Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

6 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • kijkend ziet hij niets anders dan een oud klooster. Hij heeft geen andere keus dan daar aan te bellen. Hij belt aan en vraagt
 • aan Moeder Overste of hij in het klooster kan overnachten. Moeder Overste trekt een zeer bedenkelijk gezicht en antwoordt
 • , speldt hij haar op de mouw dat een zakdoek ook een goed voorbehoedmiddel is. Later keert de man nog eens naar het klooster
 • terug en wordt opengedaan door een lichamelijk en geestelijk gehandicapt kind. De jongen verklaart: dat komt ervan als je
 • jongen
 • klooster
 • Een vrachtwagenchauffeur mag in een nonnenklooster overnachten. Hij verleidt er een non, en als het condoom scheurt, speldt hij haar op de mouw dat een zakdoek ook een goed voorbehoedmiddel is. Later…

sage uit 1923
 • kermisdag haar voet in de herberg gezet, of er kwam een knappe jongen op haar toe, en leidde haar ten dans. Den heelen avond
 • een wolk van stinkenden solverdamp. Lena was door dit gebeuren heelemaal veranderd en eindigde haar leven in een klooster
 • schaterend in de grond verdwijnt in een wolk zwaveldamp en het meisje het klooster ingaat.
 • jongen
 • klooster
 • Een boerenmeid is dol op dansen en de knechten plagen haar door te zeggen, dat ze misschien geen vrijer kan krijgen, waarop zij zegt te zullen dansen, al was het met de duivel zelf. En meteen komt op…

sage uit 1972
 • jongen
 • klooster
 • Op de zolder van een begijnenklooster hangen twee geraamtes. Die geraamtes zijn van een man en een vrouw die vals geld gemaakt hebben. Hun geraamtes zijn helemaal wit uitgeslagen doordat de man en de…

sage uit 1957
 • politie alles heeft onderzocht, konden ze niets vinden. Men verdacht een jongen die geestelijk niet helemaal in orde leek
 • . Toen men hem naar de monniken bracht, werd zijn toverkunst gebroken. Een jongen wordt in een cafe behekst door een glas
 • jongen
 • klooster
 • Een boer hoort, terwijl hij in bed ligt, konijnen schreeuwen. Als hij het licht aandoet, ziet hij dat de konijnen al bibberend naar boven worden getrokken alsof ze door een onzichtbare hand worden…

mop uit 1881
 • markt zal brengen. Zoo gaat hij er dan eerst met één koe op af. Onderweg moet hij voorbij een klooster. Daar staat een
 • mij geven." "Nou," zei de jongen, "hoeveel bied je er voor?" "Geld heb ik niet," zei het nonnetje. "Dan krijg-je de koe
 • jongen
 • klooster
 • Een boerenzoon brengt zijn koeien niet naar de markt maar naar een non en bij de derde koe besluit de vader hem te volgen, ziet de zoon met de non bezig en wil ook meedoen om nog iets aan zijn koeien…

sage uit 1970
 • waren zij gedoopt of zij stierven allen, tegelijk met hun moeder de gravin. Zij werden te zamen in het klooster begraven
 • jongen
 • klooster
 • Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in…
HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg