Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • kermisdag haar voet in de herberg gezet, of er kwam een knappe jongen op haar toe, en leidde haar ten dans. Den heelen avond
 • jongen
 • Een boerenmeid is dol op dansen en de knechten plagen haar door te zeggen, dat ze misschien geen vrijer kan krijgen, waarop zij zegt te zullen dansen, al was het met de duivel zelf. En meteen komt op…

legende uit 1923
 • Jorishoek gezwommen, dat deed er geen uit den omtrek hem na. Vader en moeder hadden veel verdriet van dien jongen, alle andere
 • jongen
 • Een man, die heel goed kan zwemmen, maar een kwade aard heeft, slaat op de Schelde overboord en kan geen slag meer zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen,…

sage uit 1923
 • jongen
 • Een verklaring voor de spotnaam van de IJzendijkers: Azijnhalzen.

sage uit 1923
 • jongen
 • Spotnaam en spotlied over verschillende dorpen rondom Elewoutsdijk

sage uit 1923
 • jongen
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Kapelle.


sage uit 1923
 • , een jongen uit Heinekenszand, haar naar 's lands gebruik, elken zaterdagavond kwam bezoeken en met haar in de keete zat
 • . Op 'n zaterdagavond gebeurde het, dat de jongen, die anders niet bang uitgevallen was, meer dood dan levend, bij haar
 • Een jongen, op zaterdagavond op weg naar zijn meisje, ziet bij het water een schim, een geest, die op hem afkomt, zodat
 • jongen
 • Een jongen, op zaterdagavond op weg naar zijn meisje, ziet bij het water een schim, een geest, die op hem afkomt, zodat hij hard wegrent.

sage uit 1923
 • 't onbelemmerd uitzicht over den weg, waarlangs eens haar jongen met de andere makkers zou aankomen; want de Zuid
 • flinke jongen, straks de roem van het dorp, als hij op de klapbank, tegen het groenbemoste kerkhofmuurtje zou zitten
 • jongen
 • Een vrouw, wier zoon als vrijwilliger is vertrokken naar de Tiendaagse Veldtocht, ziet hem terugkomen en snelt hem tegemoet, maar als ze dichterbij komt, is hij ineens verdwenen. Ze vreest het ergste…

sage uit 1923
 • schuld, dat mijn jongen zoo ziek is, en als je hem niet beter maakt, dan ga je den oven in." De heks werd angstig voor dien
 • laaiender vuurgloed en nam de hand van den zieke in de hare. "Wel, jongen," zei ze, "ben je zoo ziek?" en hij was terstond
 • jongen
 • De zoon van een boer is ernstig ziek, de dokter weet geen raad en alles wijst op beheksing. Een oude vrouw, die elke morgen om melk vraagt, wordt gedreigd in de oven gegooid te worden, neemt de zieke…

sage uit 1923
 • . Toen ze een poosje samen in de moos 1) gezeten hadden, kreeg het meisje groote vaak, zoodat de jongen zei: "Leun maar tegen
 • , dat ze blauw in haar gezicht werd, en de jongen, bang dat ze stikken zou, nam de zakdoek van haar gezicht. Dadelijk kroop
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een
 • jongen de doek weg en de bij kruipt naar binnen en het meisje komt bij. De jongen breekt de verkering af en gaat naar huis
 • jongen
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een doek erover. Als de bij terugkomt en niet naar binnen kan, loopt het meisje blauw…

sage uit 1926
 • slechts een jongen bij zich, die wel het hout voor de bouwen moest aanslepen, doch die hij steeds deed verwijderen als hij de
 • jongen kon soms niet genoeg hout bijgesleept krijgen. Of deze mijnwerker er nog werkt? – Hij is (natuurlijk nú) weg; en het
 • jongen
 • Een Pools-Duitse mijnwerker, die geweldig snel kon werken, liet zich niet bespieden en wordt de duivelskerel genoemd.

sage uit 1923
 • of zoo'n flinke jongen bang was alleen in het donker. Nu dat wilde hij niet op zich laten zitten, en om gauw terug te
 • de veearts, "ik zal hem wel halen." En jawel, op dien plek gekomen staat daar de jongen, als vastgegroeid. De veearts
 • knecht ergens als vastgenageld staan. De veearts wordt ernaar gevaagd en hij zal de jongen wel halen, gaat naar hem toe en
 • zodra hij hem aanraakt, rent de jongen naar huis.
 • jongen
 • Een jonge knecht wordt op een nacht naar de veearts gestuurd en deze stuurt hem voor zich uit. Onderweg blijft de knecht ergens als vastgenageld staan. De veearts wordt ernaar gevaagd en hij zal de…

legende uit 1925
 • wijze van haar blindheid genezen. God schiep behagen in de deugd van zijn jongen dienaar Lambertus en wilde diens heiligheid
 • jongen
 • Sint Lambertus Servatius zou geboren zijn te Maastricht. Zijn moeder werd door een engel aangesteld. God was zeer tevreden over zijn jonge dienaar en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen…

