Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • kat, die denkt: Als het straks gaat waaien, gaat dat vliegje waterskiën, gaat dat visje dat vliegje pakken, pakt die snoek
 • andere boom en die kat springt naar die boom. MAAR: die kat misrekent zich, en valt in het water. Wat is de moraal van het
 • vliegt naar de andere boom om het allemaal beter te kunnen zien. De kat die hierop heeft gewacht, bespringt het vogeltje
 • . Echter, de kat springt mis en valt in het water. De moraal van dit verhaal: Hoe langer het voorspel, hoe natter het poesje.
 • kat
 • missen
 • Dat vliegje gaat waterskiën als er wind opsteekt op de vijver. Allerlei dieren voeren hierop hun plan uit: een visje eet het vliegje op, een snoek eet het visje op, een reiger eet de snoek op, een…

mop uit 1968
 • kat). "Hwer sjochstû in hazze", sei de boer. "It is in kat." "En ik siz, dat it in hazze is", hâldde de feint fol. "En as
 • ", sei de boer. "Krekt," sei de feint, "like goed as de sipels spek wienen is dizze kat in hazze."
 • zijn baas toegeven dat een kat een haas is. 'Net als de uien spek zijn, is deze kat een haas' besluit de knecht.
 • kat
 • missen
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

sprookje uit 1967
 • keamer, dêr brânde in fjûr yn. Mar der wie yn 't hiele hûs net in minske to finen. Der lei allinne mar in kat foar it fjûr
 • . De reizger bleau dêr mei de liuw. Doe foroare dy kat yn in faem en dy bigong tsjin 'e reizger to praten. Hja wie yn in
 • komen, meestal al een arm missen. De man spoort de leeuw aan ook deze overzetter te overweldigen. De derde overzetter vraagt
 • kan de reiziger samen met zijn leeuw de wildernis in trekken. De reiziger ontmoet een pratende kat, die een betoverd
 • kat
 • missen
 • Een ontdekkingsreiziger verlost een leeuw van een doorn in zijn poot en het dier vergezelt de reiziger vanaf dat moment op al zijn tochten. Bij een brede vaart roept de reiziger 'Haal over! Haal over!…

sage uit 1968
 • Op Feansterheide wenne Sander Hoeksma. Dy syn wiif wie siik. Doe kom der de nachts in swarte kat yn 'e hûs. Sander der
 • ôf. Dy skeat dy kat. De oare deis hie âlde Rykele Myt in eech der út. Hja hie mar ien eech mear. It wie sa dúdlik as hwat
 • Een zieke vrouw blijkt betoverd. Haar man probeert een verdachte zwarte kat neer te schieten. De volgende dag mist een
 • kat
 • missen
 • Een zieke vrouw blijkt betoverd. Haar man probeert een verdachte zwarte kat neer te schieten. De volgende dag mist een vrouw een oog: zij was de heks in kattengedaante.

sage uit 1969
 • Froeger wienen der ris minsken oan 't sângraven. Alle Beima wie dêr ek by. Doe kom dêr in hiele grouwe kat en dy gong
 • har yn in kat foroare.
 • Alle Beima is met anderen aan het zandgraven en een grote kat komt bij haar zitten. Alle schiet de kat neer. De
 • volgende dag mist Rikele Myt een oog. Ze had zichzelf in een kat veranderd.
 • kat
 • missen
 • Alle Beima is met anderen aan het zandgraven en een grote kat komt bij haar zitten. Alle schiet de kat neer. De volgende dag mist Rikele Myt een oog. Ze had zichzelf in een kat veranderd.

