Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

16 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • sage
 • In tsjoenster foroaret har faek yn in swarte kat. Hja mat om 'e sawn jier ien deatsjoene, oars giet se der sels oan. De
 • bitsjoend west. Der kaem altyd in swarte kat by ús. Heit waerd siik. Doe wie der in minske, dy warskôge ús mem. "Jo matte de
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet
 • prijken dan in de kussens. Als er drie volledige kransen in het kussen zitten, sterft de betoverde. Een zwarte kat valt steeds
 • kat
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1968
 • sage
 • Stammerige Harm woarde ek wol neamd Ekse Harm (= Hekse Harm?). Hy koe tsjoene en foroare him soms yn in kat. Minne Ael
 • Stotterende Harm werd ook wel Ekse Harm (= Hekse Harm?) genoemd. Hij kon toveren en veranderde zich soms in een kat
 • kat
 • Stotterende Harm werd ook wel Ekse Harm (= Hekse Harm?) genoemd. Hij kon toveren en veranderde zich soms in een kat. Minne Ael was ook een heks.

sage uit 1967
 • sage
 • kat
 • In maart hielden tovenaarsters, veranderd in katten, vergaderingen op een stuk land of op een zandweg. Ze zongen dan psalmen.

sage uit 1967
 • sage
 • Op in kear siet der in reabonte kat by my oer 't hûs. Hy siet achter op syn kont, midden oer de keamer. De beide poaten
 • die de doar ticht en krige de tange. Doe ik achter dy kat oan. De kat fleach fjouwer kear by de gerdinen op en del. Ik
 • Een vrouw vermoedt dat een roodbonte kat een heks is en slaat hardhandig op het dier in. De volgende moet een vrouw met
 • kat
 • Een vrouw vermoedt dat een roodbonte kat een heks is en slaat hardhandig op het dier in. De volgende moet een vrouw met een bont en blauw geslagen lichaam het bed houden. Zij was de heks in…

sage uit 1968
 • sage
 • Ik lei op bêd. 't Wie hjir yn dit hûs. Ik seach in deakiste. Op dy kiste wie in kat. Dy kat sprong mei in plof op 'e
 • Een vrouw ontwaart 's nachts heel duidelijk een doodskist met een kat erop in haar kamer. De kat springt met een plof
 • kat
 • Een vrouw ontwaart 's nachts heel duidelijk een doodskist met een kat erop in haar kamer. De kat springt met een plof op de grond en begint vanaf het voeteinde over het lichaam van de vrouw omhoog te…

sage uit 1968
 • sage
 • Veenstra - sa hiet er - nei bûten ta, wylst Sjut op bêd rekke. Doe sprong der in swarte kat fan 't platte dak op 'e groun dy
 • Een zieke jonge vrouw blijkt betoverd: iedere keer als de vrouw in bed geholpen wordt, springt er een grote zwarte kat
 • kat
 • Een zieke jonge vrouw blijkt betoverd: iedere keer als de vrouw in bed geholpen wordt, springt er een grote zwarte kat van het platte dak op de grond.

sage uit 1973
 • sage
 • In tsjoenster kin har yn in kat foroarje, in swarte kat meastal. As hja der nachts op út is to tsjoenen lizze de terms
 • Een tovenares kan zich in een kat veranderen. Als ze uit toveren gaat blijven haar darmen op bed liggen. Vooral
 • kat
 • zwarte kat
 • Een tovenares kan zich in een kat veranderen. Als ze uit toveren gaat blijven haar darmen op bed liggen. Vooral kinderen worden betoverd, grote kransen maakt ze dan in de kussens. Wopke Minke was een…

sage uit 1971
 • sage
 • kat foar de fuotten. Wy koenen it beest net kwyt wurde. Hy bleau by ús oan hûs ta. Ik joech him wolris in skop, mar 't
 • holp neat, hy wie der hyltyd wer. Thús hat Kij him opsluten, hwant it koe ris in kat wêze fan de iene of oar dy't der de
 • Een echtpaar werd eens achtervolgd door een kat. In huis sloot de vrouw het dier op. Maar de volgende ochtend was de
 • kat verdwenen.
 • kat
 • Een echtpaar werd eens achtervolgd door een kat. In huis sloot de vrouw het dier op. Maar de volgende ochtend was de kat verdwenen.

