Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • lang, lang ferlyn in pear jonkjes, dy hienen ek sjoen, hoe't dat slachtsjen yn syn wurken gong. It iene jonkje helle in mes
 • tussen een appel en een gulden. Hij kiest de appel, waarmee hij bewijst slechts een onschuldig kind te zijn dat niet wist wat
 • gulden
 • mes
 • Twee kinderen spelen slagertje, waarbij de één de ander de hals doorsnijdt. Het jongetje moet voor het gerecht verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade…

mop uit 1980
 • ik jo rekke hie, dan hie 'k jo it mes fuort troch de strôtte helle."
 • belonen met vijfentwintig gulden als die hem bij het scheren niet snijdt. Als de scheerder toch uitschiet, zal hij
 • gulden
 • mes
 • Een grote, wrede kerel bezoekt de beruchte scheerbaas Biesterveld. De man verklaart diegene die hem wil scheren te belonen met vijfentwintig gulden als die hem bij het scheren niet snijdt. Als de…

sage uit 1909
 • geworden, nam het kind een mes en bevrijdde de meid van de koorden; ze vonden de pastoor geworgd op de bedplank liggen; kisten
 • offergeld van drie collecten: omtrent honderd en veertig Luikse gulden.
 • gulden
 • mes
 • Pastoor Denijs werd bestolen en vermoord door de Bokkenrijders, waaronder een goede bekende van hem was, die hij herkende.

mop uit 1881
 • ." Maar dat wou hij ook niet en hij nam een mes en deed of hij hem afsneed en in het water gooide. Dat was de meid niets naar
 • vroeg wat of ze zocht. "Mijn moppenmaker leit in het water en wie hem eruit haalt, krijgt tien gulden van me." Tien gulden
 • water gooit. De meid zoekt, een Jood komt en wil helpen zoeken voor de geboden tien gulden en kleedt zich uit; maar dan ziet
 • gulden
 • mes
 • Knecht zegt tegen onnozele meid van zijn ding: "Dit is de moppenmaker." En hij leert haar hoe ermee moppen (gebak) te maken; telkens als er een klaar is, haalt hij een tevoren gekochte mop uit een zak…

sprookje uit 1966
 • oare de slachter. Dat jonkje helle in mes út 'e hûs wei en doe slachte er dat oare jonkje. Dat bern rekke dea en it joech
 • vandaag wordt het bewuste mes zelfs bewaard in de oudheidkamer van Bolsward. Het moordwapen zat ooit ingemetseld in de muur
 • van het raadhuis, als waarschuwing voor kinderen om niet met messen te spelen. Met dit mes, zo schreef de Leeuwarder
 • gulden
 • mes
 • Jongen die vriendje bij het spelen van slager en varken heeft gedood wordt vrijgesproken. Zijn keuze voor de appel als hij moet kiezen tussen een appel en een zilveren rijksdaalder, is voor de rechter…