lelystad is door mensenhanden gemaakt. De makers lopen echter wel gevaar, omdat ze pasgespoten
 • boer
 • gevaar
 • De graancirkel in Lelystad is door mensenhanden gemaakt. De makers lopen echter wel gevaar, omdat ze pasgespoten insecticiden hebben ingeademd: je kunt er leukemie van krijgen.

sage uit 1962
 • D'r was eens een boer in Meerkerk, daar was de kaas betoverd door een vijand. Die kaas begon uit z'n eigen te rijzen
 • . Nou had die boer altijd wel wat te rechten en te pleiten. Toen zongen ze in Meerkerk: Alebert, je kaas begint te rijzen
 • Een boer heeft kaas, die betoverd is door een vijand, en uit zichzelf uitzet. Over de boer en zijn kaas zongen de
 • boer
 • gevaar
 • Een boer heeft kaas, die betoverd is door een vijand, en uit zichzelf uitzet. Over de boer en zijn kaas zongen de mensen een liedje, om hem te waarschuwen dat als het zo doorgaat zijn boerderij…

sage uit 1932
 • Groninger krous* in kon. Maar ‘t volk was weelderig en zorgeloos. Toen gebeurde het dast de dijken in gevaar kwamen; ieder
 • moest voor zijn deel opkomen. Maar Tidde Winninga, de rijkste boer van ‘t hele Reiderland, wou niet. Hij wou niet eerder
 • de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de dijk verstevigen. Omdat de rijkste boer
 • boer
 • gevaar
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de…

sage uit 2007
 • . De boer deed open. De ruiter vroeg om onderdak want hij durfde niet verder te reizen. Hij was een eindje terug overvallen
 • had verkocht toen die aan zijn tas had gerukt. De boer was een vriendelijke man en hij nam de ruiter mee naar binnen, de
 • onderdak vraagt, wordt door de ruiter herkent als één van de rovers. Om te zien of de vrouw geen man is, gooit de boer een
 • boer
 • gevaar
 • Ruiter vraagt bij boerderij om onderdak en vertelt overvallen te zijn door rovers. De vrouw die later op de avond om onderdak vraagt, wordt door de ruiter herkent als één van de rovers. Om te zien…

personal narrative uit 2001
 • Stadskanaal de mysterieuze cirkelformatie kwamen opmeten, eind juli lagen de halmen opeens plat bij boer Adams, telden de
 • kunstenaars zijn onnavolgbaar, wij werken zo snel, zo grondig!" Overzichtelijker was zijn gang naar de boer om de graancirkel te
 • boer
 • gevaar
 • Een kunstenaar gaat van het graan uit de graancirkel in Stadskanaal graancirkelbroodjes bakken voor een goed doel.
350.jpg

broodjeaapverhaal uit 2001
 • heeft vorige week de bewuste graancirkel gekocht van boer Jan Hendrik Adams, die het graan afzonderlijk voor hem dorste en
 • dat de combine van de boer het platte graan niet heeft kunnen oogsten.
 • boer
 • gevaar
 • Een onderzoeker waarschuwt voor het eten van graancirkelbrood: mensen kunnen er ziek van worden. Het blijkt overigens dat de combine van de boer het platte graan niet heeft kunnen oogsten.
957.jpg

sage uit 1919
 • Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als
 • lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de vrouw
 • Linda de Boer
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • boer
 • gevaar
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…

sage uit 1919
 • binnen, en ze kende hem wel. Haar oogen werden nauw en donker. Het was de boer, die haar had gevat. Ze kroop tegen de
 • van haar? De boer ving aan in vreemde taal te spreken en men luisterde naar hem. Hij gebaarde soms even. Dan ver- stond ze
 • Linda de Boer
 • boer
 • gevaar
 • Een zigeunermeisje wordt betrapt bij het stelen van een diamanten ring. Eén van de rechters meent dat kinderen niet tot de galg veroordeeld moet worden, waarop men besluit te testen of ze de waarde…

sage uit 1919
 • in het land gebleven! Want wie zou ’t gevaar willen loopen, dat een witte wive goed geschroeid en geveterd de jacht op
 • Linda de Boer
 • boer
 • gevaar
 • Twee buurkinderen groeien op met verhalen over witte wieven en zien zelf regelmatig witte wieven. De ceremoniemeester op hun huwelijk vergeet het witte wief uit te nodigen. Hij gaat tijdens de…