Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • As in kat kattesykte hat mat men him in tientsje om 'e hals dwaen of in stikje út it ear snije om bloed to krijen.
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed
 • kat
 • ziekte
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed te krijgen.

sage uit 1982
 • bij het smidshuis. Een kat was er op dat moment niet, dus kocht opa vergif en legde dat bij de haard. Helaas, de buren
 • waar ze niet zo geweldig mee bevriend waren hadden wel een kat en die deed zich tegoed aan het rattengif. Tot grote schrik
 • dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de buren langs, die van het vergif eet. Het
 • zijn mond. Zijn schietgebedje wordt verhoord; de kat overleeft zijn maaltijd.
 • kat
 • ziekte
 • En smid heeft veel last van ratten die zich bij zijn haard komen warmen. Daarom legt hij vergif op de haard, in de hoop dat de beesten daarvan zullen eten. Helaas komt net op dat moment de kat van de…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • De regering van Groot Brittannië doet er alles aan om de angst voor het oplopen van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
 • van met BSE besmette runderen ècht zo gevaarlijk is als specialisten beweren. (Het verloop van de ziekte bij mensen is zó
 • ziekte van Creutzfeldt-Jakob
 • kat
 • ziekte
 • Om het publiek ervan te doordringen dat het veilig is om rundvlees te eten, nemen regering en specialisten in Groot Brittannië demonstratief biefstukken tot zich en dragen ze dit uit in advertenties…

sage uit 1966
 • kat
 • ziekte
 • Jehanne, de vrouw van Japik Nauta is ziek. Japik gaat naar Wopke om te kijken of hij een genezing heeft. Wopke geeft Japik een drankje en zegt dat hij het goed moet opbergen, omdat hij onderwerg…

sage uit 1950
 • kat
 • ziekte
 • In Twizelerheide [Twijzelerheide] woont een man die behekst is. Op een dag zitten er zeven katten voor het raam, die krassen achterlaten. De man gaat ze achterna en weet een haas te pakken te krijgen…

sage uit 1966
 • (= boerekoal). Dêr sieten fiif katten yn. Ien dêrfan wie in trijekleur. Dy trijekleur skeat er. Hy skeat dy kat dwars troch de
 • kat
 • ziekte
 • Een kind was behekst. Het raasde dag en nacht. De vader ging naar buiten met een geweer. In de boerenkool zaten vijf katten. Eén daarvan was driekleurig. Die schoot hij door de strot. Later had een…

sage uit 1967
 • Yn Burgumerheide wie in bern fan Sikke Maei bitsjoend. Nou en dan spoeke der in fremde kat om 't hûs hinne. Doe hat
 • Maei de tsjettel mei hyt wetter krige en dêr dy kat mei smiten. De oare deis siet Frearke Jel har holle yn 'e doeken
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen
 • heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke Jel haar hoofd in een doek. Frearke Jel
 • kat
 • ziekte
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke…

sage uit 1966
 • . Dy woe by him opspringe, mar hy kearde him. Even letter kom der in swarte kat by him. Doe't er thús kom wie de tsjoenster
 • gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een hond en een zwarte kat tegen hem op
 • kat
 • ziekte
 • De man van een betoverde vrouw ging met haar urine naar een duivelbanner. Onderweg vraagt een heks hem waar hij heen gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een…

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • kat
 • ziekte
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • kat
 • ziekte
 • Drie druppels kattenbloed innemen helpt ook tegen steenpuisten.

broodjeaapverhaal uit 1988
 • kat
 • ziekte
 • Een buitenlandse vriend geeft zijn vakantie-vriendin een katteschedel met de mededeling: "Welkom bij de Aidsfamily".

sage uit 1974
 • In tsjoenster foroaret har faek yn in swarte kat. Hja mat om 'e sawn jier ien deatsjoene, oars giet se der sels oan. De
 • bitsjoend west. Der kaem altyd in swarte kat by ús. Heit waerd siik. Doe wie der in minske, dy warskôge ús mem. "Jo matte de
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet
 • prijken dan in de kussens. Als er drie volledige kransen in het kussen zitten, sterft de betoverde. Een zwarte kat valt steeds
 • kat
 • ziekte
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1967
 • Hwat in kat bisjocht, giet net dea. As der ien tige siik is en de kat komt by him en bisjocht him, dan wurdt dy pasjint
 • Wat de kat bekijkt, gaat niet dood. Een zieke geneest prompt als de kat een blik op de patiënt werpt.
 • kat
 • ziekte
 • Wat de kat bekijkt, gaat niet dood. Een zieke geneest prompt als de kat een blik op de patiënt werpt.

