Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

30 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Een jongen biecht bij een geestelijke die hem nogal onder druk zet. Hij moet alles vertellen anders kan hij geen
 • absolutie krijgen. Uiteindelijk biecht de jongen op dat hij nog een vogelnestje weet, maar de geestelijke mag niets zeggen. Die
 • jongen
 • Een jongen biecht bij een geestelijke die hem nogal onder druk zet. Hij moet alles vertellen anders kan hij geen absolutie krijgen. Uiteindelijk biecht de jongen op dat hij nog een vogelnestje weet,…

mop uit 1659
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • jongen
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1659
 • voort gaende, so quam ick by een ledige Bedstee, daer lagh een Katte op die ses jongen by haer hadde, ende soo de Maeghdt
 • jongen
 • Een soldaat biecht aan een geestelijke zijn zonden op. Hij heeft een hond, een koe en zes katten genomen. De geestelijk denkt dat het om seksuele handelingen gaat en stuurt hem naar de paus. Later…

mop uit 1651
 • Een Spaensche jongen van 15 jaeren wierdt bij twee arme luyden ingequartiert die, niet de pijne waerdt achtende noch
 • haer beste bedt voor soo een jongen te spreyen, beslooten hem bij haer op een bedde te laeten slaepen. De [4 regels
 • Fragment. Een Spaanse jongen werd ingekwartierd bij twee arme mensen. Ze lieten hem bij hen op bed slapen.
 • jongen
 • Fragment. Een Spaanse jongen werd ingekwartierd bij twee arme mensen. Ze lieten hem bij hen op bed slapen.

Trefwoorden: arm, bed, inkwartieren, jongen, slapen


mop uit 1651
 • jongen
 • Een Jodin, die bekend stond als een van de eerlijkste maagden van Israël, werd zwanger. De Joden dachten toen dat ze als maagd de nieuwe Messias zou baren. Toen het er op aankwam baarde ze een…

mop uit 1651
 • Messieurs Van der Houven en Dragon namen in Engeland de post, maer alsoo Van der Houvens jongen maer 8 à 9 jaer oudt
 • was, konde hij het niet verdraegen. Dragons jongen, die wel 14 jaeren out was, moest hier mede om lijden, want men sette
 • jongen
 • Een gezelschap met twee kinderen reisde met de koets. De kinderen werden in manden naast het paard gehangen, de jongste met stenen erbij om ze in balans te houden. De twee jongetjes kregen ruzie en…

mop uit 1651
 • Een jongen quam in de kerck daer de 10 geboden op een groot bort geschildert waeren, waerboven gestelt was: 'Exod. XX
 • Een jongen zag in de kerk een afbeelding van Mozes met de tien geboden, waarboven stond: Exod. XX. De jongen zei
 • jongen
 • Een jongen zag in de kerk een afbeelding van Mozes met de tien geboden, waarboven stond: Exod. XX. De jongen zei: "Exodus, Exodus, maar 20 jaar oud en dan al zo'n grote baard, dat geloof ik mijn leven…

mop uit 1651
 • Als Michiel Cardon (stuyrman) Jan Impens sijn jongen, een olijck platje in alle guyterijen, dicht met een rotting
 • jongen
 • Een boekhouder maakt een spottende opmerking als de stuurman een ondeugende scheepsjongen met de rotting geeft.

mop uit 1651
 • Messieurs Aper van der Houven en Joan Dragon namen in Engelandt de post, maer alsoo Van der Houven's jongen maer 8 à 9
 • jaer oudt was, konde hij het niet verdraegen. Dragon's jongen, die wel l4 jaeren oudt was, moest hiermede om lijden, want
 • jongen
 • Een gezelschap met twee kinderen reisde met de koets. De kinderen werden in manden naast het paard gehangen, de jongste met stenen erbij om ze in balans te houden. De twee jongetjes kregen ruzie en…

