Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • goddeloos
 • Een goddeloze, wrede visser wilde eens een aal vangen die zo groot was als hij nog nooit had gezien. Toen hij zo'n aal ving, was het de duivel. Later is de visser gevonden met het hoofd omgedraaid.

sage uit 1944
 • 10. FAUS Faus was katteliek, mao deur 't buuk lèze goddeloos geworre. Op middelbaore lèèftied deeje is een wuns met ten
 • Een katholieke man is goddeloos geworden en sluit een verdrag met de duivel. Hij mag vijfentwintig jaar leven alsof hij
 • goddeloos
 • Een katholieke man is goddeloos geworden en sluit een verdrag met de duivel. Hij mag vijfentwintig jaar leven alsof hij vijfentwintig jaar oud is. De duivel krijgt hiervoor zijn ziel. De man leeft…

sage uit 1967
 • goddeloos
 • Een man die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, wordt op een morgen opgeschrikt door een pratende vogel. Het dier vraagt de man of hij wel naar de kerk gaat. De man wordt doodsbang en maakt zich…

sage uit 1971
 • goddeloos
 • Een goddeloze zondaar pocht 'als er een duivel is, moet hij me maar tegemoet komen'. Als de man op weg naar huis is, treft hij tot drie keer toe een man aan die dwars over het pad ligt. Bij de derde…

sage uit 1971
 • goddeloos
 • Een goddeloze spotter wordt plots door een kerel gegrepen en neergesmeten. Een kameraad van de zondaar heeft echter niets van het voorval gezien.

sage uit 1971
 • goddeloos
 • Een goddeloze spotter wordt plotseling opgeschrikt door een hek dat zomaar openspringt: werk van de duivel.

sage uit 1923
 • indertijd dien schuldbrief met zijn bloed onderteekend. Goddeloos en lichtzinnig was dienovereenkomstig zijn leven geweest. De
 • goddeloos
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1925
 • . Onder hen bevond zich de slotheer van een naburig kasteel een dapper, doch ook goddeloos edelman. Hij had dien avond al zijn
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een
 • goddeloos
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

mop uit 1651
 • , ongesond, goddeloos, hoerachtig etc. en daer hij misschien niet veel aen en loog. Seyde een ander: 'Dat is schoon gepresen.' R
 • , een roddelaarster, lelijk, ongezond, goddeloos, hoerig etc. en dan overdrijft hij niet. Een ander vindt dat hij het mens
 • goddeloos
 • Iemand vertelt over mevrouw Agge Pagie, als zij er niet bij is, weinig goeds. Volgens hem is zij oud, kaal, arrogant, een roddelaarster, lelijk, ongezond, goddeloos, hoerig etc. en dan overdrijft hij…

sage uit 1966
 • goddeloos
 • Een hek dat nooit dicht blijft, het gaat vanzelf weer open, wordt het goddeloze hek genoemd.

mop uit 1651
 • Iemand beschreef een ander met de woorden: 'Die man is zo goddeloos en zo'n vijand van Christus dat hij geschikt zou
 • goddeloos
 • Iemand beschreef een ander met de woorden: 'Die man is zo goddeloos en zo'n vijand van Christus dat hij geschikt zou zijn om paus te worden.'

mop uit 1651
 • goddeloos
 • Zeker predikant zei de schoenmakers op het eind van zijn preek om op te staan om gezegend te worden. Hierna deed hij hetzelfde met de snijders, die ook opstonden. Hierna riep hij de woekeraars, maar…

sage uit 1963
 • goddeloos
 • Door de magische invloed van de zoon werd er elk jaar een koe wild. Hij wilde niet verder (vaker?) de kerk ingaan.

sage uit 1970
 • goddeloos
 • Een goddeloze man werd door de duivel eens neergesmeten.

legende uit 1380
 • goddeloos
 • Brandaan komt een monnik tegen die eenzaam op een aardkluit ronddrijft. De monnik vertelt dat hij al 99 jaar op zee drijft en van voedsel wordt voorzien door God. Voor die tijd leefde hij in een…

sage uit 1974
 • goddeloos
 • Een onverschillige, goddeloze zondaar pocht de duivel als kameraad te willen hebben. Prompt wordt hij door de duivel gegrepen en neergesmeten. De zondaar is van schrik bekeerd.

sage uit 1968
 • Als een man een hoop geld heeft opgehaald ziet hij bij het Goddeloos Tolhek te Veenwouden een paar mannen aankomen, die
 • Goddeloos Tolhek
 • goddeloos
 • Als een man een hoop geld heeft opgehaald ziet hij bij het Goddeloos Tolhek te Veenwouden een paar mannen aankomen, die hij niet vertrouwt. Hij gaat onder een schouw liggen en de mannen gaan er…

sage uit 1592
 • goddeloos
 • De tekst van het contract dat Faustus met zijn eigen bloed ondertekent. Hierin staat dat het contract voor vierentwintig jaar geldig is en dat de Duivel hierna met zijn lijf en ziel mag doen en laten…

sage uit 1938
 • Eens kwam een kluizenaar tot heer Allaert en verweet hem zijn zondig en goddeloos leven. De ridder, woedend over die
 • goddeloos
 • Ridder Allaert laat een kluizenaar verdrinken. Deze vervloekt hem waarna de slotvrouw en haar twee oudste zoons sterven. Een zevenjarige jongen wordt door zijn jachthond op tijd gered.

sage uit 1970
 • goddeloos
 • Eenrum heeft meerdere schimpnamen. Zo worden ze door de mensen uit Mensingeweer 'Doodstekers' genoemd, omdat ze ooit een jongen in een messengevecht doodstaken. Ook door de inwoners van Baflo worden…

sage uit 1979
 • goddeloos
 • Meermin voorspelt dat een stad en de inwoners die in zonde en goddeloosheid leven, zullen vergaan.

sage uit 1954
 • goddeloos
 • Bij een onverschillig mens komt de duivel bij zijn dood op de beddeplank zitten.

sage uit 1954
 • (b.v. de vloekers) achtervolgt? Ik heb een goddeloos mensch gekend die vloekte en zwetste en op een avond door de boze
 • goddeloos
 • Nadat de duivel een goddeloze en vloeker door een doornenheg heeft gegooid en door het water heeft gesleurd, is de man nooit meer gezond geweest en jong gestorven. Duivel vertoont zich ook om te…

sage uit 1972
 • stuk wild, dat zij willen neerleggen. Welke fatsoenlijke stroper zal zo goddeloos zijn om toch een schot te lossen op wild
 • schieten is goddeloos.
 • goddeloos
 • Als stropers een figuur zien staan bij het stuk wild dat ze willen schieten, laten ze dat na, want dan wel het dier schieten is goddeloos.

sage uit 1972
 • goddeloos
 • Zelfs de pastoor kan een man het vloeken niet afleren, waarna als straf padden het huis van de man binnendringen. Als de pastoor een dikke pad meeneemt naar een kolk, volgen de andere padden, en nadat…