Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

133 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • jongen
 • man
 • Van twaalf jongens is één een weerwolf.

sage uit 1937
 • van een rijke boer. De jonge vrouw bedacht een middel om haar man aan de macht van het witte wief te ontrekken. Verkleed
 • als jongen liet ze zich door "Old Minneke" achtervolgen, die daardoor de grens van haar gebied overschreed en in handen
 • steeds in de macht van het witte wief is, bedenkt de vrouw van de boerenzoon en plan. Ze verkleedt zich als jongen en laat
 • een man die haar weet te verdrinken.
 • jongen
 • man
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

mop uit 1971
 • De jonge dy't mei iel nei dominy moast In man dy't wol ris wat mei fûkfiskjen pielde fong ris in knap soadsje iel. Dêr
 • Een man, die met een fuik veel aal wist te vangen, gaf zijn zoon de opdracht om een zak met aal aan de dominee te geven
 • en hem de groeten over te brengen. Toen de jongen onderweg even een praatje met een paar andere jongens maakte en de zak
 • jongen
 • man
 • Een man, die met een fuik veel aal wist te vangen, gaf zijn zoon de opdracht om een zak met aal aan de dominee te geven en hem de groeten over te brengen. Toen de jongen onderweg even een praatje met…

Trefwoorden: aal, fuik, groeten, jongen, man, ontsnappen, vissen, zak


sage uit 1950
 • In jonge man fan Kollumersweach seach op in sneintejoune sahwat om 9 ûre hinne yn 'e simmer in manspersoan, dy't foar
 • boven op 'e dyk oan 'e kant fan 'e wei. De jonge man die it ek. Mar doe sweefde dy manspersoan oer it lân hinne fuort.
 • Een jonge man uit Kollumsweach [Kollumzwaag] ziet op een zondagavond in de zomer een man voor hem lopen. De jongen gaat
 • harder lopen om de man in te halen, maar dat lukt niet. De man gaat op de dijk staan en de jongen doet dit ook. Dan vliegt de
 • jongen
 • man
 • Een jonge man uit Kollumsweach [Kollumzwaag] ziet op een zondagavond in de zomer een man voor hem lopen. De jongen gaat harder lopen om de man in te halen, maar dat lukt niet. De man gaat op de dijk…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een jongen en een meisje hebben elkaar ontmoet op een feest, waarbij flink werd gezopen. Ze gaan samen naar het huis
 • van één van hen, en het is de bedoeling dat er hevige sex zal gaan plaatsvinden. De man heeft echter zoveel gedronken, dat
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.
 • jongen
 • man
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.

raadsel uit 1998
 • jongen
 • man
 • Als een blondje iemand wil versieren benadrukt zij dat ze dronken is.

raadsel uit 1998
 • jongen
 • man
 • Als een lelijk dom blondje iemand wil versieren schreeuwt ze dat ze gezegd heeft dat ze dronken. Ze krijgt dus geen aandacht.

raadsel uit 1998
 • jongen
 • man
 • Als een brunette iemand wil versieren, vraagt ze of die blondine al eens weg is.

sage uit 1996
 • plaats is er, de man is der niet." Ik wie doe noch mar in foech skoaljonge, doe't dat gebeurde. In jonge, dy't by him op
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • jongen
 • man
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sage uit 1966
 • jongen
 • man
 • Greate Germ is een domme kerel. Op een dag was hij met zijn zoon Mindert op de Trije Roede. Er zaten twee schapen aan een lijn. Maar dat kon Mindert niet onderscheiden. "Er is wat, vader", zei hij. De…

sprookje uit 1966
 • Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een
 • jongen
 • man
 • Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een meisje?" De ander zei: "Nee, dat wist ik niet." Toen de twee broers op leeftijd…

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • bûtendoar hwat del set dat fan hout wie en der waerd ek hwat boven op goaid. Wer gong de man der op ôf om to sjen, mar ek dizze
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • man kijken, maar ook deze keer zag hij niets. Twee weken later stierf zijn zoon. Toen de kist het huis uit werd gedragen
 • jongen
 • man
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sage uit 1966
 • Yn 'e Surhústerfeanster Mieden wenne in húshâlding mei bern. It gebeurde al us op in nacht, wylst de man net thús wie
 • , dat de frou in kiste seach. Dy woardde ta 't hûs yn brocht. Sy foun it fremd, hwant sa'n kiste wie foar har of har man to
 • Een vrouw ziet op een nacht als haar man niet thuis is een doodskist het huis binnengebracht worden. De kist is te
 • klein voor de man en de vrouw en te groot voor de kinderen. Als ze het verhaal aan de man vertelt, wil hij niet langer in
 • jongen
 • man
 • Een vrouw ziet op een nacht als haar man niet thuis is een doodskist het huis binnengebracht worden. De kist is te klein voor de man en de vrouw en te groot voor de kinderen. Als ze het verhaal aan de…

sprookje uit 1888
 • op eens een man voor hem staan, die heel in 't zwart gekleed was. Deze — 't was Lucifer — stelde voor hem veel, veel geld
 • de zwarte verdween! Al bezat hij nu veel geld en mocht hij zijn kasteel behouden, toch bleef de man treurig en somber
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is niet gelukkig. Hij biecht het voorval met
 • jongen
 • man
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

mop uit 1970
 • Een jongen en een meisje zijn van plan te gaan trouwen. Voordat ze dit doen, willen ze bij de dokter laten testen of ze
 • Een dokter raadt na een urinetest een huwelijk tussen een man en een vrouw af. De man heeft teveel suiker, de vrouw
 • jongen
 • man
 • Een dokter raadt na een urinetest een huwelijk tussen een man en een vrouw af. De man heeft teveel suiker, de vrouw teveel eiwit: daar komen alleen maar schuimpjes van.

