Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us Boardzer kaem op in nacht thús, doe stienen de finsters by ús opskoud en de gerdinen wapperen nei bûten ta. Doe't
 • Een jongen kwam op een nacht thuis. De vensters waren opengeschoven en de gordijnen wapperden naar buiten toe. In de
 • en is gauw daarna gestorven. De jongen had niets tegen zijn moeder gezegd, om haar niet verdrietig te maken. Maar toen
 • dood
 • jongen
 • Een jongen kwam op een nacht thuis. De vensters waren opengeschoven en de gordijnen wapperden naar buiten toe. In de hoek van de kamer zag hij zijn jongste broertje in een doodskistje liggen. Dat was…

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • , skaefde dy tsjin it kezyn oan. It wie itselde lûd dat de heit in fjirtsjin dagen tofoaren yn 'e nacht heard hie. Op it
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • hetzelfde tijdsverloop als in die nacht.
 • dood
 • jongen
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sprookje uit 1889
 • De sage van "Lenore" Zekere jongen beminde een meisje zeer vurig. Na zijnen dood kwam hij haar nog elken nacht bezoeken
 • . Op zekeren nacht vroeg hij haar, mede te gaan. Zij ging mede. Doch onderwege zegde het meisje: "Wel, wat schijnt de maan
 • Een jongen bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof
 • dood
 • jongen
 • Een jongen bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof duwt hij haar in zijn graf.

sprookje uit 1889
 • zelfs de dood kon hen niet scheiden. Elken nacht bezocht zijn geest de geliefde... Eens bad hij haar, met hem te gaan... Zij
 • Een jongen sterft als gevolg van een ziekte maar bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat
 • dood
 • jongen
 • Een jongen sterft als gevolg van een ziekte maar bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof duwt hij haar in zijn graf.

sage uit 1966
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij
 • man in zijn eigen huis een begrafenis. Er waren geen kinderen meer in huis en hij dacht dat hij zelf dood zou gaan. Maar
 • dood
 • jongen
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1966
 • nacht. Doe stie der in frou op har to wachtsjen mei in wyt mûtske op. It wie har mem. "Is mem dêr?" frege se. En sy soe op
 • dood
 • jongen
 • Een meisje had op het sterfbed van haar moeder beloofd het uit te maken met haar vriend. Maar ze kwam haar belofte niet na. Op een keer kwam ze uit het huis van haar vriend toen ze opeens haar dode…

sage uit 1968
 • der yn 'e nacht ôf en doe seach er skean nei in hoeke fan 'e keamer. Dêr bleau er mar nei stean to sjen. Ik sei: "Jonge
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een
 • dood
 • jongen
 • Een jongen ziet 's nachts in de hoek van de kamer een 'klein houten bakje met een zwart kleedje erover'. Het is een voorgezicht: het jaar erop verliest de familie een dochter. Haar kistje komt op…

sage uit 1968
 • praetten hwat en sa, en sa waerd it stadichoan letter. Doe't it in eintsje yn 'e nacht op wie, tocht skoanheit: "Myn goeije God
 • Een jongen die verkering heeft met een heks, ziet middenin de nacht plotseling het leven uit zijn vriendin verdwijnen
 • . Het meisje zit er als een levenloze bundel vodden bij. Het meisje zit voor dood in de stoel, omdat ze tegelijkertijd uit
 • dood
 • jongen
 • Een jongen die verkering heeft met een heks, ziet middenin de nacht plotseling het leven uit zijn vriendin verdwijnen. Het meisje zit er als een levenloze bundel vodden bij. Het meisje zit voor dood…

sage uit 1974
 • ûnderweis in lykstaesje seach. Dat wie dan altyd yn 'e nacht. Ierde sei dan tsjin dy minsken Goedenavond, mar hy krige noait
 • Een jongen heeft herhaaldelijke malen 's nachts een lijkstoet zien passeren. Als de jongen groet, blijft zijn groet
 • dood
 • jongen
 • Een jongen heeft herhaaldelijke malen 's nachts een lijkstoet zien passeren. Als de jongen groet, blijft zijn groet altijd onbeantwoord. Het is een voorteken.

sage uit 1969
 • rint hyltyd ien om hûs hinne. Krekt as rint dyselde hoasfuotling." Hja hat de hiele nacht net slept. Om fjouwer ûre yn 'e
 • Een vrouw hoorde 's nachts buiten voetstappen, en kon er niet van slapen. Later in de nacht kwam de broer van de vrouw
 • de tijd op die plek heen en weer gelopen. Die voetstappen had de vrouw de hele nacht gehoord.
 • dood
 • jongen
 • Een vrouw hoorde 's nachts buiten voetstappen, en kon er niet van slapen. Later in de nacht kwam de broer van de vrouw vertellen dat het zoontje van een ander familielid door een melkwagen was…