personal narrative uit 1967
 • kat fan it fleis to iten. Dy bleau soun. Doe joegen se de houn der fan to iten. Dy bleau èk soun. Doe de skoanmem. Doe't
 • kat, hond en zijn schoonmoeder van het vlees eten en als die gezond blijven, durft hij er zelf ook van te eten.
 • kat
 • ziekte
 • Het vette kalf van een koemelker is zo ziek geworden, dat de veearts aanraadt het te slachten en in de grond te stoppen. De koemelker vindt het zonde zoveel goed vlees verloren te laten gaan en graaft…

sage uit 2000
 • simptomen van 'de ziekte'. De kweker werd er radeloos van. En toen hij op zekere dag over zijn erf liep, zag hij een zwarte kat
 • was te duur. Die kon trouwens toch niks beginnen tegen hekserij, want het was hekserij. Hij had nog nooit 'de ziekte' in
 • weer niet goed gaat met de koeien, gooit de boer een riek naar een verdachte kat. Het beest wordt aan de achterpoten
 • kat
 • ziekte
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille begraven en Trezeke op de koffie gevraagd. Zij reageert helemaal niet op de…

legende uit 2000
 • zomerdag ooit gaan drinken, tot we zagen dat er een dooie kat in de bron lag. Onze dorst was op slag gelest. Later heb ik nog
 • . Het water is geneeskrachtig. Er heeft meermalen een dode kat in het water gelegen, maar er is nooit iemand ziek van
 • kat
 • ziekte
 • Waar de heilige Gummarus zijn staf in de grond heeft gestoken, is een bron ontstaan. Er is een kapel overheen gebouwd. Het water is geneeskrachtig. Er heeft meermalen een dode kat in het water…

sage uit 1968
 • Veenstra - sa hiet er - nei bûten ta, wylst Sjut op bêd rekke. Doe sprong der in swarte kat fan 't platte dak op 'e groun dy
 • Een zieke jonge vrouw blijkt betoverd: iedere keer als de vrouw in bed geholpen wordt, springt er een grote zwarte kat
 • kat
 • ziekte
 • Een zieke jonge vrouw blijkt betoverd: iedere keer als de vrouw in bed geholpen wordt, springt er een grote zwarte kat van het platte dak op de grond.

sage uit 1967
 • In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Pake en beppe wennen op 'e Noarder Dwarsfeart. In broer fan pake, dat wie
 • Geart Schriemer, dy wie bitsjoend. Hy wie sa siik as in houn en trille fan 'e koarts. Der wie altyd in dikke swarte kat by
 • kat rond het huis, maar de vader slaagt er niet in het beest te pakken te krijgen. Als hij ten einde raad naar Wopke de
 • kat
 • ziekte
 • Een jongen is door een heks betoverd en ligt doodziek op bed. Het lijkt net of hij steeds geprikt wordt met spelden. Als zijn familie het bed openmaakt, zitten er allemaal heksenkransen in. De heks…

sage uit 1967
 • . Sy seinen wol dat dûmny ek bang foar har wie. Sy hat wol gau us guon bitsjoend. Sy foroare harsels yn in kat. Gjert
 • bang voor haar is. Ze kan zich in een kat veranderen, en ze heeft verschillende mensen behekst en ziek gemaakt. Bij een
 • kat
 • ziekte
 • Een heks laat haar pens thuis. Ze heeft blauwe plekken van het vechten met de duivel. Ze zeggen dat zelfs de dominee bang voor haar is. Ze kan zich in een kat veranderen, en ze heeft verschillende…