mop uit 1651
 • glas wijn te tappen. De jongen tapte verkeert. 'Daer speelt de nicker mede', seyde Spronssen, 'moet je altoos qualijck doen
 • ? Ghij bent een recht varcken van een jongen. ' ' Neen', seyde Bruno, "t Is een jongen van een varcken.'
 • Een heer berispte een slordige, botte knecht en noemde hem een varken van een jongen. Een ander zei toen: "Nee, het is
 • een jongen van een varken."
 • jongen
 • Een heer berispte een slordige, botte knecht en noemde hem een varken van een jongen. Een ander zei toen: "Nee, het is een jongen van een varken."

mop uit 1651
 • jongen
 • Iemand die een opgeblazen jongeman ziet zegt: 'Ik zou willen dat ik was wat hij zich inbeeldt te zijn, maar dat al mijn vijanden zoals hij waren.'

mop uit 1651
 • jongen
 • Een jongeman vraagt een vrouw ten huwelijk die iets rijker is dan hijzelf. Zij antwoordt hem dat ze alleen maar haar gelijke wil trouwen, waarop hij zegt dat het ongelijk (onrecht) moet zijn die het…

mop uit 1651
 • Daer quam een jongen loopen tot een kooperslaeger en baerde vast dat hetgeene sijn meester bestelt hadde niet gedaen
 • was. 'Kijf niet', seyde de baes, 'het sal morgen gedaen zijn', waerop de jongen vraegde wanneer dat hij er dan om komen
 • Een jongen komt bij een koperslager en gaat tegen hem tekeer omdat hij de bestelling van zijn meester nog niet af heeft
 • . 'Maak er niet zo'n punt van' zegt de koperslager 'het zal morgen klaar zijn'. De jongen vraagt wanneer hij de volgende dag
 • jongen
 • Een jongen komt bij een koperslager en gaat tegen hem tekeer omdat hij de bestelling van zijn meester nog niet af heeft. 'Maak er niet zo'n punt van' zegt de koperslager 'het zal morgen klaar zijn'.…

mop uit 1651
 • jongen
 • Een arme Walloonse heeft een van haar zoons in een kousenwinkel laten werken, maar haalt hem al snel weer terug. Als reden hiervoor geeft ze dat hij zo bot was, dat hij de mensen nooit te woord stond.…

mop uit 1651
 • Als Hendrick Bruno tot de commys Jan Spronssen quam, commandeerde hij een slordigen en botten vlegel van een jongen een
 • glas wijn te tappen. De jongen tapte verkeert. 'Daer speelt de nicker mede', seyde Spronssen, 'moet je altoos qualijck doen
 • Als Hendrik Bruno bij Johan Spronssen op bezoek komt commandeert deze een slordige en onbeschofte jongen om een glas
 • wijn te tappen. De jongen tapt verkeerd, waarop Spronssen zegt dat hij een varken van een jongen is. 'Nee', zegt Bruno
 • jongen
 • Als Hendrik Bruno bij Johan Spronssen op bezoek komt commandeert deze een slordige en onbeschofte jongen om een glas wijn te tappen. De jongen tapt verkeerd, waarop Spronssen zegt dat hij een varken…

mop uit 1651
 • jongen
 • Twee jongemannen kwamen een lelijke vrouw tegen tijdens hun wandeling. De één vroeg de ander of hij haar kende, waarop hij antwoordde dat zij een dochter van de zilversmid was. De ander zei hierop:…

mop uit 1651
 • Een jongeman kust een oude vrouw die haar lippen tuitte. De jongen vraagt waarom ze het doet. De vrouw zegt het als
 • dank te doen, omdat de jongen haar ouderdom niet versmaad heeft.
 • jongen
 • Een jongeman kust een oude vrouw die haar lippen tuitte. De jongen vraagt waarom ze het doet. De vrouw zegt het als dank te doen, omdat de jongen haar ouderdom niet versmaad heeft.

