Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • kermisdag haar voet in de herberg gezet, of er kwam een knappe jongen op haar toe, en leidde haar ten dans. Den heelen avond
 • jongen
 • Een boerenmeid is dol op dansen en de knechten plagen haar door te zeggen, dat ze misschien geen vrijer kan krijgen, waarop zij zegt te zullen dansen, al was het met de duivel zelf. En meteen komt op…

legende uit 1923
 • Jorishoek gezwommen, dat deed er geen uit den omtrek hem na. Vader en moeder hadden veel verdriet van dien jongen, alle andere
 • jongen
 • Een man, die heel goed kan zwemmen, maar een kwade aard heeft, slaat op de Schelde overboord en kan geen slag meer zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen,…

sage uit 1881
 • meter lang is en 125 meter breed. Van een jongen die niet wilde oppassen en dus naar de Oost werd gestuurd, zooals
 • jongen
 • Westkappel is vooral bekend om haar lange dijk. Hierover enkele uitspraken als: Hij moet den Westkappelsche dijk om, de rijdende Westkappelse engel en "Westkappelaar"

sage uit 1923
 • jongen
 • Een verklaring voor de spotnaam van de IJzendijkers: Azijnhalzen.

sage uit 1923
 • jongen
 • Spotnaam en spotlied over verschillende dorpen rondom Elewoutsdijk

sage uit 1923
 • jongen
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Kapelle.


sage uit 1923
 • , een jongen uit Heinekenszand, haar naar 's lands gebruik, elken zaterdagavond kwam bezoeken en met haar in de keete zat
 • . Op 'n zaterdagavond gebeurde het, dat de jongen, die anders niet bang uitgevallen was, meer dood dan levend, bij haar
 • Een jongen, op zaterdagavond op weg naar zijn meisje, ziet bij het water een schim, een geest, die op hem afkomt, zodat
 • jongen
 • Een jongen, op zaterdagavond op weg naar zijn meisje, ziet bij het water een schim, een geest, die op hem afkomt, zodat hij hard wegrent.

sage uit 1923
 • 't onbelemmerd uitzicht over den weg, waarlangs eens haar jongen met de andere makkers zou aankomen; want de Zuid
 • flinke jongen, straks de roem van het dorp, als hij op de klapbank, tegen het groenbemoste kerkhofmuurtje zou zitten
 • jongen
 • Een vrouw, wier zoon als vrijwilliger is vertrokken naar de Tiendaagse Veldtocht, ziet hem terugkomen en snelt hem tegemoet, maar als ze dichterbij komt, is hij ineens verdwenen. Ze vreest het ergste…

sage uit 1923
 • schuld, dat mijn jongen zoo ziek is, en als je hem niet beter maakt, dan ga je den oven in." De heks werd angstig voor dien
 • laaiender vuurgloed en nam de hand van den zieke in de hare. "Wel, jongen," zei ze, "ben je zoo ziek?" en hij was terstond
 • jongen
 • De zoon van een boer is ernstig ziek, de dokter weet geen raad en alles wijst op beheksing. Een oude vrouw, die elke morgen om melk vraagt, wordt gedreigd in de oven gegooid te worden, neemt de zieke…

sage uit 1923
 • . Toen ze een poosje samen in de moos 1) gezeten hadden, kreeg het meisje groote vaak, zoodat de jongen zei: "Leun maar tegen
 • , dat ze blauw in haar gezicht werd, en de jongen, bang dat ze stikken zou, nam de zakdoek van haar gezicht. Dadelijk kroop
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een
 • jongen de doek weg en de bij kruipt naar binnen en het meisje komt bij. De jongen breekt de verkering af en gaat naar huis
 • jongen
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een doek erover. Als de bij terugkomt en niet naar binnen kan, loopt het meisje blauw…