sage uit 1969
 • sage
 • foroaren har yn katten en as sadanich forgaderen se yn 't greidlân. Ien kat hie de leiding. Ienkear yn 'e sawn jier moest in
 • . Ze veranderden zich in katten, en hielden zo vergaderingen. Een kat had dan de leiding. Een keer in de zeven jaar moest
 • kat
 • Heksen konden op een bezemsteel door de lucht vliegen. Als het op vrijdag regende, waren ze pannenkoeken aan het bakken. Ze veranderden zich in katten, en hielden zo vergaderingen. Een kat had dan de…

sage uit 1969
 • sage
 • psalmsjonge se. In boarre hat de lieding. Soms jowe se sa'n kat in opneuker. Dan hat de kat it oan 'e poat of sa. Dat is alris in
 • Heksen kunnen in katten veranderen die soms een vergadering houden. Soms krijgt een kat een opdonder en de volgende dag
 • kat
 • Heksen kunnen in katten veranderen die soms een vergadering houden. Soms krijgt een kat een opdonder en de volgende dag heeft Piters Willemke wat aan een been gehad.

sage uit 1969
 • sage
 • yn in kat foroarje. Dan lei syn pânse thús yn 'e hûs.
 • koken, staat Bouke huilend voor het raam. Omdat Gjalt behekst is, heeft hij kattenbloed gekregen. Bouke kan in een kat
 • kat
 • Bouke heeft Gjalt behekst door een naald in de voet van een pop te steken. Als ze zijn urine met spelden en naalden koken, staat Bouke huilend voor het raam. Omdat Gjalt behekst is, heeft hij…

sage uit 1974
 • sage
 • Wy dienen froeger duveldrek ûnder 'e drompel. In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Dat koe âlde Minne Ael ek. Dat
 • greate kat dy krige in mep. De oare deis gong Wytse nei Minne en Brecht ta, de moarns. Hy helle Minne altyd oan om nei 't
 • kat die in zijn kelder zit, een klap te geven. De volgende ochtend is één van de vrouwen ziek, ze heeft een doek om haar
 • kat
 • Duiveldrek onder de drempel. Aantal vrouwen worden als heks gezien, die zich in katten kunnen veranderen. Man weet een kat die in zijn kelder zit, een klap te geven. De volgende ochtend is één van…

sage uit 1971
 • sage
 • Alde Minne Ael wie in tsjoenster; dy koe har yn in kat foroarje. Us Jitske en dy hienen ris op in joun west to
 • jounpraten nei de buorlju. De bern wienen allinne thús, dy leinen al op bêd. Doe't se wer thús kamen siet dêr in hiele dikke kat
 • Een heks kon zich in een zwarte kat veranderen. Een vrouw gaf zo'n kat eens een optater. De volgende dag was een heks
 • kat
 • Een heks kon zich in een zwarte kat veranderen. Een vrouw gaf zo'n kat eens een optater. De volgende dag was een heks uit de buurt gewond.

sage uit 1971
 • sage
 • kat
 • Als er drie katten bij elkaar zitten te razen, dan zijn dat heksen die vergaderen. Sommige heksen vliegen op een bezem door de lucht.

sage uit 1974
 • sage
 • In tsjoenster foroaret har yn in swarte kat. Dy katten forgaderje soms op in stik greidlân. Dan miauwe se.
 • Een heks kan zich in een zwarte kat veranderen. De katten vergaderen soms in een weiland, waar ze miauwen.
 • kat
 • Een heks kan zich in een zwarte kat veranderen. De katten vergaderen soms in een weiland, waar ze miauwen.

sage uit 1969
 • sage
 • In kat kin him yn in minske foroarje en in minske yn in kat. Sa'n minske is in tsjoenster.
 • Een heks kan zich in een kat veranderen.
 • kat
 • Een heks kan zich in een kat veranderen.

Trefwoorden: dier, heks, kat, toveren, toverij, veranderen