Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

84 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • jongen
 • nacht
 • Een schippersdochter heeft verkering met een boerenknecht. Haar vader is het niet eens met deze relatie en roept de hulp in van de `Langesleatter man' om de knecht van zijn schip te weren. Als vader…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • `Oorwurm in oor'. Ik geloof niet dat het een oorwurm was, maar ik ken wel een verhaal over een jongen (ong. 15 jaar
 • Een jongen krijgt een insekt in zijn oor, dat zo diep zit dat de dokter het moet verwijderen. Er wordt van oorwurmen
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen krijgt een insekt in zijn oor, dat zo diep zit dat de dokter het moet verwijderen. Er wordt van oorwurmen wel beweerd dat ze zich op deze manier een weg naar de hersenen vreten.

sprookje uit 1991
 • Hans en Grietje Er waren eens een arme jongen en een arm meisje. Ze konden lang niet rondkomen van hun
 • onderkomen voor de nacht. Gelukkig bevonden ze zich op dat moment middenin een bos. Weliswaar is dat niet een oord waar veel
 • jongen
 • nacht
 • Dit verhaal is een variatie op het sprookje van Hans en Grietje. Hans en Grietje kunnen niet rondkomen van hun studiefinanciering en gaan op weg naar Groningen om te kijken of ze wat meer geld van het…

sage uit 1966
 • Guon kommen us let yn 'e nacht fan in pretsje. Se mâltjirgen net allinne, mar der woarden slimme flokwurden brûkt. Se
 • jongen
 • nacht
 • Groep jongens is 's nachts luidruchtig en vloekend op weg naar huis. Bij een hek wordt één van de jongens plotseling opgepakt en blijkt later verkoold op de weg te liggen.

sage uit 1966
 • Us Boardzer kaem op in nacht thús, doe stienen de finsters by ús opskoud en de gerdinen wapperen nei bûten ta. Doe't
 • Een jongen kwam op een nacht thuis. De vensters waren opengeschoven en de gordijnen wapperden naar buiten toe. In de
 • en is gauw daarna gestorven. De jongen had niets tegen zijn moeder gezegd, om haar niet verdrietig te maken. Maar toen
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen kwam op een nacht thuis. De vensters waren opengeschoven en de gordijnen wapperden naar buiten toe. In de hoek van de kamer zag hij zijn jongste broertje in een doodskistje liggen. Dat was…

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • , skaefde dy tsjin it kezyn oan. It wie itselde lûd dat de heit in fjirtsjin dagen tofoaren yn 'e nacht heard hie. Op it
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • hetzelfde tijdsverloop als in die nacht.
 • jongen
 • nacht
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sage uit 1966
 • Yn 'e Surhústerfeanster Mieden wenne in húshâlding mei bern. It gebeurde al us op in nacht, wylst de man net thús wie
 • Een vrouw ziet op een nacht als haar man niet thuis is een doodskist het huis binnengebracht worden. De kist is te
 • jongen
 • nacht
 • Een vrouw ziet op een nacht als haar man niet thuis is een doodskist het huis binnengebracht worden. De kist is te klein voor de man en de vrouw en te groot voor de kinderen. Als ze het verhaal aan de…

sage uit 1966
 • Ik roan mei Wibe Visser, Teatske de Bruin en Jan de Bruin om in nacht om tolwe ûre hinne troch de Westerein. Doe sei
 • jongen
 • nacht
 • Een paar jongens zien 's nachts een meisje lopen. Als ze dichterbij komen, begint het meisje te zweven. Ze zweeft naar een hokje achter een huis toe. Als de jongens gaan kijken, is er niets meer te…

sage uit 1966
 • Myn broer Megiel wennet yn 'e Parken. Se timmerje dêr yn 'e nacht altyd om. Myn broer wol der eins net rjocht oer prate
 • Een jongen hoort 's nachts vaak getimmer. Later wordt er op die plek een huis gebouwd. Het is een voorteken.
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen hoort 's nachts vaak getimmer. Later wordt er op die plek een huis gebouwd. Het is een voorteken.

sage uit 1966
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • jongen
 • nacht
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • De afgerukte hand Een jongen en een meisje waren na een feestje 's nachts met hun Eendje gestopt voor een paar lifters
 • jongen
 • nacht
 • Stel stopt 's nachts voor lifters, maar rijden toch door omdat ze het niet vertrouwen. Ze horen een klap op de auto en vinden thuis een afgerukte hand in de auto.

sprookje uit 1889
 • De sage van "Lenore" Zekere jongen beminde een meisje zeer vurig. Na zijnen dood kwam hij haar nog elken nacht bezoeken
 • . Op zekeren nacht vroeg hij haar, mede te gaan. Zij ging mede. Doch onderwege zegde het meisje: "Wel, wat schijnt de maan
 • Een jongen bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof duwt hij haar in zijn graf.

sprookje uit 1889
 • zelfs de dood kon hen niet scheiden. Elken nacht bezocht zijn geest de geliefde... Eens bad hij haar, met hem te gaan... Zij
 • Een jongen sterft als gevolg van een ziekte maar bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen sterft als gevolg van een ziekte maar bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof duwt hij haar in zijn graf.