mop uit 1979
 • it fjild wolris yn to keallefearnen en sa moest er ek ris in kear nei de Sweach ta yn 'e nacht. Fan Akkrom nei
 • Beetstersweach wie yn dy tiid in ûnfeilich paed. Op in kear hied er wer yn 'e nacht nei de Sweach ta west. Hy droech altyd in pistoal
 • doden als hij zijn geld niet geeft. De moedige jongen gooit zijn beurs voor de voeten van de rovers op de grond. Als een van
 • rover dood te schieten als die een stap verzet. Fetse krijgt de rover zover voor hem uit te lopen naar Fetses huis. Fetse
 • dood
 • jongen
 • Een jongeman - Fetse geheten - wordt 's nachts op een onveilig pad opgeschrikt door twee mannen die dreigen hem te doden als hij zijn geld niet geeft. De moedige jongen gooit zijn beurs voor de voeten…

sage uit 1966
 • Er was es n maal n muller, waar de knechtn dood gungen. Zeuvn had ie had; boovn in de meuln sturvn ze. In t leste kon
 • ie dr gienend meer kriegn. Tot er n jongkeerl kwam, die et aandurfde. Ie zee teegn de muller: “Ik blief de hiele nacht
 • dood
 • jongen
 • Zeven knechten van een molenaar waren boven in de molen doodgegaan. Nieuwe knecht is niet bang, zegt de molenaar de volgende morgen niet voor zeven uur te komen kijken. Knecht neemt een pan hete olie…

sage uit 1966
 • ze toun de haile nacht de lampn aan had. Kiek, zee toun dei jonge vent, mien oom dus, Ik heb t löcht op dei oavend tòch
 • dood
 • jongen
 • Broer van vader ziet overal licht branden als hij 's avonds thuiskomst, terwijl dat niet het geval is. Eén van de broers wordt zo ziek dat er 's nachts gewaakt moet worden, met het licht aan. De…

sprookje uit 1933
 • No. 344. Een jongeman en een meisje zagen elkander doodgaarne. De jongen werd ziek en stierf. 's Nachts na zijn dood
 • Een overleden jongen komt zijn geliefde de nacht na zijn dood ophalen op een zwart paard. Gezamenlijk rijden ze naar
 • dood
 • jongen
 • Een overleden jongen komt zijn geliefde de nacht na zijn dood ophalen op een zwart paard. Gezamenlijk rijden ze naar het kerkhof, waar ze een graf in springen. Hier liggen zij voortaan samen.

sage uit 2007
 • dat een jongen (een bekende van haar) overleden was. De 3e dag na z'n dood liep ze rond 23:00 uur samen met een vriendin
 • richting huis. Opeens hoorden ze allebei de stem van de jongen haar naam roepen, maar zien niemand. In Nederland maakte ze op
 • overleden jongen gehoord. Ze zag ook haar man eens uit bed gaan, terwijl hij er nog slapend in lag. Verder zag ze de geest van
 • dood
 • jongen
 • Een Thaise vrouw die in Nederland woont vertelt over haar ervaringen met spoken. Eens heeft ze de stem van een overleden jongen gehoord. Ze zag ook haar man eens uit bed gaan, terwijl hij er nog…

sage uit 2011
 • Op een erg mistige nacht in 1950 liep een Haarlemse dokter terug naar huis na een bevalling. Het was februari en koud
 • niets had effect. Reinhard hield alleen van nietsdoen. Het enige wat de jongen bijbleef van alle lessen die de graaf zijn
 • dood
 • jongen
 • Verhaal over een Duitse graaf die in het Spaanse leger huursoldaat wordt tijdens de 80-jarige oorlog. Hij wordt in Haarlem geplaatst en trouwt met een meisje. Het enige waar hij van houdt is zijn…

sprookje uit 1891
 • Een domme Uilenspiegel Er was eens een jongen, die met zijne moeder eene kleine pachthoeve bewoonde, en deze jongen
 • met den naam "Peterselie" gedoopt was. Zekeren dag, dat de moeder moest uitgaan, sprak ze tot haren zoon: "Jongen, ge moet
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet
 • jagen hem weg en de jongen komt 's avonds in een bos terecht. Daar klimt hij in de top van een boom en ziet na een tijd
 • dood
 • jongen
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet koken met peterselie gooit hij de hond erin. Als hij de koe moet laten grazen,…
Till_Eulenspiegel.jpg

sage uit 1974
 • Doe't ik in lyts jonkje wie, is it folgjende ris gebeurd. Us mem hie in omkesizzer, dat wie Gaetse. Op in nacht koe mem
 • Vrouw heeft 's nachts raar gevoel en hoort haar neef bij deur, terwijl hij er niet is, zeggen dat haar broer dood is
 • dood
 • jongen
 • Vrouw heeft 's nachts raar gevoel en hoort haar neef bij deur, terwijl hij er niet is, zeggen dat haar broer dood is. Een paar dagen later klopt de neef aan en zegt dat haar broer is overleden.