Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

9 resultaten voor ""

sage uit 1877
 • bij zekere gelegenheid in grooten angst en bange zorg verkeerde over een draak, die er niet slechts allerverschrikkelijkst
 • Zutphensch hof onttrekken kon, zijne gemalin, die trots op zulk een held, hem met zichtbaar welgevallen volgde in het door hem
 • angst
 • hof
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

sage uit 1932
 • angst
 • hof
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

mop uit 1651
 • quam op stoel en hielt sich of hij in slaep viel. Ondertusschen quam de koningh en het heele hof. Men riep: 'Pater! Pater
 • ! Het hof komt.' Daer hij uyt een diepen slaep schijnende te schieten begost hij aldus: 'Hoewel ik mijn sermoon anders hadde
 • de preekstoel om een dienst te leiden en doet dan alsof hij in slaap valt. In paniek roept men hem als blijkt dat het hof
 • angst
 • hof
 • In de tijd dat graaf De Olivares (zie opmerkingen) tot verdriet van een ieder Spanje regeert, haalt een capucijner monnik een brutaliteit zonder weerga uit. Onder zijn preekstoel maakt hij een geheime…

sprookje uit 1901
 • koning, dus hij kon dat doen ook. Dus hij komt an het hof. "Nou," zeit de koning, "heb je de dader evonde?" "Jawel," zeit ie
 • angst
 • hof
 • Een man wijst de koning er op dat het niet goed gaat in het land. De koning biedt de man de gelegenheid om drie dagen koning te zijn om de orde in het land te herstellen, zo niet dan wordt hij…

sprookje uit 1966
 • , dat hy naem de feint mei oan 't hof, dêr't er in hege baen krige. En de boer mocht it libben hâlde.
 • angst
 • hof
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning…

sprookje uit 1201
 • brachte ins conincs hof Daer prijs an lach ende groten lof. [LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET] Daventure vertellet
 • , twaren: Doe di heren wech waren Ende die hof gesceden was (daer ic hier vore nu af las), 5 Quam ene joncfrouwe gereden
 • Een jonkvrouw dient zich als boodschapster bij het hof van koning Artur aan. Zij komt uit haar vaderland met een
 • vervolgens bij het hof aan met de mededeling dat hijzelf het hert heeft gedood. Inmiddels is ridder Walewein erop uitgetrokken om
 • angst
 • hof
 • Een jonkvrouw dient zich als boodschapster bij het hof van koning Artur aan. Zij komt uit haar vaderland met een opdracht: de ridder die dapper genoeg is om een door leeuwen bewaakt hert te doden, mag…
lg_137.jpg

sage uit 1918
 • levens liefhad. Meermalen hoorde ze de jonge ridderen aan haar vader's hof met elkander lachen en praten ... dan hoorde ze
 • , zullen ze ons van elkander slaan--" Ze durfden ten laatste niet meer te lachen. De angst was in hen verborgen, dat de lach
 • naar het hof. Haar graf zal zijn in het land van Boudewijn.
 • angst
 • hof
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar…
plx31.jpg

legende uit 1919
 • van stem en vleesch en geweld. De hovelingen waren wel verwonderd, dat deze mensch zonder angst ging, recht en ongeknecht
 • vertoornd, en riep vol drift; „Ga heen!' toen verliet de heilig man het hof, zeer droeve, als een man die door zijn vriend niet
 • zal dopen en opvoeden. Hij ontbiedt Amandus aan het hof en vraagt hem vergiffenis voor zijn daden. Daarna vraagt de koning
 • angst
 • hof
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

mop uit 1170
 • vriendelijk en nam ze aan zijn hof op; hij vertelde hun dat hij een gouden borstbeeld wilde laten maken. “Moge God me dit toestaan
 • royale wijze schadeloos en overlaadde hen met prachtige geschenken, zodat ze blij en opgelucht van het hof vertrokken. Bron
 • angst
 • hof
 • De keizer geeft aan enkele goudsmeden de opdracht om een gouden borstbeeld van de inmiddels overleden Sint Servaas te maken. Als het beeld nagenoeg voltooid is, merkt men dat het scheel kijkt. Men…
05ScheleServaasKlein.jpg
08ServaasKlein2.jpg
09ServaasKlein3.jpg
Codex_Manesse_Heinrich_von_Veldeke.jpg