mop uit 1651
 • Keizer Augustus ziet een jongen die heel sterk op hem lijkt. Als hij de jongen vraagt of zijn moeder toevallig niet
 • jongen
 • Keizer Augustus ziet een jongen die heel sterk op hem lijkt. Als hij de jongen vraagt of zijn moeder toevallig niet vaker in Rome is geweest antwoordt deze: 'Nee, heer keizer, maar mijn vader wel.'

mop uit 1651
 • jongen
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1651
 • Een kajuitjongen is een jongen die de kapitein bedient. Hij is dus min of meer zijn privé-assistent. Sterren schieten
 • zijn gradenboog aanlegt en naar de hemel kijkt, is er een vallende ster te zien. Dat ziende, roept de jongen uit
 • jongen
 • Een schipper die op zee de hemel wil bekijken, neemt daartoe zijn gradenboog. Een kajuitjongen (zie opmerkingen) ziet dat en vraagt zijn baas wat hij gaat doen. Daarop antwoordt de man: 'Sterren…

mop uit 1651
 • Een Antwerpenaar heeft een haring gekocht en roept Robbert. De jongen vraagt wat er van zijn dienst is. De Antwerpenaar
 • jongen
 • Een Antwerpenaar heeft een haring gekocht en roept Robbert. De jongen vraagt wat er van zijn dienst is. De Antwerpenaar: 'Zeg tegen uw moeder dat ze het kop kookt, de staart braadt en de rest stooft…

mop uit 1651
 • Twee jongens op den Dom 't Utrecht zijnde om een nest van spreuwen te stooren, alwaer den één vijf jongen in vondt en
 • Twee jongens willen klimmen in de Dom van Utrecht om een nest jonge spreeuwen te roven. De ene vindt vijf jongen in het
 • nest, waarvan hij er drie voor zichzelf wil houden. De jongen die hem echter bij de voet vasthoudt, protesteert daar hevig
 • jongen
 • Twee jongens willen klimmen in de Dom van Utrecht om een nest jonge spreeuwen te roven. De ene vindt vijf jongen in het nest, waarvan hij er drie voor zichzelf wil houden. De jongen die hem echter bij…

mop uit 1651
 • beet te pakken. Het meisje maakt een hoop kabaal. De jongen heeft zijn antwoord klaar: hij betaalt haar het heulen met
 • jongen
 • Een wagen met daarin een aantal vrolijke jongemannen rijdt na een boerenkermis vrolijk naar huis, maar na ongeveer een uurtje rijden in de schemeravond, wordt de kar zo door elkaar geschud, dat het…

mop uit 1651
 • Een jongen, iets copieerende, sach geschreven 'qual.' en schreeff daervoor 'qualiteyt'. Het daerna collationeerende met
 • sijn meester, hoorde kijven omdat het voorseyde woort 'qual.' 'qualijck' te seggen was. 'Meester', seyde de jongen, 'kijf
 • Een jongen, die iets moest overschrijven zag 'kwal.' staan en schreef daarvoor 'kwaliteit'. Toen hij de tekst met zijn
 • meester besprak kreeg hij op zijn kop, omdat 'kwal.' voor 'kwalijk' stond. De jongen zei nu: 'Meester, ga niet meer tekeer. Ik
 • jongen
 • Een jongen, die iets moest overschrijven zag 'kwal.' staan en schreef daarvoor 'kwaliteit'. Toen hij de tekst met zijn meester besprak kreeg hij op zijn kop, omdat 'kwal.' voor 'kwalijk' stond. De…

mop uit 1651
 • , of om zijn meester te ontlopen weer snel terug naar binnen. Aristippus zei hierop: 'Och, arme jongen, de schande zit hem
 • jongen
 • Aristippus zag één van zijn discipelen uit een kroeg of bordeel komen. Deze discipel zag hem en vluchtte uit schaamte, of om zijn meester te ontlopen weer snel terug naar binnen. Aristippus zei…