Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • frijwat mankelyk. Dat hie er wol mear oer him, as er gjin drank krije koe . En och, dêr yn 'e Hommerts wienen de Iju dan ek
 • drank
 • jongen
 • Jongens uit Wiuwert willen een grap uithalen met een dronken zwerver, die baron Ypma genoemd wordt. Ze slepen hem naar een grafkelder. Eén van de jongens roept dat hij de koning der doden is. Ypma…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een jongen in het leger drinkt hier voor het eerst een biertje en valt dood neer. Hij is allergisch voor alcohol.
 • drank
 • jongen
 • Een jongen in het leger drinkt hier voor het eerst een biertje en valt dood neer. Hij is allergisch voor alcohol.

raadsel uit 1998
 • drank
 • jongen
 • Als een blondje iemand wil versieren benadrukt zij dat ze dronken is.

raadsel uit 1998
 • drank
 • jongen
 • Als een lelijk dom blondje iemand wil versieren schreeuwt ze dat ze gezegd heeft dat ze dronken. Ze krijgt dus geen aandacht.

raadsel uit 1998
 • drank
 • jongen
 • Als een brunette iemand wil versieren, vraagt ze of die blondine al eens weg is.

mop uit 1888
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht
 • van de burgemeestar. En ten derde moet de jongen proberen het geld van de parochie te stelen en de pastoor op te sluiten
 • drank
 • jongen
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sage uit 1968
 • drank
 • jongen
 • Van zeven jongens is de jongste een weerwolf. Een man was eens dronken en ging onder een bruggetje liggen. De eerste die langs kwam, stak hij met een mes. Hij zag er uit als een wild beest. Het was…

sage uit 1966
 • drank
 • jongen
 • Een meisje had op het sterfbed van haar moeder beloofd het uit te maken met haar vriend. Maar ze kwam haar belofte niet na. Op een keer kwam ze uit het huis van haar vriend toen ze opeens haar dode…

sage uit 1968
 • Ik ha 't wolris meimakke, dat se in kaert fuortstjûrden foar in flesse drank. Dy kaert sweefde yn 'e keamer om. De
 • doarren hienen se iepen en de kaert sweefde ta de keamer út. Even letter kom de kaert der wer oansweven en èk in flesse drank
 • Een jongen stuurt een speelkaart weg voor een fles drank. Als een gevulde fles drank en de kaart even later de kamer in
 • zweven, durft niemand de fles aan te pakken. De jongen die de kaart weggestuurd heeft, spoort anderen aan de fles aan te
 • drank
 • jongen
 • Een jongen stuurt een speelkaart weg voor een fles drank. Als een gevulde fles drank en de kaart even later de kamer in zweven, durft niemand de fles aan te pakken. De jongen die de kaart weggestuurd…

sage uit 1969
 • del. De duvelbander sei tsjin 'e heit: "Ja, 'k hie dy al forwachte. 'k Sil dy guod jaen." Doe krige er in drank. "Tink der
 • drank net brekste. Hwant as dat it gefal is, dan is de jonge moarn dea. Hwant it is sjesa, dy hounen komme by dy. 't Giet
 • drank
 • jongen
 • De vader van een betoverd kind ging naar de duivelbanner. Hij kreeg een drankje mee, en de waarschuwing dat hij op de terugweg lastig gevallen zou worden door grote honden. Hij moest ervoor zorgen dat…

sprookje uit 1970
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de
 • schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen de drie reuzen op drie achtereenvolgende
 • drank
 • jongen
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

mop uit 1970
 • er de drank stean litte. Hja trouden en syn wiif gong oer de beurs. Hy hie dus gjin sinten om drank to keapjen en wie
 • drank. Als hij bij thuiskomst vertelt hij dat hij een nieuwe heeft en de andere heeft weggegooid, zegt zijn vrouw dat hun
 • drank
 • jongen
 • Man die veel drinkt krijgt na zijn huwelijk daar geen kans meer voor, omdat zijn vrouw het geld beheert. Om toch aan geld te komen zegt hij dat zijn geslachtsdeel gebroken is. Van het geld dat hij…

sage uit 1967
 • drank
 • jongen
 • Een man kan voorspellen wat het geslacht van een ongeboren baby gaat worden.

mop uit 1651
 • Als Hendrick Bruno tot de commys Jan Spronssen quam, commandeerde hij een slordigen en botten vlegel van een jongen een
 • glas wijn te tappen. De jongen tapte verkeert. 'Daer speelt de nicker mede', seyde Spronssen, 'moet je altoos qualijck doen
 • Als Hendrik Bruno bij Johan Spronssen op bezoek komt commandeert deze een slordige en onbeschofte jongen om een glas
 • wijn te tappen. De jongen tapt verkeerd, waarop Spronssen zegt dat hij een varken van een jongen is. 'Nee', zegt Bruno
 • drank
 • jongen
 • Als Hendrik Bruno bij Johan Spronssen op bezoek komt commandeert deze een slordige en onbeschofte jongen om een glas wijn te tappen. De jongen tapt verkeerd, waarop Spronssen zegt dat hij een varken…

sprookje uit 1968
 • jongen antwoordde: Ik ben groot genoeg om een vrouw te hebben. Toen zei de moeder: Ga dan maar op stap, maar je zult heel wat
 • een man hebben; dan horen we bij elkaar. De vrouw vertelde aan de jongen dat zij vanaf het begin van de wereld op zoek was
 • De Jongen Die Een Vrouw Zocht
 • Een jongen gaat erop uit om een vrouw te zoeken. Hij vindt er één en trouwt haar onder de voorwaarde dat hij, als zij
 • schiet een gier te hulp die de jongen een tovermiddel aanbiedt dat de vrouw weer tot leven wekt.
 • drank
 • jongen
 • Een jongen gaat erop uit om een vrouw te zoeken. Hij vindt er één en trouwt haar onder de voorwaarde dat hij, als zij sterft, haar lijk op zijn schoot zal houden tot ze helemaal vergaan is. Het…