Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

45 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • 't swien wil nait noar hoes tou of 't mout droagen worren. Nee, zee de moes. Dou ging 't ol wiefke noar de kat en vroug
 • : kat, wilt doe 't moeske nait vangen? want moes wil 't touw nait knoagen; 't touw wil kou nait bienen; kou wil 't woater
 • de muis of hij het touw door wil bijten. De muis wil niet. Dan vraagt ze de kat of hij de muis wil vangen. De kat wil wel
 • . Hij gaat achter de muis aan en de muis gaat achter het touw aan en het touw gaat achter de koe aan en de koe gaat achter
 • kat
 • muis
 • Een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het varken wil niet naar huis lopen, want hij wil gedragen worden. Ze vraagt de hond of hij het varken wil bijten zodat het vanzelf…

Trefwoorden: geld, hond, huis, kat, ketting, koe, muis, stok, touw, varken, vrouw, vuur, water


sprookje uit 1975
 • De kat, de mûs en it potsje mei fet In kat hie freonskip sluten mei in mûs, want hy wist, dat de mûs troch alle Iytse
 • gatsjes krûpe kin. De kat sei: 'Der moat yn 'e keukenskast in potsje mei fet stean. Ik kin der net by, mar do wol. Asto dat no
 • De kat, de mûs en it potsje mei fet
 • Een kat en een muis sluiten vriendschap. Om de winter door te komen, besluiten ze samen een potje vet te delen. Om
 • uitgehongerde muis het laatste restje op. De vijfde dag is de kat verbolgen over het feit dat de muis alles heeft opgegeten en eet
 • kat
 • muis
 • Een kat en een muis sluiten vriendschap. Om de winter door te komen, besluiten ze samen een potje vet te delen. Om beurten mogen ze ervan eten. De eerste dag is het de beurt aan de kat. De tweede dag…

mop uit 1995
 • besloten een kat aan te werven, wat de toestand in enkele maanden erg verbeterd. Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd
 • over muizen in het archief. "Maar," zegt de directeur, "hoe kan dat nu? Wij hebben toch een kat aangeworven?" "Ja maar
 • Een archief heeft last van muizen en er wordt een kat aangenomen. De muizenplaag vermindert, maar wordt na verloop van
 • tijd weer erger. De direkteur vraagt zich af hoe dat kan: ze hadden toch een kat aangenomen? Een medewerker legt uit dat de
 • kat
 • muis
 • Een archief heeft last van muizen en er wordt een kat aangenomen. De muizenplaag vermindert, maar wordt na verloop van tijd weer erger. De direkteur vraagt zich af hoe dat kan: ze hadden toch een kat…

sage uit 1982
 • bij het smidshuis. Een kat was er op dat moment niet, dus kocht opa vergif en legde dat bij de haard. Helaas, de buren
 • waar ze niet zo geweldig mee bevriend waren hadden wel een kat en die deed zich tegoed aan het rattengif. Tot grote schrik
 • dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de buren langs, die van het vergif eet. Het
 • zijn mond. Zijn schietgebedje wordt verhoord; de kat overleeft zijn maaltijd.
 • kat
 • muis
 • En smid heeft veel last van ratten die zich bij zijn haard komen warmen. Daarom legt hij vergif op de haard, in de hoop dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kat
 • muis
 • Om het publiek ervan te doordringen dat het veilig is om rundvlees te eten, nemen regering en specialisten in Groot Brittannië demonstratief biefstukken tot zich en dragen ze dit uit in advertenties…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • er een muis in de sinas zitten en een condoom in een blik soep. In Enschede heeft volgens een vriend in de lokale krant
 • In voedsel zouden allerlei rare produkten en smerige dingen zitten: een muis in de sinas, een condoom in de soep
 • kat
 • muis
 • In voedsel zouden allerlei rare produkten en smerige dingen zitten: een muis in de sinas, een condoom in de soep, sperma in de knoflooksaus en katten in de babi pangang.