mop uit 1995
 • Jantje loopt op woensdagmiddag toevallig langs een bekend huis van lichte zeden. Hij ziet er een man uitkomen, tegen
 • wie hij opmerkt: "Ik weet lekker wat u daar gedaan hebt!" "Sttt," zegt de man met gedempte stem, "hier heb je een gulden
 • Ludo Jongen: Van papen en hoeren, van ridders en boeren. Tien middeleeuwse moppen. Hilversum 1995, p.7-8
 • Een jongen ziet een man bij een prostituée naar buiten komen, en zegt dat hij weet wat man daar gedaan heeft. De man
 • betaalt de jongen zwijggeld. De jongen volgt de man en zegt: nu weet ik ook waar u woont. Weer betaalt de man zwijggeld. De
 • jongen
 • man
 • Jongen, Ludo
 • Een jongen ziet een man bij een prostituée naar buiten komen, en zegt dat hij weet wat man daar gedaan heeft. De man betaalt de jongen zwijggeld. De jongen volgt de man en zegt: nu weet ik ook waar u…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • juist getroffen was in een van hare oogen; want het scherp van den pijl stak er in. De jongen vroeg aan den man of hij wilde
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • jongen
 • man
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • (=trouwen). Wannus, 'n jongen, die op zijn durp as een domeur bekend ston, zegde op 'nen zekeren dag aan zijn moeder: "Moeder
 • nie meê, jongen, des (=dat is) ommers veur ou een onmeugel'ke zoake," sprak de moeder. "En toch goa 'k," zei Wannus
 • die haar aan het lachen kan krijgen. Een als dom bekendstaande jongen gaat op reis samen met een vrouw die zoveel bonen en
 • erwten eet, dat ze er in z'n geheel weer uitkomen. Als er kuikens komen om ze op te pikken, zegt de jongen: "aan-plak-aan
 • jongen
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. De koning laat omroepen, dat diegene met haar mag trouwen die haar aan het lachen kan krijgen. Een als dom bekendstaande jongen gaat op reis…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • ontbreken de Hell's Angels. Een jongen en een meisje ontdekken nadat ze een weekend weg zijn geweest dat er is ingebroken. Er is
 • de vakantie, vindt de jongen een gebruikt filmpje in zijn fototoestel. `Hij laat de foto's ontwikkelen en ziet tot zijn
 • hebben wel flink feestgevierd. Na een tijdje ontdekt de jongen een gebruikt filmpje in zijn fototoestel. Hij laat de foto's
 • jongen
 • man
 • Een stelletje dat terugkomt van een weekendje weg ontdekt dat er is ingebroken. Er is niets gestolen maar de inbrekers hebben wel flink feestgevierd. Na een tijdje ontdekt de jongen een gebruikt…

mop uit 1968
 • meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden wilden dat wel en ze hielden de koning aan
 • jongen
 • man
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden…

sage uit 1968
 • jongen
 • man
 • Een vader en zoon zagen eens een vrouw zweven over de weg. Ze zijn hard weg gerend.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • jongen
 • man
 • Sterke Hearke stond eens te kijken hoe een paar mannen boomstammen van een wagen afhaalden. Daarna gingen de mannen iets drinken, maar ze vroegen Hearke niet mee. Hearke legde toen in zijn eentje alle…

sage uit 1968
 • der sa wiis mei, dat hy liet him oan net ien sjen. Mar doe kom der in man by him dy ûntfytmanne him dat prachtige ding en
 • minsken fan dat plak leauden him net. Sy gongen boppe oer syn wurden hinne. De man waerd leaud. Doe sei de jonge: "Dêr sille
 • gemaakt. Hoewel de jongen volhoudt dat dat niet waar is, geloven de mensen de man. De jongen zegt dan: "Daar zullen jullie
 • zien. Op een keer komt er een man die hem het kerkje afhandig maakt en tegen de mensen zegt dat hijzelf het kerkje heeft
 • jongen
 • man
 • Een jonge schapenhoeder bouwt een klein kerkje, wat erg mooi is. Hij is er zo blij mee dat hij het aan niemand laat zien. Op een keer komt er een man die hem het kerkje afhandig maakt en tegen de…

sage uit 1968
 • Een man zag eens een begrafenis in zijn huis en hij was bang dat een van zijn jongste zonen zou sterven. Maar het was
 • jongen
 • man
 • Een man zag eens een begrafenis in zijn huis en hij was bang dat een van zijn jongste zonen zou sterven. Maar het was zijn oudste zoon die stierf.

sage uit 1968
 • se hwat man as it wie. Doe wie 't mei 't pesten gebeurd. 't Sil sahwat west ha yn 1896.
 • Sterke man (vrouw)
 • Een paar jongens pestten eens een hele sterke man. Hij was aan het werk, hij maakte spoorgaten voor het spoor van
 • jongen
 • man
 • Een paar jongens pestten eens een hele sterke man. Hij was aan het werk, hij maakte spoorgaten voor het spoor van Leeuwarden naar Groningen. Hij greep een van de jongens en legde hem dwars over zijn…