sprookje uit 1894
 • Vertelling Achter de walle-n-in 't lange riet En ik en ouwen end gezien. Dien ouwen end ad negen jongen En ielken
 • jongen ad een naam. Koppetje, een van de jonge eendjes, zegt: Daar kruupt en luus op Lies er mouwe. Lies: Wa geef ik om
 • jongen
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1916
 • lang in de kerk bleef. Met woedenden blik wees ze op den jongen, die ondertusschen den nagel er uit haalde. Toen eerst
 • zetten, vlegel." De jongen had het gevoel of een ijsballetje 'm van het hoofd tot aan de teenen zonk, en hij moest zich aan
 • zitten. De pastoor komt, vraagt wat er aan de hand is, maar de jongen heeft de nagel verwijderd en de vrouwen kunnen weg en
 • een tikt hem op de schouder en zegt, dat ze 't hem betaald zal zetten. Dan merkt de jongen dat hij vergeten is zijn
 • jongen
 • De zoon van de koster stak de nagel van de paaskaars onder de kerkdrempel en 14 vrouwen bleven na de mis in de kerk zitten. De pastoor komt, vraagt wat er aan de hand is, maar de jongen heeft de nagel…

sage uit 1923
 • of zoo'n flinke jongen bang was alleen in het donker. Nu dat wilde hij niet op zich laten zitten, en om gauw terug te
 • de veearts, "ik zal hem wel halen." En jawel, op dien plek gekomen staat daar de jongen, als vastgegroeid. De veearts
 • knecht ergens als vastgenageld staan. De veearts wordt ernaar gevaagd en hij zal de jongen wel halen, gaat naar hem toe en
 • zodra hij hem aanraakt, rent de jongen naar huis.
 • jongen
 • Een jonge knecht wordt op een nacht naar de veearts gestuurd en deze stuurt hem voor zich uit. Onderweg blijft de knecht ergens als vastgenageld staan. De veearts wordt ernaar gevaagd en hij zal de…

sprookje uit 1900
 • derde jongen, en nemen de rovers gevangen.
 • jongen
 • Twee kinderen die in het bos zijn verdwaald ontmoeten de ook verdwaalde zoon van een houthakker. Ze klimmen in een boom, worden door rovers ontdekt en meegenomen naar een kasteel. Twee van de…

sage uit 1957
 • jongen
 • Een boer kan zichzelf in een witte kat omtoveren. Wanneer de kat bij een andere boer over het erf loopt, wordt hij met een zilveren kogel geraakt. De volgende dag ligt de boer die kan toveren met een…

sage uit 1957
 • . De jongen kwam van Sir-Jansland. Ze kwamen bij ons op visite en toen vertelde de a.s neef, dat hij op bezoek was geweest
 • Een jongen vertelt dat hij op een avond een hond is tegengekomen die bij hem op zijn rug sprong. Hoe de jongen ook
 • jongen
 • Een jongen vertelt dat hij op een avond een hond is tegengekomen die bij hem op zijn rug sprong. Hoe de jongen ook probeerde het beest van zich af te schudden, de hond bleef zitten. Pas na een half…

sage uit 1962
 • in een jongen. Zō kwaeme me an boôrd in de schipper zei: “Allee jongens, aoles klaer? Dan gae me. Gooi de toùwe mè los
 • jongen
 • Als een knecht op een sloep de touwen van de meerpalen wil losmaken ziet hij op de voorste meerpaal een kalf zonder kop staan. iedereen is bang, door dobbelen wordt iemand aangewezen om de touwen los…

sage uit 1962
 • keer zou ’t er ’n uutvoerige wezen op ’t durp. Een jongen en een meisje, die tegen Jewanna tante mosse zegge, zoue d’r ok
 • Voordat een jongen en een meisje naar een uitvoering in het dorp gaan krijgen ze van hun tante, die kan toveren, te
 • jongen
 • Voordat een jongen en een meisje naar een uitvoering in het dorp gaan krijgen ze van hun tante, die kan toveren, te horen dat ze op de terugweg om twaalf uur 's nachts moeten oppassen. Op de terugweg…

sage uit 1962
 • jongen
 • Jongens plagen een man die hen toeroept dat als ze thuiskomen geen eten, maar een pak slaag zouden krijgen. Het kwam altijd uit. Ze kwamen te laat thuis, hadden een scheur in de broek, enzovoort, maar…

sprookje uit 1894
 • Van de eend en haar jongen. Achter de walle-n-in 't lange riet En (1) ik 'en ouwe-n-end gezien. Die-n-ouwe-n-end (h
 • )ad negen jongen, En ielken (2) jonge-n-(h)ad een naam. Koppetje: "Daar kruupt 'en luus op Lies 'er mouwe." Lies: "Wa
 • Van de eend en haar jongen.
 • jongen
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…