sage uit 1925
 • uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken
 • : , ,Baas, baas, kijk eens naar boven! Een vurige wagen met vier paarden ervoor en een mensch er in die lammenteert!" "Jongen
 • jongen
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1925
 • gek, jongen! Kijk eens goed!' De jonkman keek en zag nu, evenals zijn moeder het had gezien, dat hij niet een beker, maar
 • moeder, ten einde raad, dat er iets achter schuilde. Daarom steide zij haar jongen voor, zijn vroegere liefste eens bij hem
 • kermis gaat de jongen 's nachts door het bos en komt op een heksenfeest terecht. Hij mag dansen met een mooi meisje en uit
 • een wijnbeker drinken. Bij thuiskomst blijkt de beker echter een paardenpoot te zijn en de volgende dag is de jongen ziek
 • jongen
 • Een jongeman moet het met zijn meisje uitmaken van zijn ouders, omdat zij de reputatie heeft een heks te zijn. Na een kermis gaat de jongen 's nachts door het bos en komt op een heksenfeest terecht.…

sage uit 1925
 • jongen
 • Een jongeman komt er achter dat zijn meisje een heks is. Hij probeert een kunst uit om ook te vliegen en lekkernijen uit de wijnkelder van de pastoor te stelen. Helaas zegt hij de spreuk verkeerd en…

sage uit 1925
 • ontkleedden en met de blote ruggen tegen elkaar in de ronde begonnen te dansen. De jongen wist nu genoeg met wat voor soort meisje
 • jongen
 • Een jongeman heeft verkering met een meisje. Hij komt er achter dat zij 's avonds met haar moeder naakt in het rond danst. Dan maakt hij de verkering uit.

sage uit 1925
 • Een jongen heeft 's nachts een ontmoeting met zijn ex-vriendin, die de reputatie heeft een heks te zijn, in de gedaante
 • jongen
 • Een jongen heeft 's nachts een ontmoeting met zijn ex-vriendin, die de reputatie heeft een heks te zijn, in de gedaante van een héle lange juffrouw.

sage uit 1925
 • De vergeten missen Een jongen te Vaals beloofde zijn moeder op haar sterfbed, na haar dood drie missen te laten lezen
 • hostie, zou zien. De jongen deed dit, en zag tijdens de opheffing de schim van zijn moeder. Hij ging terug naar de Paters en
 • Een jongen belooft zijn moeder op haar sterfbed drie missen te zullen lezen voor haar zieleheil. Maar hij vergeet dit
 • geestelijke moet hij een heilige Mis lezen en opletten wat er bij de consecratie gebeurt. En de jongen ziet dan zijn moeder! Hij
 • jongen
 • Een jongen belooft zijn moeder op haar sterfbed drie missen te zullen lezen voor haar zieleheil. Maar hij vergeet dit. Nu krijgt hij, als hij 's avonds terug komt van de herberg, slagen in zijn…

sage uit 1925
 • Johan!' zei de jongen. 'Ben je gek, jongen! Waar zit hij dan?' vroeg de moeder. 'Daar, onder de tafel!' De moeder zag niets
 • de jongen de verschijning te vragen wat zij begeerde. De jongen deed dit en kreeg het volgende antwoord van de geest: 'Ik
 • de hand is. En het antwoord luidt dat de jongen vijfentwintig jaar te vroeg gestorven is door de steekpartij. Zijn ziel
 • jongen
 • Een jongeman wordt door zijn vrienden bij een ruzie neergestoken. Zijn broertje ziet sindsdien iedere avond zijn geest onder de tafel zitten. Zijn moeder vraagt de pastoor om raad. Die zegt dat het…

sage uit 1922
 • jongen
 • Jongelui laten zich op de kermis voor de grap waarzeggen. Eén meisje dat omkijkt als ze te horen krijgt dat er niets is om vrolijk te zijn, ziet haar eigen doodkist staan. Drie dagen later is ze…

sage uit 1922
 • N.N., een jongen aan de Zaan, liep als iemand in zijn buurt zwaar ziek was, telkens naar diens woning toe en barstte
 • Zie ook CBAK0144, waar de jongen evenmin bij zijn naam genoemd wordt.
 • Jongen loopt naar het huis van een zieke waar hij in huilen uitbarst, net zo lang tot de zieke is overleden.
 • jongen
 • Jongen loopt naar het huis van een zieke waar hij in huilen uitbarst, net zo lang tot de zieke is overleden.

sprookje uit 1922
 • jongen
 • Een jongetje versnoept het geld waarmee hij boodschappen moet doen. Voor straf hakt zijn stiefmoeder hem in stukken en kookt daar soep van. Zijn zusje begraaft de botjes onder de lindeboom. Het…


sage uit 1920
 • 1. Spurriemökken Een mök is een jong kalf in eigenlijke zin en overdrachtelijk voor: een kalf van een jongen. (Van
 • 1920
 • jongen
 • Spotnaam.

Trefwoorden: jong, jongen, kalf, overdrachtelijk