Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.
 • jongen
 • vader
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1651
 • meer tot Romen geweest?' 'Neen, heer keyser', antwoorde hij, 'maer mijn vader wel.'
 • Keizer Augustus ziet een jongen die heel sterk op hem lijkt. Als hij de jongen vraagt of zijn moeder toevallig niet
 • vaker in Rome is geweest antwoordt deze: 'Nee, heer keizer, maar mijn vader wel.'
 • jongen
 • vader
 • Keizer Augustus ziet een jongen die heel sterk op hem lijkt. Als hij de jongen vraagt of zijn moeder toevallig niet vaker in Rome is geweest antwoordt deze: 'Nee, heer keizer, maar mijn vader wel.'

mop uit 1651
 • jongen
 • vader
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1659
 • Persoonen koosen, die haer Vader mochten van doen hebben.
 • weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn vader (God) niet kent (weesjongen kent zijn
 • vader niet).
 • jongen
 • vader
 • Tijdens het kiezen van een kerkraad klopt een weesjongen aan. Een voorbijganger zegt tegen zijn vrienden dat de weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn…

mop uit 1659
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.
 • jongen
 • vader
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.

mop uit 1659
 • Yets aardighs. Een jongen, siende dat sijn Vaders baart onder de kin groeyde, soo dorst hy qualijck seggen, dat hy een
 • baart als een Bok had; Maer hy sey. Vader gy hebt een baart als een Leeuw. De vader weêrom Wel Iongen hebt gy wel Leeuwen
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat
 • hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.
 • jongen
 • vader
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.

mop uit 1651
 • Daer quam eens een jongen tot doctor Schrevelius lopen: 'Och, mijnheer, mijnheer, comt doch stracx tot onsent, want
 • mijn vaertje wil sterven.' 'Wel jongen', seyde hij, 'wil jou vaertje sterven? hij sal't om mijnentwil niet laten.'
 • Een jongen kwam bij dokter Schrevelius omdat zijn vader wilde sterven. Schrevelius zegt dat hij hem niet tegen zal
 • jongen
 • vader
 • Een jongen kwam bij dokter Schrevelius omdat zijn vader wilde sterven. Schrevelius zegt dat hij hem niet tegen zal houden.