sage uit 1974
 • Myn broer Wytse wie noch in jonge. Hy wie siik en waerd minder. Op in kear kom der in wite kat by de trap op. Doe't se
 • dy seagen ha se dy kat delskopt. De oare moarns hie ús buorfrou de iene earm yn 'e doek. Se ha Wytse syn kessen
 • Een jongen is erg ziek en wordt steeds zwakker. Als iemand een verdachte witte kat in het huis ziet lopen, wordt het
 • in een witte kat veranderd. Als het kussen van de zieke jongen wordt opengemaakt, worden twee volledige heksenkransen
 • kat
 • ziekte
 • Een jongen is erg ziek en wordt steeds zwakker. Als iemand een verdachte witte kat in het huis ziet lopen, wordt het dier flink getrapt. De volgende dag loopt een buurvrouw - een heks - met haar arm…

sage uit 1974
 • bêd. Dêr wie in fremde kat yn 'e hûs. Poeke, poeke, sei myn frou har twadde mem, mar de kat forroerde him net. Dy bleau
 • sitten dêr't er siet. Doe jage ik dy kat fuort. Dy kat, dat wie de tsjoenster. Dy hie it sike minske bitsjoend.
 • Bij een zieke vrouw is een vreemde kat in huis. De zieke vrouw blijkt betoverd. De kat is een heks.
 • kat
 • ziekte
 • Bij een zieke vrouw is een vreemde kat in huis. De zieke vrouw blijkt betoverd. De kat is een heks.

sage uit 1973
 • . Doe joech dy duvelbanner him in drankje mei en sei: "Dû mast der om tinke, der komt dy aenst in dikke trijekleurige kat
 • de Skeanpaden fan Sumarreheide del. Doe't er by ien fan 'e klaphekjes kom, wie dêr al in dikke trijekleurige kat. Mar
 • duivelbanner en kreeg een drankje mee voor het kind. Hij moest het flesje heelhouden en weghouden van een driekleurige kat. Dit
 • kat
 • ziekte
 • Een heks had een kind ziek gemaakt door een krans in het kussen te toveren. De vader van het kind ging naar een duivelbanner en kreeg een drankje mee voor het kind. Hij moest het flesje heelhouden en…

sage uit 1970
 • ûnderweis goed oppasse, hwant de tsjoenster komt jo tomjitte; dy wol tsjin 'e drank oanrame." Underweis hie der in kat west dy't
 • om mem hinneroan, mar mem hâldde him op in ofstân. Dy kat, dat wie de tsjoenster. Dat wie âlde Jel. Hja hie in krâns yn
 • . Onderweg komt de vrouw deze inderdaad tegen, in de vorm van een kat. Over de tovenares wordt ook verteld dat ze wel meer
 • kat
 • ziekte
 • Vrouw heeft een ziek kind dat betoverd is. Ze gaat naar een vrouwelijke wonderdokter toe en die geeft haar een wonderdrank mee. De moeder wordt ook gewaarschuwd dat ze op moet passen want op haar…

sage uit 1977
 • Beppe wenne to Feanwâldsterwâl. Dêr wie in bern siik. Dêr kaem altyd in swarte kat om 'e doar rinnen, dat wie de
 • heard dat se in swarte kat mei in stien rekken en dat der doe de oare deis in âld minske mei de earm yn 'e doek roun. 't Wie
 • Een ziek kind blijkt betoverd: een zwarte kat - de heks - verschijnt steeds bij het huis. Een oud mensje wordt ervan
 • verder dat een zwarte kat eens met een steen geraakt werd. De volgende dag liep een oud vrouwtje met een doek om haar arm
 • kat
 • ziekte
 • Een ziek kind blijkt betoverd: een zwarte kat - de heks - verschijnt steeds bij het huis. Een oud mensje wordt ervan verdacht de heks te zijn. De ouders van het kind maken een kruis van rogge onder…

sage uit 1970
 • Se seinen altyd, in tsjoenster koe har yn in kat foroarje. As se froeger wite woenen as in siik bern bitsjoend wie
 • Een heks kan zichzelf in een kat veranderen. Zieke kinderen zijn betoverd als er heksenkransen in de kussens prijken
 • kat
 • ziekte
 • Een heks kan zichzelf in een kat veranderen. Zieke kinderen zijn betoverd als er heksenkransen in de kussens prijken. De kransen worden verbrand. Duivelsdrek onder de drempel helpt om de heks uit het…