Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • jongen
 • woede
 • Een schippersdochter heeft verkering met een boerenknecht. Haar vader is het niet eens met deze relatie en roept de hulp in van de `Langesleatter man' om de knecht van zijn schip te weren. Als vader…

sage uit 1966
 • Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van
 • jongen
 • woede
 • Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van laatstgenoemde.

sage uit 1966
 • Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van
 • jongen
 • woede
 • Een tovenaar bederft met een formule de show van een goochelaar (waardoor de trucs zichtbaar worden), tot woede van laatstgenoemde.

mop uit 1965
 • Een jongen schept op tegenover een meisje over al zijn capaciteiten. Het meisje reageert: "Jij moet een groepsfoto van
 • jongen
 • woede
 • Een jongen schept op tegenover een meisje over al zijn capaciteiten. Het meisje reageert: "Jij moet een groepsfoto van jezelf laten maken."

mop uit 2000
 • Turkse jongen, Ali, zit in Duitsland op de lagere school. Hij kan heel goed opstellen schrijven, in perfect Duits. De leraar
 • Ali meer, ik noem je Albert." (Het was een naamkundige die 'm vertelde, vandaar dat ik er nu opkom). De jongen komt
 • Een Turkse jongen schrijft op school in Duitsland zulke goede opstellen in het Duits, dat de onderwijzer in zijn
 • enthousiasme zijn naam verandert van Ali naar Albert. Als de jongen thuis vertelt dat hij Duitser is geworden, krijgt hij klappen
 • jongen
 • woede
 • Een Turkse jongen schrijft op school in Duitsland zulke goede opstellen in het Duits, dat de onderwijzer in zijn enthousiasme zijn naam verandert van Ali naar Albert. Als de jongen thuis vertelt dat…

sage uit 1967
 • 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek en het echtpaar vermoedt dat dit het werk
 • jongen
 • woede
 • Een pasgetrouwd stel heeft al een aantal kinderen. Stammerige Harm komt altijd bij hen voor het raam staan en roept dan 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek…

mop uit 1979
 • , forsiket de doomny syn folkje om efkes to wachtsjen. "Hier is een jongen, die zal de zuivere waarheid zeggen. Spreek maar toe
 • hearre kin: "... die heeft een meid met jong gemaakt, en heeft ze niet getrouwd." "Dat liegt die vervloekte jongen!" ropt
 • vader door de kerk schallen. De dominee ontsteekt in hevige woede en schopt de jongen uit de preekstoel, roepend 'Dat liegt
 • dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor een muntje bereid het volgende rijmpje op te
 • jongen
 • woede
 • Een dominee verneemt van zijn onnozele buurjongen dat hij en zijn familie het varken van de dominee gestolen hebben. De dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor…

mop uit 1977
 • Een jongen die verkering heeft met de meid van de pastoor, krijgt in de gaten dat zijn meisje hem belazert. Hij
 • 'de paus door Rome te leiden' en heeft seks met zijn dienstmeid. Als de knecht van woede uit de boom stort, vraagt de
 • jongen
 • woede
 • Een jongen die verkering heeft met de meid van de pastoor, krijgt in de gaten dat zijn meisje hem belazert. Hij verbergt zich in een boom in de tuin van de pastoor om het meisje te bespieden. Al gauw…

sprookje uit 1970
 • kannetje stuk laat vallen, ontsteekt de stiefmoeder in zulke hevige woede dat ze de jongen doodsteekt en in stukken gesneden in
 • Een boze stiefmoeder stuurt haar stiefzoon en -dochter eropuit een kannetje met olie te vullen. Als de jongen het
 • jongen
 • woede
 • Een boze stiefmoeder stuurt haar stiefzoon en -dochter eropuit een kannetje met olie te vullen. Als de jongen het kannetje stuk laat vallen, ontsteekt de stiefmoeder in zulke hevige woede dat ze de…

mop uit 1979
 • The king and the peasant's son en VDK 0921J* De brutale jongen en de heer
 • Een voornaam heer krijgt steeds raadselachtige antwoorden op vragen die hij een jongen stelt. Als de jongen zijn
 • antwoorden toelicht, beseft de heer dat hij met een hele slimme jongen te maken heeft en hij besluit de jongen als klusjesman in
 • jongen
 • woede
 • Een voornaam heer krijgt steeds raadselachtige antwoorden op vragen die hij een jongen stelt. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, beseft de heer dat hij met een hele slimme jongen te maken heeft…

mop uit 1979
 • blad een klein mannetje dat op de meester lijkt. De jongen zegt dat hij 'Het ongeluk zit in een klein hoekje' heeft
 • jongen
 • woede
 • Een schoolmeester geeft de kinderen de opdracht een spreekwoord op te schrijven. Een jongetje tekent in de hoek van een blad een klein mannetje dat op de meester lijkt. De jongen zegt dat hij 'Het…

sage uit 1978
 • dansen. Zo kon ze, hoe graag ze ook wilde, geen danspartner krijgen. Bevend van woede gooide de kokkin de deur van de
 • jongen
 • woede
 • Vrouw die bekend staat als heks veroorzaakt overlast met haar toverkunsten. De eerste keer dat zij naar de gevenagenis wordt gebracht, kan ze door een dennennaald die in de korf waarin ze wordt…

