Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • de nek van de kalkoen uit zijn broek steken. De volgende ochtend kwam zijn vrouw naar beneden. Toen ze haar man zag
 • liggen kreeg ze een hartaanval. De kat zat boven op hem, knagend aan de resten van iets dat uit zijn gulp hing.
 • resten van een kalkoen in zijn broek. De nek van de kalkoen steekt uit de broek van de man. De volgende ochtend krijgt de
 • vrouw van de man een hartaanval: ze ziet de kat knagen aan de resten van iets dat uit de gulp van haar man hangt.
 • broek
 • kat
 • Een man komt op een avond laat thuis nadat hij teveel gedronken heeft. Hij gaat op de bank liggen en valt in slaap. Zijn kinderen komen nog later thuis en besluiten een grap met hun vader uit te…

mop uit 1969
 • miende dat it de kat wie, dy't dêr op 'e tafel siet to spinnen. Hja ûnderhellet de hân en seit: "Gean wei kat, hwat dochstû
 • út. Doe kom se him achternei en sei: "Krijst earst noch in tút fan mij." De feint die gau de broek los en strûpte dy del
 • meisje de koffiepot aan voor de kat, en ze sloeg hem van tafel. Toen de jongen weg ging, wilde het meisje hem nog een kus
 • geven. Hij stroopte zijn broek naar beneden, en ging met zijn blote kont op de onderdeur zitten. Daarop gaf zij hem een kus
 • broek
 • kat
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond…

mop uit 1969
 • bûter fan 'e tafel en sy sei: "Smoarge kat, hwat dochstû op 'e tafel!" Doe gongen de feint de egen iepen. De nachts doe't er
 • de moeder eten op tafel. Maar het meisje dacht dat het de kat was, en sloeg het van tafel. Toen de vrijer die avond
 • wegging, vroeg hij om een kus. Hij stroopte zijn broek af en hield haar zijn blote kont voor. De volgende ochtend vertelde ze
 • broek
 • kat
 • Een zeer slechtziend meisje legde een naald op de grond voordat haar vrijer kwam. Toen haar vrijer er was, zei ze tegen haar moeder dat er daar en daar een naald lag. De vrijer dacht daardoor dat het…

mop uit 1881
 • broek. Zijn klok en klepel hingen dus daardoor als hij zat en de kat zat daar altijd mee te spelen. De jonge dienstmeiden
 • Een oude vrijgezelle schoenmaker, die broek noch stoel repareert, krijgt veel aanloop, omdat zijn klokkenspel buiten
 • boord hangt en de kat ermee speelt.
 • broek
 • kat
 • Een oude vrijgezelle schoenmaker, die broek noch stoel repareert, krijgt veel aanloop, omdat zijn klokkenspel buiten boord hangt en de kat ermee speelt.

mop uit 1969
 • 'bernakel'. En hy sei: "Hoe silstû dan myn broek neame?" "Broek", sei de jonge. "Mis," sei de skuonmakker, "dêr mast tsjin sizze
 • -" "En hwat silst tsjin 'e kat sizze?" frege er de jonge. "Poes", sei dy. "Ek al wer mis", seit de skuonmakker, tsjin 'e kat
 • namen aan. De volgende morgen als de schoenmaker en zijn vrouw nog in bed liggen, aait de jongen de kat wiens staart daarna
 • knijper doet de kat zeer en hij maakt gekke sprongen, komt langs de kachel waarbij het papiertje vlam vat en rent tegen de
 • broek
 • kat
 • Een jongen doet een beroepskeuzetest en hieruit komt dat hij schoenmaker wil worden. Hij kan echter nergens werk vinden zonder diploma, behalve bij eentje die hem zelf het examen af wil leggen en een…

sage uit 1969
 • noait de lampe oankrije. Doe't er dy oan hie koed er noait syn klean fine. Doe't er de broek foun hie, koed er dêr noait yn
 • broek
 • kat
 • De broer van Egbert wordt ziek en als dokter Keizer hem niet kan genezen en Egbert bezoekt Wopke. Hij heeft grote problemen om weg te komen, hij is van alles kwijt en er zijn een heleboel katten om…