sage uit 1969
 • Alde Rikele Myt fan 'e Skieding koe tsjoene. Op in kear doe smieten der lju op in fremde kat. Sy rekken it beest op 'e
 • kop. De oare deis hie Rikele Myt mar ien each mear. Der waerd sein, dat hja har yn in kat foroarje koe.
 • Rikele Myt uit Skieding is een heks. Mensen gooien een keer wat naar een vreemde kat toe, die zij op zijn kop raken
 • en de andere dag heeft Rikele nog maar een oog. Er wordt gezegd dat zij zich in een kat kan veranderen.
 • kat
 • missen
 • Rikele Myt uit Skieding is een heks. Mensen gooien een keer wat naar een vreemde kat toe, die zij op zijn kop raken en de andere dag heeft Rikele nog maar een oog. Er wordt gezegd dat zij zich in…

sage uit 1969
 • kwaam d'r us unne mens en toen zin ie: wekte me mèrrege. En de boer zin laoter rap: ik heb niks binne gemist as ons kat. Ze
 • vroeg aan de boer of hij haar wilde wekken. De boer zei later dat hij niets miste, behalve zijn kat. Dat kwam omdat ze 's
 • kat
 • missen
 • Vroeger reisde de mensen te voet of te paard. Die mensen sliepen dan bij een boer. Er kwam op een dag iemand en die vroeg aan de boer of hij haar wilde wekken. De boer zei later dat hij niets miste,…

sage uit 1970
 • . Niet lang daarna kwam een zwarte kat het huis binnen geslopen en die sprong op tafel om de kaars om te gooien. Maar de ouwe
 • vader was haar te vlug af en met zijn mes sneed hij een poot van de kat af. De volgende morgen zag men dat de buurvrouw een
 • daarom de deur op slot. De buurvrouw rammelt aan de deur maar ze kan niet naar binnen. Dan springt er een zwarte kat op
 • kat
 • missen
 • Een vrouw is zo ziek dat haar familie iedere nacht bij haar komt waken. Ook komt iedere avond een buurvrouw langs. Als de buurbrouw op bezoek is krijgt de vrouw het telkens weer heel benauwd. Haar…

sage uit 1957
 • , dat er een kat op een hekkepaal zat, die dan zei "je kunt mij er toch niet afslaan". Dikwijls sloeg je door haar heen als
 • ziekte dat is de kat van de buurman, begin maar te bidden en het zal goed komen." Men begon tezamen met hem het rozenhoedje
 • avond komt er een zwerver binnen, die waarschuwt dat de kat van de buurman de ziekte veroorzaakt. Als de kat binnenkomt
 • , gaan alle aanwezigen een rozenhoedje bidden. Hierdoor verwdijnt de kat al krijsend in het vuur en verbrandt. De ziekte van
 • kat
 • missen
 • Als een spookkat op een hekkepaal zit, kan je hem er met geen mogelijkheid afslaan. Als je dat wel probeert, sla je door hem heen alsof hij een geest is. Een man is ongeneeslijk ziek. De dokter weet…

sage uit 1963
 • verandere in een kat. As ze d'r op schote konde ze'm niet doodschiete. Maor as ze d'r zilver op deje, dan wiere ze krom. Ze
 • Vroeger waren er mensen die konden toveren. Toverkatten werden ze genoemd, omdat ze zich konden veranderen in een kat
 • heks als kat
 • kat
 • Vroeger waren er mensen die konden toveren. Toverkatten werden ze genoemd, omdat ze zich konden veranderen in een kat. Ze konden er niet op schieten, maar als ze er zilver op deden dan werden ze krom.

sage uit 1963
 • Ja, dan ging ie jage, dan hoorde je van die verhale, d'r was een kat die niet geraakt kon warde. Dan moes je op je
 • patroon een zilver dubbeltje doen. Dan kon die kat wel geraakt warde. Maar die ouwe vrouw was dan angeschote of dood. Want een
 • Als je ging jagen dan was er een kat die niet geraakt kon worden. Dan moest je een dubbeltje op je patroon doen en dan
 • kon je de kat wel raken. Die oude vrouw was dan geraakt of dood. Want een zwarte kat is ook iets van een heks.
 • kat
 • missen
 • Als je ging jagen dan was er een kat die niet geraakt kon worden. Dan moest je een dubbeltje op je patroon doen en dan kon je de kat wel raken. Die oude vrouw was dan geraakt of dood. Want een zwarte…