mop uit 1902
 • Jongen die elke avond laat thuis komt wordt eens door zijn vader niet binnengelaten met de woorden dat hij zijn zoon
 • niet is, want die komt niet zo laat thuis. De jongen gooit een steen in het water, waarop de vader naar buiten komt
 • jongen
 • woede
 • Jongen die elke avond laat thuis komt wordt eens door zijn vader niet binnengelaten met de woorden dat hij zijn zoon niet is, want die komt niet zo laat thuis. De jongen gooit een steen in het water,…

sprookje uit 1892
 • Een stiefmoeder stuurt een jongen op mosterd uit. Hij mag het potje niet laten vallen, maar wanneer het jongetje over
 • jongen
 • woede
 • Een stiefmoeder stuurt een jongen op mosterd uit. Hij mag het potje niet laten vallen, maar wanneer het jongetje over een glazen bruggetje loopt, glijdt hij uit en breekt het potje. Thuisgekomen is…

sprookje uit 1977
 • brug zijn pot met mosterd kapot vallen. Zijn moeder is razend, ze onthoofdt de jongen en begraaft hem in de tuin. Op de
 • vraag van de anderen waar de jongen is gebleven, zegt de moeder het niet te weten. Plotseling hoort men een stem uit de
 • jongen
 • woede
 • Een jongetje gaat naar de winkel om voor zijn moeder mosterd te kopen. Als hij terugloopt naar huis, laat hij op een brug zijn pot met mosterd kapot vallen. Zijn moeder is razend, ze onthoofdt de…

sprookje uit 1901
 • gingen op de biggetjes af. Nu had de boer een jongen die de varkens moest houden en als de kinderen bij een biggetje bleven
 • beste jongen; jij bent een beleefde jongen. Zulke jongens kan ik net gebruiken. Je moest eens bij me te gast komen, want ik
 • ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen een keer bij zich uit, met het plan om de
 • jongen eens een lesje te leren. Als de jongen bij de heer aan tafel zit, krijgt hij pekelharing, terwijl op het bord van de
 • jongen
 • woede
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen…

sage uit 1853
 • Zeemansoverleveringen. Van het O.I. Compagnieschip, dat geen “Wagenspoor” hield, den Vliegenden Hollander en den jongen
 • , waarvan de jongen naar boven gezonden werd om den wimpel te klaren, en als grijsaard terug kwam. Velen er van raken
 • Zeemansoverleveringen. Van het O.I. Compagnieschip, dat geen "Wagenspoor" hield, den Vliegenden Hollander en den jongen
 • den jongen die in den mast klom. De Navorscher, III (1853) Bijblad: lxviii.
 • komen en riep daarom in woede uit dat hij wenste dat hij na zijn dood het eiland weg mocht slepen. Zijn wens ging in
 • vervulling. Nog kan men de bootsman soms horen zingen. Er bestaan verhalen over een jongen die in de mast moest klimmen en als
 • jongen
 • woede
 • Een gezaghebber van een schip van de Oost-Indische Compagnie wilde sneller reizen en wilde daarom afwijken van de vastgelegde koers, het 'wagenspoor'. Hij maakte een afspraak met de duivel: deze zou…

sage uit 2011
 • niets had effect. Reinhard hield alleen van nietsdoen. Het enige wat de jongen bijbleef van alle lessen die de graaf zijn
 • die dochter thuiskwam met een Duitse jongen in een Spaans uniform, was de lakenkoopman niet erg blij. Je kon omwille van
 • jongen
 • woede
 • Verhaal over een Duitse graaf die in het Spaanse leger huursoldaat wordt tijdens de 80-jarige oorlog. Hij wordt in Haarlem geplaatst en trouwt met een meisje. Het enige waar hij van houdt is zijn…

sprookje uit 1201
 • Een arend steelt de jongen van een vossin en brengt ze naar zijn nest in een hoge boom. De vossin smeekt dat hij haar
 • steekt de stam van de boom in brand. Nu moet de arend haar jongen teruggeven.
 • jongen
 • woede
 • Een arend steelt de jongen van een vossin en brengt ze naar zijn nest in een hoge boom. De vossin smeekt dat hij haar kinderen teruggeeft, maar de arend denkt dat de vossin hem toch niets kan maken.…

sprookje uit 1891
 • Een domme Uilenspiegel Er was eens een jongen, die met zijne moeder eene kleine pachthoeve bewoonde, en deze jongen
 • met den naam "Peterselie" gedoopt was. Zekeren dag, dat de moeder moest uitgaan, sprak ze tot haren zoon: "Jongen, ge moet
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet
 • jagen hem weg en de jongen komt 's avonds in een bos terecht. Daar klimt hij in de top van een boom en ziet na een tijd
 • jongen
 • woede
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet koken met peterselie gooit hij de hond erin. Als hij de koe moet laten grazen,…
Till_Eulenspiegel.jpg

broodjeaapverhaal uit 1995
 • jongen
 • woede
 • Astronaut Neil Armstrong die als eerste voet op de maan zette, sprak legendarische woorden. Vlak voor zijn terugkeer sprak hij raadselachtige woorden: "Veel geluk, meneer Gorsky!" Lange tijd heeft de…
46077-full.jpg