mop uit 1888
 • ne vreemdeling veurbij, die 'en kat op zenen arm droeg. Ze vroege, wa beest dat da was! "Hewel, manne," antwoordde den
 • muizevallen. Ze kopen een kat om muizen te verjagen, maar verstaan in plaats van dat het dier naast muizen ook pens en vlees eet
 • , dat de kat mensenvlees eet. Om de kat te verjagen steken ze het stadhuis in brand. De kat loopt met een brandende staart
 • kat
 • muis
 • In een land komen domme mensen die tellen met hoeveel ze zijn steeds op een ander getal uit. Ze besluiten hun neuzen in het zand te drukken en de afdrukken te tellen. Ze hebben een stadhuis gebouwd…

sprookje uit 1970
 • vreemdeling voorbij die een kat op zijn arm droeg. Ze vroegen hem wat dat voor een beest was. "Wel mannen," antwoordde de
 • . Een vreemdeling heeft een kat. Ze kopen de kat om de muizen te verjagen. Door een misverstand denken ze dat de kat
 • mensenvlees eet, indien muizen niet aanwezig zijn. Om de kat te verjagen, branden ze het stadhuis af. Het dier vlucht weg en
 • kat
 • muis
 • In een stad wonen domme mensen. Bij het jagen, denken ze iemand te zijn kwijtgeraakt. Ze tellen de aanwezigen, maar komen steeds op een ander getal uit. Uiteindelijk drukken ze hun neuzen in het zand…

sprookje uit 1970
 • over het hek springen en ik moet toch zo nodig naar huis toe." "Nee," zei de muis. Toen ging grootmoeder naar de kat. "Kat
 • de kat achter de muis, de muis achter het touw, en het touw achter de slager, en de slager achter de koe, en de koe
 • kat die wel doet wat ze vraagt. De hele reeks wordt nu in werking gezet tot de hond de biggetjes bijt en de biggetjes over
 • kat
 • muis
 • Een grootmoeder heeft biggetjes gekocht die ze mee naar huis wil nemen. De biggetjes willen niet over een hek klimmen. De vrouw vraagt een hond de biggetjes te bijten. De hond weigert. Dan vraagt de…

mop uit 1994
 • dubbel..." Komt er uit zijn borstzak een klein muisje tevoorschijn dat zegt: "en dat geldt ook voor die schele kat van jou
 • gedrag wegsturen. De man wordt boos en dreigt de barman met geweld. Uit de borstzak komt een dronken muis die de schele kat
 • kat
 • muis
 • Een dronken man bestelt steeds twee cognacjes en giet er één in zijn borstzakje. De barman wil de man om zijn vreemde gedrag wegsturen. De man wordt boos en dreigt de barman met geweld. Uit de…

sprookje uit 1888
 • Knurselke wil nie na' school toe gaan." "Nee, ikke nie, dat doe ik nie," zee de muis. "Dan zal ik de kat halen, dat die oe opeet
 • ," zee de moeder. En ze haalde-n-de kat en de kat die at de muis op en de muis die knibbelde 't touw kapot en 't touw dat
 • kapot moet knagen. Maar de muis doet niets. Ten slotte haalt de moeder een kat om de muis op te eten. De kat eet de muis, de
 • moeder haalt een touw om de os vast te binden, maar ook het touw werkt niet mee. Dan haalt de moeder een muis die het touw
 • kat
 • muis
 • Een jongen wil niet naar school. Zijn moeder haalt een knuppel om hem naar school te slaan; de knuppel wil de jongen niet slaan. De moeder haalt vuur om de knuppel te verbranden; het vuur weigert. De…

sprookje uit 1888
 • : "'t Is mij goed, nu kunnen wij de schelmen van de deur houden." Een tijdje later kwam er 'ne man met een kat voorbij
 • . "Wilt gij uwen hond niet tegen mijn kat verruilen?" vroeg de man. "Ja wel," zei Jan en zij ruilden. En toen Jan met de kat
 • bewaking. De jongen ruilt de hond in voor een kat, die de muizen verdrijft. Ten slotte ruilt hij de kat in voor drie wetstenen
 • kat
 • muis
 • Een jongen plant een erwteplant. Deze plant wordt zo hoog dat hij boven de wolken uitgroeit. De jongen klimt in de plant om God om nieuwe schoenen te vragen. Hij krijgt zilveren schoenen, die hij na…
132.jpg

