Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1275
 • coninx hof, Maer emmer trecke di bet of Van sconinx dochter telker stede; 10 Ende boven al so hoet di mede
 • mordadich ende fel." 15 Met desen es hi woch ghevaren. Amelis bleef int hof te waren, Die des
 • weer; ze krijgen posities aan het hof van koning Karel. Als Amijs naar zijn echtgenote afreist, begaat Amelis de fout om
 • hof
 • strijd
 • Twee edele kinderen, Amijs en Amelis, worden naar de paus in Rome gebracht om gedoopt te worden. Ze krijgen als geschenk van de paus twee identieke bekers. De jongens lijken sprekend op elkaar en…

sage uit 1877
 • monster beteekende; maar onze vriend, die nog te vermoeid was van den strijd om veel te kunnen praten, had er geene ooren naar
 • Zutphensch hof onttrekken kon, zijne gemalin, die trots op zulk een held, hem met zichtbaar welgevallen volgde in het door hem
 • hof
 • strijd
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

sage uit 1932
 • eertijds bloeiende land van dat vreeselijk leed te verlossen? Heer Otho was niet jong meer. Voor hem zou de strijd zeker te
 • moedig waren in het gevecht, verheugde hem zeer. Maar aan een strijd met den gevreesden draak zou hij ze toch niet willen
 • hof
 • strijd
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1941
 • . Hij neuriet een zwaarmoedige romance, zooals hij er vele gezongen heeft aan Karel de Kale's hof en ook op het slot van
 • waaruit hij den strijd wil volgen. De draak heft den vervaarlijken kop, als hij stappen naderen hoort. De oogballen gloeien
 • hof
 • strijd
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

sage uit 1963
 • gedragen, boorde hij, na een harde strijd, tussen de pantserplaten door, een gulp bloed spoot uit de wonde: Wichard had het
 • Wichard van Pint naar zijn ouderlijk slot gevoerd. Ofschoon hij vermoeid was door de strijd, liet hij zo spoedig mogelijk zijn
 • hof
 • strijd
 • In het jaar 878, in het kleine graafschapje Pont, worden de bewoners geteisterd door een vreselijk monster dat mensen en dieren verslond. Hoewel verscheidene ridders geprobeerd hebben om het te…

sage uit 1933
 • , zijt ge nu reeds vergeten, dat ge beloofde ons hier een hof te doen bouwen." En om aan zijn belofte te voldoen liet hij
 • hof
 • strijd
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sprookje uit 1901
 • naar de kazerne. De volgende dag wordt de sergeant aan het hof ontboden. Nu herkent hij in de koning zijn reismakker van
 • hof
 • strijd
 • Een sergeant deserteert uit het leger omdat hij maar steeds niet bevorderd wordt. Als hij het bos intrekt, ontmoet hij de koning, die de jachtstoet is kwijtgeraakt en nu verdwaald is. Het tweetal…

sprookje uit 1201
 • brachte ins conincs hof Daer prijs an lach ende groten lof. [LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET] Daventure vertellet
 • , twaren: Doe di heren wech waren Ende die hof gesceden was (daer ic hier vore nu af las), 5 Quam ene joncfrouwe gereden
 • Een jonkvrouw dient zich als boodschapster bij het hof van koning Artur aan. Zij komt uit haar vaderland met een
 • vervolgens bij het hof aan met de mededeling dat hijzelf het hert heeft gedood. Inmiddels is ridder Walewein erop uitgetrokken om
 • hof
 • strijd
 • Een jonkvrouw dient zich als boodschapster bij het hof van koning Artur aan. Zij komt uit haar vaderland met een opdracht: de ridder die dapper genoeg is om een door leeuwen bewaakt hert te doden, mag…
lg_137.jpg