Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • gulden
 • Een edelman vertelt het verhaal wat hij aankondigde in CLUCHT224. Een aantal dienaren van deze edelman hadden twee kooplieden beroofd. Die kwamen later bij hem verhaal halen. De edelman zei echter dat…

mop uit 1554
 • weynich cout, mer ick en hebbe gheen coude. Ghenadighe heer, schenckt my eenen gulden, so wil ick u leeren, als ghy doet
 • ghelijck ick, dat ghy dan so weynich coude sult hebben als ick.' Die vorst ghaf hem eenen gulden. Doen seyde die gheselle
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop
 • gulden
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop hoe hij kon voorkomen dat hij het koud kreeg.

mop uit 1554
 • ook zin in hebt, zo zou het eruitkomen. Een Jood kocht het voor zevenhonderd gulden, en de verkoper kon het geld houden
 • gulden
 • Een man had al zijn geld verkwist en verzon een list om aan geld te komen. Hij wond een drol in een lapje en ging daarmee naar de markt. Hij zei dat hij iets te koop was wat zo'n deugd en kracht had,…

mop uit 1554
 • te voren niet had leeren spelen, dye nam hy aen om vijf gulden. Maer als een quam die hem seide dat hi tevoren wat
 • Een goede muzikant vroeg vijf gulden om een onervaren leerling aan te nemen. Wanneer iemand al eens les had gehad
 • , vroeg hij het dubbele: vijf gulden om zijn eigen onderwijs, en nog eens vijf om af te leren wat hij van anderen had geleerd
 • gulden
 • Een goede muzikant vroeg vijf gulden om een onervaren leerling aan te nemen. Wanneer iemand al eens les had gehad, vroeg hij het dubbele: vijf gulden om zijn eigen onderwijs, en nog eens vijf om af te…

mop uit 1554
 • rekeninghe in gheschrift gheven cont.' Dye rentmeester dede 't ende begost uut dat boeck te lesen: 'Item XL, gulden voor
 • ben. Hebbe ick XL gulden mostaert verteert, wat hebbe ick dan eerst in vleesch ende andere dinghen verteert.'
 • zestig voor en zei: "Post zestig gulden voor mosterd." De man dacht dat hij zestig gulden aan mosterd had uitgegeven, en
 • gulden
 • Een man vroeg aan zijn rentmeester om een rekening. De rentmeester ging aan de slag en las uit het boek post nummer zestig voor en zei: "Post zestig gulden voor mosterd." De man dacht dat hij zestig…

mop uit 1554
 • die heer dat gelt telde hadde hi meer dan hondert gulden over, meer dan hi oit van die ander ghehadt hadde.
 • rekenen hield de man honderd gulden over, meer dan ooit tevoren.
 • gulden
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

mop uit 1554
 • gulden
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…