Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

582 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • mei dy ljip en hy sei wat werom: Kiwyt! Dan sei er ús de tijd fan 'e dei. Wy hienen in kat, dy gong ek wol mei it lân yn
 • , doe't der ljippepykjes yn 't nêst sieten, die dy kat se ek neat. Dat kaam, wy groeiden yn'e Polder meiïnoar op as minsken en
 • van de dag. Ook de kat die meegaat, doet de kievitten niets, want ze kennen elkaar. Alleen in de Polder groeien mensen en
 • kat
 • In het land waar de koeien grazen, is een nest kievitten. Men spreekt met de kievit en dan zegt de kievit hen de tijd van de dag. Ook de kat die meegaat, doet de kievitten niets, want ze kennen…

sage uit 1992
 • Jirnsumer Kat Beeld van een kat door Aagje Pool. Inwoners van Jirnsum worden ook wel "Jirnsumer katten" genoemd
 • Jirnsumer Kat
 • Beeld van een kat dat verwijst naar de spotnaam voor de inwoners van Irnsum: katten.
 • kat
 • Beeld van een kat dat verwijst naar de spotnaam voor de inwoners van Irnsum: katten.
jirnsum_kat1.jpg

sage uit 1994
 • Jirnsumer katten ûnder dak Het beeldje "De Jirnsumer Kat" verwijst naar de bijnaam die gegeven wordt aan de inwoners
 • kat
 • Het beeld de Jirnsummer katten verwijst naar de bijnaam van de inwoners van Irnsum.
Jirnsum_bijnaam2.JPG

sage uit 1992
 • Winamer Kat Beeld van een kat, verwijzend naar de bijnaam van de inwoners van Wijnaldum.
 • Winamer Kat
 • Beeld van een kat, verwijzend naar de bijnaam van de inwoners van Wijnaldum.
 • kat
 • Beeld van een kat, verwijzend naar de bijnaam van de inwoners van Wijnaldum.

Trefwoorden: beeld, bijnaam, kat, scheldnaam, spotnaam

wijnaldum_kunst.jpg

sage uit 1966
 • wijzer wezen dan te kruipen in hond of kat." Dat ha de Heidstsjers him tige kwealik nom. Hy is om dy wurden foar de klassis
 • een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de duivel zich niet in de vorm van een kat of
 • kat
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de…

sage uit 1966
 • As in kat kattesykte hat mat men him in tientsje om 'e hals dwaen of in stikje út it ear snije om bloed to krijen.
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed
 • kat
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed te krijgen.

sprookje uit 1972
 • hiele f`erhalen te hearren. 'Dat wie de grutte kat en dy litte se op ús los, dat er ús opfrette sil'. En it wie ek al ris
 • bard, doe woenen der twa lytsen tagelyk troch it gat en doe koe ien fan har sa gau net fuortkomme; de kat hie him pakt en
 • echter moeten vluchten voor de kat, ziet de landmuis in dat de armoede van het land te verkiezen is boven het gevaar van het
 • kat
 • Een landmuis en een huismuis komen elkaar tegen. De huismuis komt eten bij de landmuis en ziet dat het leven op het land maar karig is. Op zijn beurt komt de landmuis bij de huismuis eten. Hij ziet…

sprookje uit 1975
 • De kat, de mûs en it potsje mei fet In kat hie freonskip sluten mei in mûs, want hy wist, dat de mûs troch alle Iytse
 • gatsjes krûpe kin. De kat sei: 'Der moat yn 'e keukenskast in potsje mei fet stean. Ik kin der net by, mar do wol. Asto dat no
 • De kat, de mûs en it potsje mei fet
 • Een kat en een muis sluiten vriendschap. Om de winter door te komen, besluiten ze samen een potje vet te delen. Om
 • beurten mogen ze ervan eten. De eerste dag is het de beurt aan de kat. De tweede dag wil de kat nog een keer eten, omdat hij
 • kat
 • Een kat en een muis sluiten vriendschap. Om de winter door te komen, besluiten ze samen een potje vet te delen. Om beurten mogen ze ervan eten. De eerste dag is het de beurt aan de kat. De tweede dag…

mop uit 1974
 • koster syn reade kop kaam der troch: 'Dominy, de kat hat de dowen opfretten!'
 • beneden, maar uit een luikje verscheen het rode hoofd van de koster die vertelde dat de kat de duiven had opgegeten.
 • kat
 • Een dominee wil zijn preek over de Heilige Geest aanschouwelijk maken door middel van een neerdalende duif in de kerk. De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was…

mop uit 1977
 • goed gong en hy song, hiel fluch—de namme fan 'e húshâldster neamde er earst: 'Tink om dy kat, want dy sit ta de hjitte
 • Een dominee kon vanuit de kerk in de pastoriekeuken zien dat een kat aan de afgekoelde pap zat te eten en waarschuwde
 • kat
 • Een dominee kon vanuit de kerk in de pastoriekeuken zien dat een kat aan de afgekoelde pap zat te eten en waarschuwde de huishoudster met een liedje.

sprookje uit 1975
 • Er was eens een vrouwtje die had een katje en een kalfje. Ze melkte het kalfje en toen wilde de kat de melk opdrinken
 • kat
 • Er was eens een vrouwtje die had een katje en een kalfje. Ze melkte het kalfje en toen wilde de kat de melk opdrinken. toen sloeg de vrouw het katje.

