Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • de aflevering die ik zag, moest de jongen zeggen wanneer ze het voor het laatst hadden gedaan en waar. De jongen schrikt
 • en plaats op: Afgelopen vrijdag, in de keuken. In de keuken? Ja, in de keuken. (Applaus) Nu het meisje. Zij heeft er
 • , wint het tweetal geld. De vraag luidt wanneer en waar ze de laatste keer de liefde hebben bedreven. De jongen zet zich over
 • jongen
 • plaats
 • In een televisieprogramma wordt een weddenschap afgelegd: als een stel afzonderlijk van elkaar hetzelfde antwoord geeft, wint het tweetal geld. De vraag luidt wanneer en waar ze de laatste keer de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Op een nacht rijdt er een jongen - stomdronken en zeer moe - op de fiets van kroeg naar huis. Hij is zo moe dat hij al
 • Jongen rijdt stomdronken sloot in, vindt bril terug in modder.
 • jongen
 • plaats
 • Jongen rijdt stomdronken sloot in, vindt bril terug in modder.

sage uit 1996
 • plaats is er, de man is der niet." Ik wie doe noch mar in foech skoaljonge, doe't dat gebeurde. In jonge, dy't by him op
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • jongen
 • plaats
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sage uit 1970
 • 155. Maar een knecht, die in mijne jeugd aan dit jagershuis diende, stond in hare gunst. Ik heb den jongen gekend, en
 • plaats, waar thans de mesthoop ligt; hier stampt zij drie malen met den voet op den grond en verdwijnt daarop plotseling
 • jongen
 • plaats
 • Witte juffer stampt driemaal met de voet op de grond als teken aan de knecht die bij haar in de gunst staat. Hij graaft een ijzeren kist met grote schatten op. Het geld zou volgens de verteller naar…

sage uit 1972
 • jongen
 • plaats
 • In de oorlog vroeg de juffrouw aan de klas wat de grootste stad van de wereld was. Een jongetje zei dat dat Stalingrad was, omdat de moffen zich al honderd dagen aan het terugtrekken waren, en er nog…

sage uit 1979
 • Een jongen die meedoet met een balspel wordt aangemoedigd met de woorden 'Mets, sla ver' (Fries 'Mets, slacht fier
 • !'. Sindsdien heet de plaats waar dit gebeurde Metslawier.
 • jongen
 • plaats
 • Een jongen die meedoet met een balspel wordt aangemoedigd met de woorden 'Mets, sla ver' (Fries 'Mets, slacht fier!'. Sindsdien heet de plaats waar dit gebeurde Metslawier.

sage uit 1892
 • jongen
 • plaats
 • 's Nachts komen drie vrienden een vrouw tegen die als de verteller haar falie wegschuift, roodgloeiende ogen heeft. Bij hun vlucht beweert één van hen over een hoge heg te zijn gesprongen.

legende uit 1925
 • wijze van haar blindheid genezen. God schiep behagen in de deugd van zijn jongen dienaar Lambertus en wilde diens heiligheid
 • jongen
 • plaats
 • Sint Lambertus Servatius zou geboren zijn te Maastricht. Zijn moeder werd door een engel aangesteld. God was zeer tevreden over zijn jonge dienaar en wilde diens heiligheid door schitterende mirakelen…

sage uit 1962
 • jongen
 • plaats
 • Op de vliering van een kapel hingen tot de afbraak de geraamtes van een echtpaar dat in een kokende olie was verbrand omdat ze valsemunters waren.

sage uit 1966
 • , sommigen zien een hoofd uit het water steken, anderen zien vuurpijlen omhoog schieten. Een jongen die bij de kolk roept dat het
 • jongen
 • plaats
 • Op de plek van een plotseling verdwenen stille kroeg is later een kolk te vinden. Bij de kolk ziet men lichtjes branden, sommigen zien een hoofd uit het water steken, anderen zien vuurpijlen omhoog…

sage uit 1966
 • niet te gaan vissen. Op de plaats verdrinken twee schaatsende jongens.
 • jongen
 • plaats
 • Vader hoort stemmen uit het kanaal, en verwacht dat daar een ongeluk gaat gebeuren. Hij waarschuwt zijn kinderen daar niet te gaan vissen. Op de plaats verdrinken twee schaatsende jongens.

mop uit 1903
 • verkocht de jongen het varken voor een mooi stuivertje geld en vulde vervolgens zes bloempotten met gave der prophetie, sloot
 • ze met een blaas, verkocht ze en gaf het advies om ze zes weken in den kelder op een donkere plaats te zetten om te
 • Een jongen gaat naar de markt om een varken te verkopen voor een mooi stuivertje. Hij wordt beetgenomen door een paar
 • studenten die het varken voor één stuiver van hem kopen. Als de jongen begrijpt dat hij is beetgenomen, besluit hij wraak te
 • jongen
 • plaats
 • Een jongen gaat naar de markt om een varken te verkopen voor een mooi stuivertje. Hij wordt beetgenomen door een paar studenten die het varken voor één stuiver van hem kopen. Als de jongen begrijpt…

uit 1903
 • hadde ze ook wel grappies maar niet van die straatschenderijen. Bijvoorbeeld: Als een jongen van een andere plaats kwam
 • jongen
 • plaats
 • Voorbeelden van grappen die in de jeugd van de zegsman uitgehaald werden bij een vrijer van buiten en bij een bruiloft.

sage uit 1933
 • uitdeelingen van wittebrooden nog plaats. Vandaar dat door de kinderen alles wordt onthouden, wat de overlevering van Rythovius
 • kudde zich niet mag verwijderen en hij dubbel waakzaam moet zijn." De vreemdeling praatte nu met den jongen voort en was
 • dat hij de schapen daar moet houden. De man is zo onder de indruk van de pientere jongen dat hij besluit Marten op zijn
 • jongen
 • plaats
 • Marten, de zoon van een arme boer, is met zijn kudde schapen op de heide als een vreemdeling hem de weg vraagt. Marten biedt de vreemdeling aan de weg te wijzen, en zet zijn hoed op zijn herdersschop…

sage uit 2011
 • niets had effect. Reinhard hield alleen van nietsdoen. Het enige wat de jongen bijbleef van alle lessen die de graaf zijn
 • die dochter thuiskwam met een Duitse jongen in een Spaans uniform, was de lakenkoopman niet erg blij. Je kon omwille van
 • jongen
 • plaats
 • Verhaal over een Duitse graaf die in het Spaanse leger huursoldaat wordt tijdens de 80-jarige oorlog. Hij wordt in Haarlem geplaatst en trouwt met een meisje. Het enige waar hij van houdt is zijn…