sprookje uit 1889
 • loopen. "Ik zal er een einde aan stellen," zei hij, en hij liet de kat los, en twee minuten daarna was er geene muis meer te
 • . "Wilt ge me dat beest verkoopen?" "Neen!" zegde Sus, "maar ik wil het wel verwisselen tegen uwe kat, die daar loopt
 • ruilt zijn raaf voor een kat. In een dorp waar ze veel muizen maar geen katten hebben ruilt hij de kat voor een zeis plus
 • kat
 • muis
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • -KAT in Zandvoort, is honger voor katten geen reden om zich te voeden met (bedorven) vlees. "Ik zat echt met mijn oren te
 • een kat heeft weet hoe kieskeurig ze zijn als het om eten gaat. Als het maar even bedorven is hoeven ze niet meer
 • Nederlandse Vereniging voor Katten PRO-KAT
 • kat
 • muis
 • Een zonderlinge man komt ongemerkt in zijn eigen woning te overlijden. Na verloop van tijd beginnen de vele katten in zijn huis hem op te eten. Als de buren eenmaal alarm slaan, wordt een lijk…

raadsel uit 1995
 • Hoe vangt een Belg een muis? Gooit de kat omhoog.
 • verschil niet kent tussen een vogel en een muis, de twee prooien bij uitstek van de kat).
 • De domheid van de Belg schuilt waarschijnlijk hierin dat hij veronderstelt dat een muis kan vliegen (of dat hij het
 • Hoe vangt een Belg een muis? Gooit de kat omhoog.
 • kat
 • muis
 • Hoe vangt een Belg een muis? Gooit de kat omhoog.

sprookje uit 1967
 • wol net nei hûs of ik mat him drage." "Né", sei de mûs. Doe frege se de kat. "Kat, wolst ek mûsfange? Mûs wol net line
 • wol net houn slaen, houn wol net baerch bite en de baerch wol net nei hûs of ik mat him drage." "Ja", sei de kat. En de
 • de muis of hij het vlas door wil bijten. De muis wil niet. Dan vraagt ze de kat of hij de muis wil vangen. De kat wil wel
 • . Hij gaat achter de muis aan en de muis gaat achter het vlas aan en het vlas gaat achter de os aan en de os gaat achter het
 • kat
 • muis
 • Een mijnheer wil dat op zijn verjaardag de dienstboden en knechten een verhaal vertellen. Een oude vrouw vertelt dit verhaal: een oude vrouw vindt een muntstuk waarmee ze een oud varken koopt. Het…

mop uit 1973
 • kater tusken 'e poaten en doe liet er dy kat him sa byljochtsje, wylst er sitten gong to lêzen. "Sjogge jo nou wol," sei er
 • tsjin 'e doomny, "dat de lear boppe de natuer giet? Hwant út syn natuer soe de kat it net dwaen. Nou ljochtet er my by
 • kat weer de kaars tussen de poten om de lezende pastoor bij te lichten. Dominee haalt dan muis uit de zak en laat die over
 • de tafel lopen. Kat denkt dan niet meer aan bijlichten, maar jaagt achter de muis aan.
 • kat
 • muis
 • Pastoor zegt tegen dominee dat de leer voor de natuur gaat. Zijn bewijs is dat hij een brandende kaars tussen de poten van een kater zet die hem zo bijlicht bij het lezen. Pastoor zegt dat de kat het…

sage uit 1972
 • kat
 • muis
 • Een zwangere vrouw moest niet onder een touw doorlopen, anders dan zou het kind stikken door de navelstreng om zijn nek. Een zwangere vrouw moest niet naar een dode kijken, anders dan zou het kind wit…