sprookje uit 1889
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij
 • jongen
 • nacht
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij met haar het dorp rond. Ze springen over een gracht en de volgende dag is de…

sage uit 1968
 • Ik en myn broer roannen us troch de Twizeler Mieden. 't Wie al hast nacht. Doe kom der myn broer in hiele grouwe houn
 • Een jongen wordt op een nacht opgeschrikt door een grote, pikzwarte hond aan zijn zijde. Het is wellicht een spookdier.
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen wordt op een nacht opgeschrikt door een grote, pikzwarte hond aan zijn zijde. Het is wellicht een spookdier.

sage uit 1968
 • Myn broer kom us op in nacht mei in kammeraet de Twizelerwei lâns. Sy kommen by de froulju wei. Syn kammeraet, dat wie
 • yn 'e nacht in jonkje en in famke, dy hâldden elkoar by de hân beet. Dy bern wienen ± fjouwer à fiif jier âld. Sy wienen
 • Twee kameraden zien 's nachts een jongen en een meisje van vier à vijf jaar oud hand in hand lopen. Het zijn
 • jongen
 • nacht
 • Twee kameraden zien 's nachts een jongen en een meisje van vier à vijf jaar oud hand in hand lopen. Het zijn spookkinderen.

sage uit 1967
 • Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat
 • jongen
 • nacht
 • Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat ze geprobeerd had haar wakker te maken. De kleindochter vroeg wat ze dan had…

sage uit 1967
 • nacht woarde ik kjel wekker. Ik hearde in swiere bouns. 't Wie dúdlik it lûd fan ien fan 'e koperen klokswichten. Dat kom
 • Een jongen hoort 's nachts een geluid alsof het gewicht van de klok naar beneden valt. Als hij gaat kijken, hangt het
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen hoort 's nachts een geluid alsof het gewicht van de klok naar beneden valt. Als hij gaat kijken, hangt het gewicht nog gewoon aan de klok. Een tijdje later valt het gewicht daadwerkelijk…

sage uit 1966
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij
 • jongen
 • nacht
 • Als straf voor zijn wispelturige en wilde jeugd, voorzag een man de dood van al zijn kinderen. Op een nacht had hij staan luisteren of al zijn kinderen nog wel leefden. Zes weken later stierven er…

sage uit 1966
 • de tsjoenster der midden yn 'e nacht oan. Sy koe 't by har thús net langer forneare, sa stutsen de nuddels har. "Hoe is
 • moesten naalden in de urine van het kind doen, en dat koken. Ook moesten ze alle gaten in huis dichtmaken. Midden in de nacht
 • jongen
 • nacht
 • Een jongetje was betoverd en groeide niet. Een kaartlegster zei dat hij in de macht van een tovenaarster was. Ze moesten naalden in de urine van het kind doen, en dat koken. Ook moesten ze alle gaten…

sage uit 1966
 • nacht. Doe stie der in frou op har to wachtsjen mei in wyt mûtske op. It wie har mem. "Is mem dêr?" frege se. En sy soe op
 • jongen
 • nacht
 • Een meisje had op het sterfbed van haar moeder beloofd het uit te maken met haar vriend. Maar ze kwam haar belofte niet na. Op een keer kwam ze uit het huis van haar vriend toen ze opeens haar dode…

sage uit 1966
 • Op in nacht soenen wy meiïnoar om hwat apels yn it hôf fan Klaes Bottema op it Wytfean. Doe't wy goed en wol yn 't hôf
 • yn 'e Harkema midden yn 'e nacht kleurde bollen omheech en omleech gean, efkes letter wer omheech en doe wienen se samar
 • Op een nacht gingen wat jongens appels stelen. Maar opeens werd er met emmers en bussen gegooid. De jongens zijn er
 • snel vandoor gegaan, want het deugde er niet. Een man zag op een nacht gekleurde bollen omhoog en omlaag gaan.
 • jongen
 • nacht
 • Op een nacht gingen wat jongens appels stelen. Maar opeens werd er met emmers en bussen gegooid. De jongens zijn er snel vandoor gegaan, want het deugde er niet. Een man zag op een nacht gekleurde…

sage uit 1967
 • Myn broer hat as soldaet yn Amersfoort west. Ik wie in jonge fan fyftsjin jier. Op in nacht hearde ik him dúdlik thús
 • Een jongen hoort op een nacht zijn broer, die soldaat is, thuiskomen. Even later ziet hij hem heel duidelijk in een
 • zijn krantje terug als de jongen eerder gezien heeft. Het is een voorgezicht geweest.
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen hoort op een nacht zijn broer, die soldaat is, thuiskomen. Even later ziet hij hem heel duidelijk in een hoekje de krant lezen. Een maand later komt de broer daadwerkelijk thuis en trekt…

sage uit 1967
 • It gebeurde op in nacht oan 'e Hearrewei dat in feint in faem nei hûs ta bringe soe. Mar doe koenen se ynienen net
 • Een jongen wil op een nacht zijn meisje naar huis brengen als ze plotseling niet verder kunnen lopen omdat ze
 • jongen
 • nacht
 • Een jongen wil op een nacht zijn meisje naar huis brengen als ze plotseling niet verder kunnen lopen omdat ze vastzitten. Het lijkt net of er een heel groot wit laken van de ene kant van de wei naar…

sprookje uit 2000
 • jongen en die heette Derek. Hij wou met haar trouwen, maar dat mocht niet. Bij volle maar veranderde ze in een zwaan. Joyce
 • jongen
 • nacht
 • Er was eens een koning en in zijn rijk woonde een boze tovenaar die het rijk wilde overnemen. Daarom werd hij verbannen. De koning kreeg een dochter. De tovenaar wilde met haar trouwen om zo toch het…