Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1893
 • kat den huize uit jagen, zoodra die er zich weder in zou bevinden. Deze sloeg men nu onbermhertig met een dikken knuppel
 • Na het slaan en verjagen van een vreemde kat die in huis komt, verdwijnt het plagen van een vrouw door een haar bekende
 • kat
 • Na het slaan en verjagen van een vreemde kat die in huis komt, verdwijnt het plagen van een vrouw door een haar bekende toverheks.

sage uit 1893
 • kat
 • 's Avonds ziet een man katten poot aan poot dansen en zingen, en daarna uit een zilveren bokaal drinken. De uitnodiging om ook uit de beker te drinken slaat hij af, maar neemt die wel mee naar huis.…


sage uit 1892
 • 2.13. Hein Hurkmans en eene kat Als deze man, in de vorige eeuw, zeer dikwijls van het Hof (Bergeik) naar den hoogen
 • Berkt ging, zat gedurig op het pad, hetzij hij alleen of met gezelschap voorbijging, eene groote kat. Op zekeren laten avond
 • 2.13. Hein Hurkmans en eene kat
 • Kat die wordt geslagen en verdwijnt, en als verderop een vrouw in een heg haar muts opzet, is het voorbeeld hoe een
 • heks zich kan veranderen in een kat en omgekeerd.
 • kat
 • Kat die wordt geslagen en verdwijnt, en als verderop een vrouw in een heg haar muts opzet, is het voorbeeld hoe een heks zich kan veranderen in een kat en omgekeerd.

sage uit 1892
 • kat
 • Twee plaatsen waar 's nachts heksen in de gedaante van katten elkaar ontmoeten.

sage uit 1892
 • kat
 • Kabouters die in holen in een heuvel wonen gaan 's avonds naar de huizen om allerlei werk te doen. Wonderlijk is dat zij vuur aanleggen bij graanmijten zonder dat die in brand vliegen. Als zij het…

sage uit 1892
 • 2.51. Eene sprekende kat te Bergeik M. van Otten en P. Hoeks gingen op eenen laten avond den weg die het voorste met
 • het middelste Loo verbindt, toen zij eene kat op de leuning van den vonder zagen zitten. Een der genoemde jongelingen
 • 2.51. Eene sprekende kat te Bergeik
 • Jongen slaat tot twee keer toe een kat die op een brugleuning zit en daardoor in het water valt, maar beide keren weer
 • op de leuning springt. Als de kat dan zegt om het nog eens te doen weet de jongen dat het een heks in de gedaante van een
 • kat
 • Jongen slaat tot twee keer toe een kat die op een brugleuning zit en daardoor in het water valt, maar beide keren weer op de leuning springt. Als de kat dan zegt om het nog eens te doen weet de jongen…