Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • tsjerke yn dat doarp tsjin. De heit lichte de hoed. It jonkje frege: 'Wêrom docht heit dat?''Dat is in dominy', sei heit, 'dy
 • lichte de hoed wer. 'Is dat ek in dominy, heit?' 'Ja', hy seit, 'dat is ek ien. Hy preket hjir yn in Iyts tsjerkje, en hy
 • Een jongen vraagt aan zijn vader waarom hij altijd zijn hoed afneemt wanneer hij een dominee tegenkomt. De vader
 • vuilnisman tegenkomen neemt de jongen eerbiedig zijn hoed af. De vader vraagt waarom hij dat doet, waarop de jongen antwoordt dat
 • hoed
 • jongen
 • Een jongen vraagt aan zijn vader waarom hij altijd zijn hoed afneemt wanneer hij een dominee tegenkomt. De vader antwoordt dat zulke mensen met eerbied behandeld moeten worden, omdat zij altijd met de…

sprookje uit 1950
 • ien frucht, sa kostlik moai, dat de jager sei: "Dêr moatst ôfbliuwe, dy wol ik myn wiif ta ha," en hy smiet syn hoed der
 • oer hinne. Mar doe't de jager de fuotten lichte hie, tilde de jonge de hoed op en de sappige frucht bidarre yn syn mûle
 • The king and the peasant's son & VDK 0921J* De brutale jongen en de heer; AT 1528 Holding down the hat
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de
 • iemand brengen. De jongen opent de envelop, leest dat hij een pak slaag moet krijgen, en vraagt na de envelop weer te hebben
 • hoed
 • jongen
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de…

mop uit 1977
 • hoed van het meisje de volgende dag over gaas bij de duinen waait, biedt de jongen het meisje aan over het gaas te klimmen
 • Een jongen en een meisje die een fietstocht maken belanden in een hotelkamer met één tweepersoonsbed. De kastelein
 • hoed
 • jongen
 • Een jongen en een meisje die een fietstocht maken belanden in een hotelkamer met één tweepersoonsbed. De kastelein besluit de strijkplank tussen de jongelui neer te zetten om te voorkomen dat ze…

sage uit 1968
 • , er komt een lijkstoet voorbij.' Terwijl de jongen er niets van zag. In Eersel zag een inwoner, 's nachts tussen twaalf
 • middernacht aan de Schutsboom in het Eikereind een lijkstoet die de weg naar het kerkhof opging. Een jongen uit Heeze zag 's
 • hoed
 • jongen
 • Acht voorbeelden van verhalen waarin mensen die met de helm geboren zijn een lijkstoet of rouwstoet voorbij zien trekken, terwijl anderen die niet zien. Vaak sterft er na een aantal dagen iemand.

sage uit 1976
 • heit ek faak ferteld. Dy lineblêden smiet er yn 'e hege hoed en doe wienen it allegear gûnen. 'Oh, mei 'k ek in pear
 • ?' frege in jonge. 'Jawis wol', en Imke joech him in hânfol gûnen út 'e hege hoed. De jonge treau se yn 'e bûse, mar
 • Imke trekt van een lindeboom bladeren af. Hij stopt ze in een hoge hoed en het worden guldens. Een jongen vraagt of hij
 • ook een paar guldens mag. dat mag, maar zodra de jongen de guldens wil opbergen zijn ze verdwenen. De vader van de
 • hoed
 • jongen
 • Imke trekt van een lindeboom bladeren af. Hij stopt ze in een hoge hoed en het worden guldens. Een jongen vraagt of hij ook een paar guldens mag. dat mag, maar zodra de jongen de guldens wil opbergen…

mop uit 2010
 • jagerstoet, behalve Frits nam elk de hoed nu af', terwijl de boer het vergat daar hij zoveel te kijken had. Als Frits zich tot de
 • de koning is. De koning neemt hem mee naar het gezelschap. Iedereen neemt zijn hoed af, behalve de koning en de boer, die
 • hoed
 • jongen
 • Koning Frits is in burgerdracht aan het jagen met een gezelschap. Hij komt een jonge boer tegen die wil weten, wie nou de koning is. De koning neemt hem mee naar het gezelschap. Iedereen neemt zijn…

mop uit 1967
 • lompene lea sloech sawn yn ien klap dea. En dat papier died er om 'e hoed hinne. Dat elkenien dy't dat seach, koe 't lêze. Doe
 • gong er op stap. Hy kom in boer tsjin, dy't op 't hiem stie. Dy lies it spreukje op 'e hoed: Jochem mei syn lompene lea
 • daar over maakt vouwt hij om zijn hoed. Een boer die dat leest vraagt hem of hij voor een grote beloning de leeuw die de
 • buurt onveilig maakt, wil vangen. De jongen gaat een leeg huis binnen, achtervolgt door de leeuw. Als de leeuw binnen is
 • hoed
 • jongen
 • Moeder stuurt haar luie zoon weg. Hij staat versteld als hij in één keer zeven muggen dood slaat. Het versje dat hij daar over maakt vouwt hij om zijn hoed. Een boer die dat leest vraagt hem of hij…
127.jpg