sprookje uit 1977
 • net nei hûs of ik mat him drage. Né, sei de mûs. Doe gong se nei de kat ta. Kat, kat, wolstû de mûs fange? Mûs wol gjin
 • , stok wol gjin baerch slaen en de baerch wol net nei hûs ta of ik mat him drage. Ja, sei de kat. En de kat nei de mûs en de
 • te binden, - 'Nee', zei het touw -; de muis om het touw door te bijten - 'Nee, zei de muis -; de kat om de muis te vangen
 • , - 'Ja', zei de kat -. Bij elke vraag vertelt ze waarom, de weigeringen vanaf de laatste opsommend. De kat gaat vervolgens
 • kat
 • muis
 • Een oud vrouwtje vond een houten oortje en kocht er een varken voor, maar het varken wilde niet lopen. Achtereenvolgens vroeg ze de stok het varken te slaan - 'Nee', zei de stok -; het vuur de stok te…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • ." Faulhaber zag hoe Winnie een prooi, 'een muis of mol', verschalkte. Vervolgens verdween deze kat, en waarschijnlijk kater, in
 • een mysterie. 'Winnie de poehma' is geen poema maar een verwilderde kat, zegt natuurfotograaf Otto Faulhaber. In
 • . Mogelijk is dit die in de zomer aangezien voor een poema. De kat at een prooi: een muis of mol. En hij speelde met een gewone
 • Een natuurfotograaf maakt foto's van een grote kater, wellicht een kruising tussen een kat een een wilde boskat
 • kat
 • muis
 • Een natuurfotograaf maakt foto's van een grote kater, wellicht een kruising tussen een kat een een wilde boskat. Mogelijk is dit die in de zomer aangezien voor een poema. De kat at een prooi: een muis…

sprookje uit 1881
 • kappen? enz. "Neen!" zei de muis. Toen gingen zij naar de kat. "Kat, kat, wil je eens muizen vangen? Enz. "Ja," zei de kat
 • . En de kat achter de muis, En de muis achter de lijn, En de lijn achter den os, En de os achter het water, En het water
 • het water niet drinken, de lijn de os niet zelen (binden), de muis de lijn niet kappen, maar de kat wil de muis wel vangen
 • , waarop de muis achter de lijn gaat, etc.
 • kat
 • muis
 • Bij het vegen van de vloer vinden broer en zus een gouden penninkje en kopen er een varkentje voor, dat niet naar het hok wil gaan. De hond wil het niet bijten, knuppel hond niet slaan, vuur knuppel…

sprookje uit 1881
 • , Het touw, om den os te slaan, De muis, om het touw te knagen, De kat, om de muis te vangen, De vilman, om de kat te villen
 • , Het touw, om den os te slaan, De muis, om het touw te knagen, De kat, om de muis te vangen, De vilman, om de kat te villen
 • kat
 • muis
 • Keutje wou niet thuis komen of zij moest gedragen worden. De hond wordt gevraagd om Keutje te dragen, De knuppel, om den hond te slaan, Het vuur, om den knuppel te branden, Het water, om het vuur te…

sprookje uit 1893
 • schelmen van de deur houden.' Een tijdje later kwam er 'ne man met 'n kat voorbij. 'Wilt ge uwen hond niet tegen mijn kat
 • verruilen?' vroeg de man. 'Ja wel', zei Jan en ze ruilden. En toen Jan met de kat bij zijn moeder kwam en vroeg wat ze er van
 • (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige
 • koe, de koe tegen een schaap, het schaap tegen een hond, de hond tegen een kat, de kat tegen drie wetstenen. Als hij
 • kat
 • muis
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sprookje uit 1893
 • toe gaan.' 'Nee ikke nie, -dat doe ik nie' zee de muis. 'Dan zal ik de kat halen, dat die oe opeet' zee de moeder. En ze
 • haalde-n-de kat en de kat die at de muis op en de muis die knibbelde het touw kapot en 't touw dat bond de-n-os vast en de-n
 • (zelfmoordenaar in gedaante hond te Boxmeer), 45 (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te
 • elkaar niet willen straffen, tot de kat de muis opeet. De opeenvolging gaat terug waarin de dingen en dieren elkaar straffen
 • kat
 • muis
 • Dreiging van moeder aan kind dat niet naar school wil is aanleiding voor een opeenvolging van dingen en dieren die elkaar niet willen straffen, tot de kat de muis opeet. De opeenvolging gaat terug…

mop uit 1651
 • kat
 • muis
 • De koning van Frankrijk verzucht tegenover Hugo de Groot dat hij zo veel soldaten naar Nederland heeft gestuurd. De Groot antwoordt dat Nederland die hoeveelheid wel aan kan.