Trefwoorden: fles, gat, kalf, kat, melk, melken, pantoffel, potje, vrouw


broodjeaapverhaal uit 1996
 • kat
 • Vlak voor de kersttijd verdwijnen er in een stadje opvallend veel katten. Vermoed wordt dat ze als kerstmaaltijd eindigen.
Kerst kat.jpg

sage uit 1966
 • sinten ha wolste? Jawol, sei Aen. Dan dû joun om tolve ûre by my wêze maste en dan dû trije kear mei in swarte kat om 't
 • tsjerkhôf hinne rinne maste en dan dû sizze maste: - Wie koopt er mijn zwarte kat? - Dan dû noait sinten gebrek wer haste. Aen
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof
 • gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het niet.
 • kat
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het…

sage uit 1966
 • kat
 • Jehanne, de vrouw van Japik Nauta is ziek. Japik gaat naar Wopke om te kijken of hij een genezing heeft. Wopke geeft Japik een drankje en zegt dat hij het goed moet opbergen, omdat hij onderwerg…

sage uit 1950
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de
 • kat
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het…

sage uit 1950
 • kat
 • In Eastemar [Oostermeer] zijn twee mannen op bunzingjacht. Dan horen ze zanggeluid van vrouwen. Als ze gaan kijken waar het vandaan komt, zien ze alleen maar katten in bomen die bestaande liedjes…

sage uit 1950
 • Oan it Wyldpaed seach men in âld wiif mei in bolkoer it lân oerfleanen. Sy fleach as kat troch it dak hinne.
 • Van het Wyldpaed ziet men een vrouw met een broodkar vliegen. Zij vliegt als kat door het dak heen.
 • kat
 • Van het Wyldpaed ziet men een vrouw met een broodkar vliegen. Zij vliegt als kat door het dak heen.

sage uit 1950
 • kat
 • In Twizelerheide [Twijzelerheide] woont een man die behekst is. Op een dag zitten er zeven katten voor het raam, die krassen achterlaten. De man gaat ze achterna en weet een haas te pakken te krijgen…

sage uit 1955
 • dikke, swarte kat op side, dy't by syn skonken lâns struts. By it lêste stik lân, dat er del moest, wie de kat fuort. De
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • , waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.
 • kat
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sage uit 1966
 • (= boerekoal). Dêr sieten fiif katten yn. Ien dêrfan wie in trijekleur. Dy trijekleur skeat er. Hy skeat dy kat dwars troch de
 • kat
 • Een kind was behekst. Het raasde dag en nacht. De vader ging naar buiten met een geweer. In de boerenkool zaten vijf katten. Eén daarvan was driekleurig. Die schoot hij door de strot. Later had een…

sage uit 1966
 • Stammerige Harm wie in broer fan 'e tsjoenster dy't se as trijekleurige kat troch de strôtte sketten ha. De man dy't
 • sketten hat, leeft noch. Hy fortelt dat forhael mei dy kat noch faek.
 • Harm de Stotteraar was de broer van een heks, die ze eens als driekleurige kat door de strot geschoten hadden. De man
 • kat
 • Harm de Stotteraar was de broer van een heks, die ze eens als driekleurige kat door de strot geschoten hadden. De man die geschoten heeft, vertelt het verhaal nog vaak.

sage uit 1966
 • kat
 • Katten zijn heksen.

Trefwoorden: heks, kat


sage uit 1966
 • kat
 • Toen Jan, de oudste broer van de verteller nog jong was, werd hij ziek. Hij was betoverd. Zijn moeder ging naar de duivelbanner. Die gaf een goedje mee. Hij zei: 'er komt je straks iemand tegemoet'.…

Trefwoorden: duivelbanner, heks, kat


sage uit 1967
 • Yn Burgumerheide wie in bern fan Sikke Maei bitsjoend. Nou en dan spoeke der in fremde kat om 't hûs hinne. Doe hat
 • Maei de tsjettel mei hyt wetter krige en dêr dy kat mei smiten. De oare deis siet Frearke Jel har holle yn 'e doeken
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen
 • heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke Jel haar hoofd in een doek. Frearke Jel
 • kat
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke…

sage uit 1966
 • Twa bruorren Germ en Frâns wennen by elkoar. Frâns forstoar en Germ bleau allinne oer. Doe kom der hyltyd in kat by
 • Van twee broers sterft er een, de ander blijft alleen over. Er komt alsmaar een kat bij hem die steeds driester wordt
 • . De man is ervan overtuigd dat het een heks is en steekt de kat met een hooivork de ogen uit.
 • kat
 • Van twee broers sterft er een, de ander blijft alleen over. Er komt alsmaar een kat bij hem die steeds driester wordt. De man is ervan overtuigd dat het een heks is en steekt de kat met een hooivork…

Trefwoorden: heks, hooivork, kat, oog